Universiteit Leiden

nl en

Aanmelden

Op deze pagina vind je alle informatie over het aanmelden voor het LLP.

Toelatingseisen

  • Je staat tijdens het volledige studiejaar waarin je het LLP volgt als masterstudent ingeschreven aan de Universiteit Leiden, de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • Je hebt de motivatie en ruimte om naast je masteropleiding een intensief extra traject te volgen;
  • Je bent ambitieus en gemotiveerd om je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen;
  • Je kijkt over de grenzen van je eigen discipline en werkt graag samen met studenten uit andere vakgebieden;
  • Je wilt excelleren in een uitdagende praktijkomgeving;
  • Je bent bereid tot kritische reflectie op je eigen ontwikkeling;
  • Je hebt goede resultaten behaald in je bacheloropleiding (of kunt verklaren waarom dat niet gelukt is).

Aanmelden

Het Leiden Leadership Programme start één keer per jaar, in september. Je kunt je tot en met 27 mei 2019 aanmelden.

Meld je aan via het online inschrijfformulier. Upload daarbij als bijlagen:

  • Motivatiebrief, geschreven volgens dit pdf-format;
  • Uitvoerig curriculum vitae (maximaal 2 A4);
  • Gecertificeerde kopie van studieresultaten bacheloropleiding (en evt. eerste jaar masteropleiding).

Bijlagen per post

Stuur bijlagen die je niet digitaal kunt versturen in tweevoud naar:
Honours Academy 
Postbus 331 
Sterrewachtlaan 11 
2311 GP Leiden

Selectie en toelating

Als je met je aanmelding door de eerste selectie heen komt word je uitgenodigd voor de volgende selectieronde. Deze bestaat uit een kort selectiegesprek en een groepsopdracht. Op basis hiervan word je definitief toegelaten of afgewezen voor het programma. Je ontvangt hierover uiterlijk in juli bericht. De selectieprocedure is vastgesteld in het Onderwijsreglement Honours Academy.

Eigen bijdrage

Voor deelname aan het LLP betaal je een eigen bijdrage van 250 euro. Als je wordt toegelaten ontvang je hier bericht over.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie