Universiteit Leiden

nl en

Afstemmen en aanmelden

Bij een aantal opleidingen is een tijdje in het buitenland studeren verplicht. Als dat het geval is, dan is afstemming met je opleiding niet zo moeilijk. Er wordt immers al rekening mee gehouden in het studieprogramma. In sommige gevallen zijn er specifieke studieplaatsen beschikbaar in het buitenland, of zijn bepaalde universiteiten aan te bevelen. Informeer bij je studieadviseur naar de mogelijkheden.

Veel opleidingen hebben geen verplichte buitenlandperiode, maar raden een studieperiode in het buitenland wel sterk aan. Of je nu gaat tijdens je bachelor- of masterperiode, in beide gevallen zul je met je opleiding afspraken moeten maken over wat je in het buitenland gaat doen en hoe je dat kunt combineren met je studie. Je moet er in elk geval voor zorgen dat de studiepunten die je aan de buitenlandse universiteit hebt behaald na terugkomst worden erkend, zodat ze meetellen voor je studie aan de Universiteit Leiden. 

​Voorwaarden

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor je naar het buitenland kunt. Je moet:

  • ingeschreven staan bij de Universiteit Leiden;
  • minimaal je eerste bachelorjaar succesvol afgerond hebben;
  • toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding;
  • voldoen aan de specifieke eisen van je opleiding, zoals een bepaald cijfergemiddelde of het halen van verplichte vakken;
  • voldoen aan de eisen van de buitenlandse universiteit;
  • je op tijd aanmelden;
  • ​geselecteerd zijn door je opleiding en faculteit als je via een facultaire overeenkomst gaat, of door het Study Abroad-team van Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) in geval van een universiteitsbrede uitwisseling. 

Houd bovendien rekening met ongeveer een jaar voorbereidingstijd tot het daadwerkelijke vertrek. Dat heeft te maken met de aanmeldprocedures. 

Aanmelden voor een uitwisselingsprogramma

De Universiteit Leiden heeft met honderden internationale universiteiten uitwisselingsprogramma’s lopen. Enkele van de partneruniversiteiten behoren zelfs tot de beste van de wereld, bijvoorbeeld University of British Columbia in Canada, University of Melbourne in Australië, Waseda University in Japan, University of Cambridge in Engeland, Uppsala University in Zweden en University of Michigan in de Verenigde Staten. Aanmelden voor deze en andere uitwisselingsprogramma's doe je als volgt:

Stap 1: interne aanmelding en selectie 

Bij de interne aanmeldprocedure wordt gekeken of je voldoet aan de door de partneruniversiteit gestelde voorwaarden. Zoek wel meerdere universiteiten uit waar je heen zou willen, voor het geval er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn bij je eerste keuze. 

Erasmus+ programma en facultaire overeenkomsten

De aanmeldprocedure voor alle facultaire overeenkomsten (waaronder het Erasmus+ programma en vrijwel alle uitwisselingen binnen Europa) verloopt via je eigen opleiding of faculteit. Jouw buitenlandcoördinator kan je informeren over de exacte procedure in Leiden en aan de buitenlandse universiteit. Je kunt de aanvraagformulieren voor de Erasmusbeurs online vinden. Deze moet je laten ondertekenen door je facultaire buitenlandcoördinator en vervolgens inleveren via outbound@sea.leidenuniv.nl

De deadline voor facultaire overeenkomsten varieert. Deze vind je op het tabblad van je faculteit.

Universiteitsbrede overeenkomsten buiten Europa en ISEP 

Aanmelden voor programma’s waarvoor de Universiteit Leiden een universiteitsbrede overeenkomst heeft verloopt via SOZ. Dit betreft bijna altijd uitwisselingen buiten Europa, waaronder ook ISEP. Je kunt je online aanmelden, waarbij je maximaal tien universiteiten kunt kiezen. Upload tijdens je aanmelding – in het Engels! – de volgende documenten:

  • een recente, gecertificeerde cijferlijst (‘certified transcript’) met je cijfergemiddelde. Deze kun je afhalen bij de studentenadministratie van je faculteit;
  • een motivatiebrief, waarin je voor je top-3 gekozen universiteiten toelicht waarom je daar wilt studeren (in Word- of Pdf-bestand, maximaal twee pagina's).

De deadline voor fr universiteitsbrede overeenkomsten is: 1 december. Late aanmeldingen worden niet geaccepteerd!

Stap 2: Aanmelding in het buitenland 

Pas als je door de interne aanmeldingsronde heen bent, kun je je bij de buitenlandse universiteit aanmelden. Je wordt hierbij ondersteund door degene die voor het desbetreffende programma verantwoordelijk is. Bij de meeste uitwisselingen buiten Europa wordt je aanvraag door de Universiteit Leiden verstuurd naar de buitenlandse partner. De partneruniversiteit zal je aanvraag beoordelen en je krijgt een bericht over je toelating.

Zelfstandig naar het buitenland

Ga je zelfstandig voor een deel van je studie naar het buitenland, dus buiten een uitwisselingsprogramma om, dan kun je op de websites van de meeste universiteiten informatie vinden over de aanmeldprocedure. Je kunt je vaak al direct aanmelden via een (online) formulier. Zoek naar informatie voor non-degree seeking students, study abroad students of visiting students. Dit is voor studenten die in het buitenland onderwijs volgen, maar niet van plan zijn daar een diploma te behalen. Kun je geen informatie vinden? Neem dan contact op met de desbetreffende universiteit. Als je de vakken die je in het buitenland volgt wilt laten meetellen voor je studie aan de Universiteit Leiden, houd er dan rekening mee dat je daar van tevoren goede afspraken over moet maken met je studieadviseur en je de studiepunten na terugkomst moet laten erkennen
  
Doe je een volledige (master-)opleiding in het buitenland, dan ben je in de periode dat je bij de buitenlandse universiteit studeert geen student meer van de Universiteit Leiden. Je bent daarom zelf verantwoordelijk voor je aanmelding bij de buitenlandse universiteit. Toelating is niet vanzelfsprekend. Je moet voldoen aan de voorwaarden die de buitenlandse universiteit stelt. 

Aanmelden voor summer & winter schools

Summer en winter schools zijn opleidingen of cursussen van beperkte duur. Je kunt ze dus gemakkelijk tijdens je zomervakantie of een eventuele collegevrije periode in de winter doen. Afstemming met je opleiding is daarom alleen nodig om ervoor te zorgen dat je niet naar het buitenland gaat als je college of tentamens hebt in Nederland. 

De aanmelding voor de verschillende summer en winter schools loopt vrijwel altijd via de universiteit of organisatie die ze organiseert. Meer informatie vind je op de website van het betreffende programma. In het overzicht van de summer en winter schools vind je verwijzingen naar de verschillende websites. 

Aanmelden voor een stage

Als je in Europa een stage bij een bedrijf of non-profitorganisatie gaat lopen, dan kun je de Erasmusbeurs aanvragen. Net als studenten die bij een Europese universiteit gaan studeren doe je mee aan het Erasmusprogramma. Je moet zelf zorgen voor een geschikte stageplek bij een onderneming of instelling die voldoet aan de voorwaarden van het Erasmusprogramma. 

Ook voor een stage geldt dat je van tevoren duidelijke afspraken maakt met je studieadviseur als je de studiepunten wilt laten meetellen voor je studie aan de Universiteit Leiden. Je moet dan zorgen voor erkenning van studiepunten voor je studie

De Studenten Loopbaan Service kan je verder helpen bij het vinden van een geschikte stage en je adviseren over hoe je het beste kunt zoeken. 

Lees meer over stage lopen in het buitenland onder 'Stage, loopbaan & werk'.

Houd er rekening mee dat er een procedure is voor het aanmelden voor een buitenlandverblijf. Je vindt alle informatie op de website van het Humanities International Office.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie