Universiteit Leiden

nl en

Geldzaken

Welke kosten kun je verwachten als je gaat studeren in het buitenland en hoe kun je je verblijf financieren? Bereid je goed voor, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Corona

De coronapandemie zorgt voor onzekerheid als je een verblijf in het buitenland plant. Door de adviezen en richtlijnen over Gezondheid en Veiligheid op te volgen, voorkom je (financiële) risico’s zoveel mogelijk. Twijfel je of het verstandig is om in deze tijd voor je studie naar het buitenland te gaan? Lees het advies van de universiteit.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over studeren in het buitenland & corona.

Begroting

Maak een overzicht van je verwachte uitgaven en inkomsten om na te gaan of je verblijf in het buitenland in je budget past. Denk daarbij aan:

 • Collegegeld
 • Reiskosten (van/naar je bestemming en tijdens je verblijf)
 • Huur
 • Overig levensonderhoud (eten & drinken, kleding, etc.)
 • Visum of verblijfsvergunning
 • Vaccinaties, medicatie, gezondheidsverklaring
 • Verzekeringen
 • Telefoonkosten etc.
 • Studiefinanciering
 • Beurzen
 • Taaltoets
 • Studiekosten (boeken etc.)
 • Sport/vrije tijd

Houd rekening met financiële risico’s

Studeren in het buitenland is altijd op je eigen risico, ook wat betreft financiën.* Je bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten die je maakt voor je verblijf in het buitenland, ook als je om veiligheidsredenen niet kunt gaan of eerder terug moet komen. Lees meer over de veiligheid van je bestemming op de pagina Gezondheid en Veiligheid.

*Mogelijk wordt er een uitzondering gemaakt voor activiteiten in het buitenland die verplicht onderdeel van je studie zijn.

Voorzorgsmaatregelen

 • Koop een vliegticket met een flexibele vertrekdatum of sluit een annuleringsverzekering af. Dan kom je niet in de problemen als je je plannen moet aanpassen.
 • Als je bestemming onveilig wordt terwijl je daar al bent, kan dit betekenen dat je terug moet komen naar Nederland. Je bent hiervoor zelf financieel verantwoordelijk. Sluit daarom een goede verzekering af, die ook de eventuele kosten daarvan dekt. Vraag bij je verzekeraar na wat er per kleurcode wordt gedekt.
 • Houd er rekening mee dat je eventuele beurs ook wordt geannuleerd of stopgezet als je buitenlandverblijf niet door kan gaan of eerder stopt vanwege veiligheidsredenen. Dat kan betekenen dat je de beurs helemaal of deels moet terugbetalen. Vraag bij je beursverstrekker na wat je kunt verwachten.

Studiefinanciering

Tijdens je verblijf in het buitenland kun je onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering en een OV-vergoeding ontvangen. Op de website van DUO kun je hiervoor een aanvraag indienen.

Beurzen

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar voor studie, onderzoek of stage in het buitenland. Er zijn ook beurzen om na je studie in Nederland verder te studeren in het buitenland, bijvoorbeeld als je een volledige master wilt doen.

Aandachtspunten

 • Bekijk voor je een beurs aanvraagt goed of je voldoet aan de voorwaarden.
 • Je kunt meerdere beurzen tegelijk aanvragen. Eén beurs is meestal niet genoeg om je hele verblijf te betalen.
 • Sommige beurzen kun je maar één keer ontvangen. Houd hier rekening mee als je zowel tijdens je bachelor als master naar het buitenland wilt.
 • Doe je aanvraag op tijd: veel beurzen hebben een vroege deadline!

Vind een beurs

Op de beurzenpagina vind je alle beurzen die de Universiteit Leiden beheert. Je kunt eenvoudig filteren op beurzen die voor jou relevant zijn.

Vind een beurs

Wereldwijd

Beursopener

Binnen de EU

European Funding Guide
Scholarshipportal EU

Canada

Beurzen in Canada

China

China Scholarship Council

Duitsland

German Academic Exchange Studies (DAAD)

Italië

Study in Italy

Japan

Study in Japan
Japan Study Support
Japan Student Service Organization

Taiwan

Study in Taiwan
Taiwan Embassy Taiwan

Verenigd Koninkrijk

British Council

Verenigde Staten

Fulbright

Er zijn ook particuliere fondsen. De studentendecanen kunnen je hiermee verder helpen of je kunt het fondsenboek raadplegen in de Universitaire Bibliotheek.

Financiering bij functiebeperking

Als je buitenlandverblijf extra kosten met zich meebrengt doordat je een functiebeperking hebt, kun je extra financiering aanvragen.

Geen financiering voor activiteiten zonder toestemming

Je komt alleen in aanmerking voor financiering als de universiteit je verblijf in het buitenland vooraf heeft goedgekeurd. Dat wil zeggen dat je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je  opleiding of faculteit heeft je activiteit goedgekeurd in het kader van je studie.
 • Je activiteit is geregistreerd en goedgekeurd in het Study Abroad-portaal.
 • Je gaat naar een bestemming die is toegestaan volgens het reisbeleid van de Universiteit Leiden.

Hoe je goedkeuring krijg van je opleiding of faculteit en hoe je je activiteit registreert in het Study Abroad-portaal, lees je op de pagina’s over uitwisseling, zelfstandig studeren in het buitenland en andere activiteiten in het buitenland.

Ga niet zonder toestemming

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor financiering en toch voor een studiegerelateerde activiteit naar het buitenland gaat, krijg je geen beurs of andere vorm van financiering via de Universiteit Leiden. Als je al een beurs of andere vormen van financiering hebt ontvangen via de Universiteit Leiden, moet je die terugbetalen. Als het om een uitwisseling gaat, moet je mogelijk ook collegegeld betalen aan je gastinstelling.

Internationale kortingskaart

Met een International Student Identity Card (ISIC-kaart) krijg je in meer dan 130 landen voordelen en korting op allerlei producten en diensten, waaronder vliegtickets. Je koopt hem bij ISIC Nederland.

Foto: Lana Liem

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina.

Naar China met een Nufficbeurs

De Nuffic is de organisatie die beursaanvragen van álle Nederlandse studenten in behandeling neemt en de aanvragen uiteindelijk voordraagt aan de China Scholarship Council. Bij de Nuffic kun je een beurs aanvragen om een academisch jaar in China te studeren.

De opleiding Chinastudies heeft geen vast quotum meer, maar alle plaatsen worden vanuit de Nuffic in Den Haag verdeeld onder alle aanmeldingen uit het hele land. 

Het totaal aantal beurzen voor heel Nederland was voorheen 25 en daarvan kregen wij (de Opleiding Chinastudies) er meestal 20. Deze laatste garantie is afgeschaft, maar het totale aantal beurzen binnen dit verdrag is gelijk gebleven. Met andere woorden: wij kunnen niet met zekerheid zeggen op hoeveel beurzen we voor de Leidse sinologiestudenten mogen rekenen, aangezien studenten van andere opleidingen ook een aanvraag kunnen indienen en zeker ook kans maken die aanvraag gehonoreerd te zien. 

De Nufficbeurzen komen uit het Cultureel Akkoord tussen Nederland en China. Zij zijn primair bedoeld voor taalverwerving aan de Peking University (Beijing Daxue/Beida) of deBeijing Language and Culture University. Maar je kunt natuurlijk ook een andere universiteit van je voorkeur aangeven op de online application form van de China Scholarship Council op de site van de Nuffic.

Wat is een aanvraagdossier voor de Nuffic?
Hiermee wordt bedoeld: alle benodigde documenten voor deze aanvraag. Je kunt dat precies lezen op de Wil Weg website. Op deze website word je ook doorverwezen naar de online application form van de China Scholarship Council.

Rol van de opleiding Chinastudies
De China- en Taiwancommissie van Chinastudies zal de studenten helpen bij het samenstellen van het Nuffic/CSC aanvraagdossier. Daarom wordt van de studenten gevraagd dat zij vóór 8 januari 2016 de commissie op de hoogte stellen van hun voorgenomen beursaanvraag. De China- en Taiwancommissie kan dan bijvoorbeeld in één keer cijferlijsten opvragen bij het secretariaat. Dit bespoedigt de afhandeling van het aanvraagdossier. 

Bij aanmelding voor een beurs voor China bij de Nuffic gebruik je dus eerst het onderstaande formulier voor de China- Taiwancommissie. Als je de China- Taiwancommissie met behulp van het aanmeldingsformulier op de hoogte stelt, kunnen we je op weg helpen met je aanvraagdossier. 

Let op: als je een beurs gaat aanvragen voor China hoef je voor de China- Taiwancommissie geen motivatiebrief te schrijven (wij selecteren immers niet!) Die brief schrijf je natuurlijk wél voor de Nuffic!

Deadline Chinastudies
Uiterlijk 8 januari 2016 moet je aanmeldingsformulier bij de China- Taiwancommissie zijn. Je kunt het beste het aanmeldformulier downloaden, invullen en mailen naar Ans de Rooij. Daarna kan de commissie beginnen de benodigde documenten te verzamelen. 

Let op: je kunt niet een China-beurs aanvragen bij de Nuffic en tegelijkertijd óók een beurs aanvragen voor Taiwan bij de China- en Taiwancommissie van onze opleiding.

Deadline Nuffic
1 februari 2016 moet je aanvraag bij de Nuffic in Den Haag binnen zijn. Dit is een harde deadline!

Aanbevelingsbrieven voor Nuffic
De Nuffic vraagt ook twee aanbevelingsbrieven. Als je van docenten van onze opleiding een brief wilt, kun je je naam invullen op de lijst naast de deur van Ans de Rooij (kamer 003). Deze lijst maken we om het schrijven van brieven eerlijk te verdelen over de docenten. De lijst zal na de tentamens in december opgehangen worden. Door deze aanbevelingsbrieven van docenten moet de Nuffic een idee krijgen van jouw motivatie om naar China te gaan en een beter beeld krijgen van je plannen voor de toekomst. Daarom is het erg belangrijk dat je niet alleen je naam op de lijst schrijft, maar natuurlijk ook de docent zelf een mail stuurt om

 1. te vragen of de docent bereid is een brief voor je te schrijven en 
 2. informatie te geven over jouw plannen zodat de docent dat in de brief kan verwerken.

Het wordt dus geen algemene brief, we hebben input van jouzelf nodig!

De beursaanvraag samengevat
De Nuffic beoordeelt de aanvragen, de opleiding Chinastudies helpt de studenten waar nodig met het samenstellen van het aanvraagdossier voor de Nuffic. Chinastudies draagt dus niet meer studenten bij de Nuffic voor, de studenten moeten zelf hun aan beursaanvraag rechtstreeks bij de Nuffic in Den Haag indienen. De definitieve selectie door de Nuffic wordt meestal in maart bekendgemaakt.

Naar China met een Confucius Instituut-beurs

Het is ook mogelijk om een beurs aan te vragen via het Confucius Instituut. Als je een beurs bij het CI aan wil vragen, is die procedure minder ingewikkeld dan de Nuffic-aanvraag, maar er hoort wel een HSK test en een HSKK test bij!

Wij willen je er attent op maken dat het laatste HSK(K)-examen dat het CI organiseert op zondag 6 december 2015 is. Je moet je voor dat examen inschrijven en dat kan vanaf nu tot 26 november. Als je deze HSK en HSKK-test niet maakt, kun je GEEN beurs aanvragen bij het Confucius Instituut.

Als je een tweedejaars student bent en je wilt een beurs aanvragen voor één jaar bij het Confucius Instituut, kun je je inschrijven voor HSK3. Je kunt naar deze website gaan en alle instructies volgen om je in te schrijven. 
NB: Aanmelding bij het Confucius Instituut, niet bij Chinastudies.

Naar Taiwan met een beurs

China- Taiwancommissie
Voor de beurzen naar Taiwan bepaalt de China- Taiwancommissie van de opleiding Chinastudies nog steeds wie er genomineerd wordt voor een beurs naar Taiwan, en naar welke plaats/universiteit ieder wordt uitgezonden. De belangrijkste overweging van de China- Taiwancommissie bij de selectie is, aan welke educatieve instelling een bepaalde kandidaat in de periode van uitzending het beste zijn/haar studievoortgang kan bevorderen. 

Ook voor de aanvraag van een Taiwan-beurs geldt dat van de studenten gevraagd wordt dat zij voor 8 januari 2016 de China- Taiwancommissie op de hoogte stellen van hun voorgenomen beursaanvraag met het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. 

Na het maken van de selectie stelt de China- Taiwancommissie per e-mail de studenten op de hoogte en draagt de geselecteerde studenten vervolgens voor aan de afdeling International Relations and Scholarships (onderdeel van het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken van de Universiteit Leiden). De praktische afhandeling van de beursaanvraag regelt mw Gaye Eksen van International Relations and Scholarships.

Aanvraag en selectie
Bij aanmelding voor een beurs voor Taiwan bij de China- Taiwancommissie gebruik je dit aanmeldingsformulier. Vul dat volledig in. Het studieplan/motivatie kun je het beste in het Engels schrijven omdat je dat -in iets langere vorm- na de selectie ook voor de universiteit in Taiwan moet schrijven. Wees je ervan bewust dat de commissie selecteert met name op basis van je geschreven motivatie/studieplan!

Uiterste inschrijvingsdatum bij de China- Taiwancommissie
Uiterlijk 8 januari 2016 moet je aanmeldingsformulier bij de China- Taiwancommissie zijn. Je kunt het beste het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en mailen naarAns de Rooij. Na 8 januari 2016 worden géén aanvragen meer behandeld! Zorg dus dat je het aanmeldingsformulier op tijd opstuurt via e-mail.

Selectiecriteria van de China- Taiwancommissie
Om in aanmerking te komen voor een beurs naar Taiwan, zijn de volgende selectiecriteria van toepassing:

 • De propedeuse moet geheel gehaald zijn. Als er gegronde redenen zijn voor het nog niet geheel behalen van de propedeuse, dan kun je die in je motivatiebrief uitleggen.
 • Studievoortgang en -resultaten
 • Motivatiebrief/studieplan (in het aanmeldingsformulier)
 • Curriculum Vitae

Bindend besluit en selectiegesprekken
De selectie van de China- Taiwancommissie voor de Taiwan-selectie is bindend en wordt na bekendmaking niet meer veranderd. Als je een aanvraag indient, word je geacht met deze bepaling akkoord te gaan. Dit betekent dat je bereid moet zijn om te gaan naar de instelling die de commissie voor je aanwijst, ook als dit niet je keuze van eerste voorkeur is. De China- Taiwancommissie kan aanvragers van een Taiwan-beurs eventueel ook uitnodigen om hun aanvraag kort toe te lichten tijdens een gesprek in januari.

Let op:

 • De opleiding Chinastudies ondersteunt verder geen aanvragen die buiten de China- Taiwancommissie om bij een van de onderstaande instellingen worden ingediend.
 • De China- Taiwancommissie draagt kandidaten voor, maar zoals gebruikelijk bij internationale overeenkomsten berust de definitieve toelating bij de partneruniversiteiten in Taiwan.
 • Je kunt niet een beurs aanvragen bij het Nuffic en tegelijkertijd ook een beurs aanvragen voor Taiwan.

Beurzen en deelnemende universiteiten
Alle Taiwanbeurzen zijn mogelijk door overeenkomsten tussen de Universiteit Leiden en een aantal universiteiten in Taiwan. De vliegreis en de verplichte medische controle zijn niet inbegrepen bij de beurs. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de instelling, maar ook de laagste beurs is genoeg om van rond te komen. Omdat de beurs laat wordt uitbetaald dient men minstens de eerste maand zelf voor te schieten. De beurs is voor 10 maanden, de maanden juli t/m augustus zijn niet gedekt. 

De Universiteit Leiden heeft met twee universiteiten in Taiwan een beurzenovereenkomst gesloten. Hieronder volgt informatie over de universiteiten.

 • National Taiwan Normal University 
  Jaarlijks accepteert de National Taiwan Normal University (NTNU) in Taipei 8 BA studenten uit Leiden. Er zijn nog onderhandelingen gaande over wel of geen betaling van het tweede semester.

 • National Chengchi University 
  Jaarlijks accepteert de National Chengchi University 3 BA studenten uit Leiden. Kosten voor huisvesting zijn NIET inbegrepen in de beurs.

 • National Taiwan University 
  Met NTU heeft de Universiteit van Leiden een uitwisselingsovereenkomst, je betaalt in Leiden collegegeld maar je volgt colleges aan de NTU. Het gaat hier dus niet om een beurs. 

Kosten voor levensonderhoud
De beurzen worden veelal pas na een maand uitbetaald. In de eerste weken maak je veel kosten aan bijvoorbeeld je ARC, dormfee en dergelijk. Zorg dus dat je voldoende geld hebt om deze eerste periode door te komen.

Resident-visum
Vraag bij de Taiwan Representative Office in Nederland (TRON) een resident-visum (een visum voor studie) aan en geen visitor-visum. Een visitor-visum is niet handig omdat dit in Taiwan weer omgezet wordt in een resident-visum, terwijl het Taipei Representative Office in Nederland dergelijke visa ook gewoon verstrekken. 

Voor de aanvraag van je resident-visum heb je je toelatingsbrief (Letter of Admission) van de universiteit nodig. Met je residentvisum moet je binnen twee weken een verblijfsvergunning Alien Resident Certificate (ARC) aanvragen. Geef gelijk aan dat je een re-entrysticker wilt. Deze is gratis. Hiermee kan je het land in en uit zonder dat je een nieuw visum aan hoeft te vragen. Ben je te laat met het aanvragen van je ARC, dan kost het je 1000 TWD aan boete. De ARC kan je aanvragen bij het hoofdbureau van de politie. 

Kijk ook op de website van 'Taipei Representative Office in the Netherlands' voor meer informatie of bel met hun visumafdeling. Nederlandse toeristen kunnen voor 10 of 14 dagen zonder visum naar Taiwan.

Studeren in Shandong tegen gereduceerd tarief

De opleiding Chinastudies en de Shandong University (SDU) in Ji'nan hebben een overeenkomst gesloten. Tegen gereduceerde tarieven kunnen Leidse studenten van Chinastudies 9 maanden lang een volledig programma Chinees als vreemde taal volgen aan de SDU. 

De SDU is een top-universiteit, één van de zogenaamde `zwaartepunt'-universiteiten die direct onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs vallen.

Voordracht
Op voordracht van de China- Taiwancommissie en het OLB kun je je inschrijven voor de SDU. De definitieve selectie ligt bij de SDU.

Lesprogramma

 • Volledig programma Chinees als vreemde taal van sept t/m mei (ca. 20 contacturen per week)
 • Plaatsingtoetsing voor onderbrenging in werkgroep van passend niveau
 • Mogelijkheid om als toehoorder colleges van reguliere programma's voor Chinese studenten te volgen (bv. vakgroep Chinees of geschiedenis)
 • Huisvesting aangeboden op de campus van SDU (éénpersoons-kamer)

Kosten voor onderwijs en levensonderhoud

 • Inschrijving, collegegelden, huisvesting, ziekenkostenverzekering, vaccinaties e.d. ca. € 3400. Let op: De helft van je collegegelden moet je vooruit betalen.
 • Retourvliegticket A'dam-Ji'nan
 • Levensonderhoud ca. € 1000-1200
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.