Universiteit Leiden

nl en

Visum en vergunningen

Als je een Nederlands staatsburger bent, hoef je voor een verblijf in een ander EU-land geen visum aan te vragen. Daarbuiten moet dit vaak wel.

Een visum aanvragen doe je in Nederland bij de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe gaat. Je kunt dit pas doen zodra je bevestiging hebt dat je tot de buitenlandse universiteit bent toegelaten. Het toelatingsbesluit moet je bij de ambassade of het consulaat laten zien, meestal samen met aanvullende documenten. Welke documenten dit zijn kun je van tevoren telefonisch navragen.

Werkvergunning bij stage 

Binnen de Europese Unie

In de Europese Unie geldt – afhankelijk van je nationaliteit – vrij verkeer van geld, goederen en personen. Je hoeft dan ook geen werkvergunning aan te vragen als je binnen de EU stage gaat lopen. Naast de algemene regeling kunnen per land aanvullende voorschriften gelden. Op WilWeg.nl kun je per land zien welke regels gelden voor studie of stage. Voor informatie inzake regels en procedures die in jouw geval gelden, kun je ook terecht bij de ambassade van het betreffende land in Nederland, of bij een adviseur van EURES (het Europees Portaal voor Beroepsmobiliteit).

Buiten de Europese Unie

Voor landen buiten de Europese Unie geldt, meer nog dan voor landen in Europa, dat een grondige oriëntatie je een hoop moeilijkheden kan besparen. In bijna alle gevallen geldt dat je een werkvergunning nodig om te mogen werken. Vraag daarom altijd eerst bij de ambassade van het land waar je heen gaat welke stappen je moet ondernemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie