Universiteit Leiden

nl en

Overige ondersteuning

Als je een handicap hebt, kunnen de kosten voor een buitenlandperiode soms hoger uitvallen.

Binnen Europa kun je een aanvraag indienen voor extra financiering vanuit het Erasmus+ programma. Buiten Europa is het raadzaam contact op te nemen met het Fenestra Disability Centre, het informatiecentrum van de Universiteit Leiden voor studenten met een functiebeperking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie