Universiteit Leiden

nl en

NSE: de Nationale Studenten Enquête

Alle studenten in Nederland krijgen een keer per jaar een uitnodiging om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. Daarin kun je je mening geven over wat je goed vindt aan je opleiding en de universiteit, maar ook wat er volgens jou beter kan - of moet.

De NSE in 1 minuut

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Doe mee!

Ben je tevreden over je studie, of soms wat minder? Laat het weten via de NSE!
Je ontvangt in het voorjaar een uitnodiging in je uMail.

Jouw mening is belangrijk

De NSE is voor de Universiteit Leiden een belangrijk feedbackinstrument. Door de enquête in te vullen help je ons het onderwijs en voorzieningen te verbeteren. We zijn bijvoorbeeld heel benieuwd om te horen hoe je de samenhang van de verschillende vakken in je programma ervaart, of je vindt dat je de juiste vaardigheden ontwikkelt en hoe deskundig en inspirerend je de docenten vindt.  

De NSE is daarnaast heel belangrijk voor studiekiezers.  De uitkomsten bieden een schat aan informatie als je zelf op zoek bent naar een studie die bij je past. En door je mening te geven help je ook anderen bij het maken van de juiste studiekeuze.

Je maakt bovendien kans op leuke prijzen als je meedoet!

Bekijk de uitkomsten

Als je faculteit of opleiding aanvullende uitkomsten presenteert, vind je die op het tabblad van je faculteit of opleiding.

De enquête bestaat uit een online vragenlijst waarin je je gegevens over jezelf, je opleiding en je mening over verschillende studiegerelateerde onderwerpen kunt invullen. De meeste vragen gelden voor alle studenten in Nederland, maar er staan ook een paar vragen in die betrekking hebben op jouw eigen onderwijsinstelling. Het invullen duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten. Je kunt de NSE invullen op je pc, telefoon of tablet, in het Nederlands, Engels en Duits.

Lees meer over de NSE-vragenlijst

Je hoeft je geen zorgen te maken om je privacy, als je de NSE invult. Wat je invult wordt vertrouwelijk geanalyseerd en verwerkt. Bij het rapporteren en verspreiden van de uitkomsten van de NSE binnen de universiteit én bij landelijke vergelijkingen worden antwoorden niet aan jou als individuele student gekoppeld. Zelfs de universiteit ontvangt alle uitkomsten anoniem. Dat betekent dat jouw antwoorden niet te herleiden zijn naar jou. Zo zal een docent dus nooit kunnen zien wat jij hebt ingevuld.

Lees meer over de NSE en privacy

De uitkomsten van de NSE worden gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs en het informeren van studiekiezers. Dat gebeurt op verschillende manieren en niveaus - landelijk, per universiteit, per faculteit en per opleiding.

Verbeteren van het onderwijs

Zodra de uitkomsten beschikbaar zijn gaan we aan de slag: bestuurders van de universiteit en faculteiten, onderwijscoördinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers, studenten en medewerkers van de opleidingscommissies analyseren en bespreken de uitkomsten. Zo bepalen ze wat er beter moet en dat wordt, waar mogelijk, ook echt aangepakt. Soms merk je dat direct - zo zijn er op de locatie Wijnhaven meer plekken voor zelfstudie gecreëerd door lege lokalen beschikbaar te stellen. Andere verbeteringen zijn soms pas op termijn zichtbaar. Zo loopt nu een meerjarig project om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, omdat onder meer uit de NSE naar voren kwam dat studenten hierover nog niet erg tevreden waren.

Bij het bepalen van de verbeterpunten gaan we niet alleen uit van de resultaten van de NSE. Ook andere signalen van studenten worden gehoord - zoals wat jullie opmerken in de cursus- en programma-evaluaties, en wat naar voren komt vanuit de Opleidingscommissies en Faculteitsraden.

Studievoorlichting

De uitkomsten van de NSE worden ook gebruikt om scholieren, studenten, ouders en studiekeuzeadviseurs te informeren bij het kiezen van een studie. Zo publiceren Studiekeuze123, Keuzegids en Elsevier de resultaten zodat je opleidingen kunt vergelijken om te helpen bij een goede studiekeuze.

Onderzoek en beleid

Tot slot gebruiken ook landelijke organisaties als de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en de koepelorganisaties van de Nederlandse universiteiten (VSNU) en hogescholen (VH) en onderzoekers de uitkomsten om te volgen hoe de studenttevredenheid zich ontwikkelt. Dat wordt meegenomen bij het maken van onderwijsbeleid.

Stichting Studiekeuze123 organiseert de NSE in opdracht van het Ministerie van OCW, in samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen en landelijke studentenbonden. De uitvoering van de enquête verloopt via een onderzoeksbureau, vanaf 2020 is dat MWM2. Vanuit de universiteit leveren we een aantal gegevens van studenten aan Studiekeuze123, zodat de enquête kan worden afgenomen. Ook helpen studenten en medewerkers bij het promoten van de NSE, zodat zoveel mogelijk studenten meedoen.

Bekijk eerst de veelgestelde vragen over de NSE. Vind je daar het antwoord niet? Neem dan gerust contact op.

Vragen over jouw opleiding of faculteit?
Neem contact op met de Opleidingscommissie van je opleiding of met de assessor van jouw faculteit.

Algemene vragen?
Neem contact op met Anna Terra Verhage via a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl of 071 527 8966.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is weer van start. Op zaterdag 2 februari heb je van Studiekeuze123 een persoonlijke uitnodiging in je mailbox ontvangen om via de NSE je mening over je opleiding te geven.

Jouw mening is belangrijk
De meningen van onze studenten zijn voor de faculteit zeer belangrijk om het onderwijs, de faciliteiten en de studie-omgeving continu te kunnen verbeteren. Wie weet er immers beter hoe het is om bij ons te studeren dan jij?

Resultaten NSE
Met de uitkomsten van de NSE gaan de faculteit en je opleiding aan de slag om de opleiding te verbeteren. Bijvoorbeeld hoe je bij ons als student ondersteund wordt op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding. Daar waren jullie in het verleden namelijk niet zo tevreden over. Daarom is inmiddels de Science Career Service ingericht, waar je als student hulp en advies krijgt over jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Extra stimulans
Als extra stimulans om de enquête in te vullen verloot de NSE verschillende prijzen. Wat misschien ook leuk is om te weten: de faculteit trakteert op gevulde koeken als het responspercentage de 25% aantikt. Bij een responspercentage van 50% is er taart voor alle studenten! Bovendien is er ook dit jaar weer een competitie tussen de facultaire studieverenigingen. De studievereniging waarvan de achterban de meeste enquêtes invult, ontvangt een bijdrage voor een zelf in te vullen sportactiviteit. In 2018 zijn de biologen met deze prijs een avond gaan bowlen.

E-mails
De NSE loopt tot en met 24 maart. Tijdens de looptijd kun je van Studiekeuze123 vijf mails verwachten. Daarnaast zal ook de universiteit je vragen de enquête in te vullen. Wij mailen je alleen als de mijlpalen zijn bereikt en na afloop van de NSE. De tussenstand van de ‘studieverenigingenwedstrijd’ kun je volgen via de studentenwebsite, Facebook en Instagram.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.