Universiteit Leiden

nl en

Onderwijskwaliteit

De Universiteit Leiden doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw onderwijs aan de hoogste normen voldoet. De kwaliteit wordt continu bewaakt en verbeterd, zowel door externe experts als door de universiteit zelf. Feedback van studenten speelt hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld in de vorm van de Nationale Studentenenquête (NSE).

Corona

De universiteit kan door de coronapandemie genoodzaakt zijn om het onderwijs op een andere manier aan te bieden dan in de Studiegids of de OER (Onderwijs- en Examenregeling) staat. We brengen je altijd zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Online onderwijs

Ook wanneer het onderwijs (deels) online plaatsvindt, kun je erop rekenen dat de universiteit de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Zo worden je docenten ondersteund vanuit het Leiden Learning & Innovation Centre en heeft de universiteit een website ingericht waar zij terechtkunnen voor begeleiding en advies.
Daarnaast moeten alle docenten en studenten zich houden aan de Gedragscode onderwijs op afstand. Hierin staan duidelijke richtlijnen over zaken als toetsing, communicatie, etiquette en privacy.

Lees meer over online onderwijs en toetsen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.