Universiteit Leiden

nl en

NSE - Nationale Studenten Enquête

Als student kun je de universiteit via de Nationale Studenten Enquête nuttige feedback geven over je studieprogramma. Tegelijkertijd help je toekomstige studenten die momenteel bezig zijn met het kiezen van een studieprogramma.

Neem een ​​kijkje op het tabblad van je faculteit voor informatie over hoe je programma presteerde in de meest recente NSE of kijk op de website van de Nationale Studenten Enquête

Factsheet universitaire gegevens 2018

  • Factsheet Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 2018
    Toelichting: de NSE is in hoofdzaak een tevredenheidsonderzoek waarbij gekozen is voor een likert schaal. Een student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden, 6=n.v.t.
    Daarnaast bevat de vragenlijst enkele zogenaamde ‘duidingsvragen’, bijvoorbeeld de vraag ‘Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig / Precies goed / Te veel / Veel te veel. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie