Universiteit Leiden

nl en

Stage, onderzoek, veldwerk, summer schools en meer

Je kunt op veel verschillende manieren je studie verrijken en internationale ervaring opdoen met een verblijf in het buitenland. Ontdek welke mogelijkheden je hebt.

Corona

De coronapandemie zorgt voor onzekerheid als je een verblijf in het buitenland plant. Door de adviezen en richtlijnen over Gezondheid en Veiligheid op te volgen, voorkom je (financiële) risico’s zoveel mogelijk. Twijfel je of het verstandig is om in deze tijd voor je studie naar het buitenland te gaan? Lees het advies van de universiteit.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over studeren in het buitenland & corona.

Opleidingsspecifieke opties

Afhankelijk van je opleiding kun je diverse studieactiviteiten in het buitenland doen. Het kan een verplicht of keuze-onderdeel van je studie zijn of een extracurriculaire activiteit. 

Een voorbeeld van de mogelijkheden:

 • Stage

 • Onderzoek en veldwerk

 • Excursies

 • Summer en winter schools over een specifiek onderwerp

 • Verplichte studieactiviteiten in het buitenland

 • Coschappen

 • Moot courts (pleitwedstrijden)

 • Studievereniging reizen

Goedkeuring en registratie

Is jouw activiteit in het buitenland onderdeel van of gerelateerd aan je studie? Met andere woorden, wil je er studiepunten, financiering via de universiteit of erkenning op je diploma voor krijgen? Dan moet je vooraf goedkeuring vragen van je opleiding. Nadat je goedkeuring hebt gekregen, moet je je activiteit registreren in het Study Abroad-portaal van de Universiteit Leiden, zodat de universiteit contact met je kan opnemen in geval van nood.

Bekijk de tab van je faculteit of opleiding 

Op de tab van je faculteit of opleiding lees je welke mogelijkheden er voor jou zijn, hoe je hier goedkeuring voor aanvraagt en je activiteit registreert.

Opties voor studenten van alle faculteiten

Naast studiegerelateerde opties zijn er ook verschillende activiteiten in het buitenland voor studenten van alle faculteiten. Waaronder:

Je kunt over de hele wereld summer en winter schools volgen.

Wat is STREAM?

Via het Student Research Mobility Programme (STREAM) kun je deelnemen aan een onderzoeksproject bij een aantal Europese universiteiten die net als de Universiteit Leiden lid zijn van de League of European Research Universities (LERU).

Onderzoeksprojecten

De volgende universiteiten bieden onderzoeksprojecten aan:

Voor wie?

Je kunt je aanmelden voor een onderzoeksproject via STREAM als je aan onderstaande voorwaarden voldoet.

 • Je bent een derdejaars bachelor- of masterstudent aan de Universiteit Leiden.
 • Je bent nog niet afgestudeerd en staat nog ingeschreven.
 • Je cijfergemiddelde is minimaal 7 uit 10 of 3.2 uit 4 (GPA).
 • Je beheerst de Engelse taal op niveau B2 of hoger.
 • Je voldoet aan de eventuele aanvullende eisen die gelden voor het onderzoeksproject.

Aanmelden

 1. Lees de informatie over het onderzoeksproject van je keuze goed door. Bekijk of je aan de eventuele aanvullende eisen voldoet en ga na of het past in je studieplanning.
 2. Bereid de benodigde documenten voor:
  • Motivatiebrief (max. 500 woorden, in het Engels)
  • Curriculum vitae
  • Recente cijferlijst
  • 1 referentiebrief
 3. Vul het aanmeldformulier in.
 4. E-mail het ingevulde formulier samen met de documenten naar de buitenlandcoördinator van jouw faculteit.
 5. Je ontvangt binnen ongeveer zes weken bericht over je aanmelding.

Registratie in het Study Abroad-portaal

Na je toelating en minstens 2 weken voor je vertrek moet je je registreren in het Study Abroad-portaal van de Universiteit Leiden, zodat de universiteit contact met je kan opnemen in geval van nood. Als je dit niet doet, krijg je voor je STREAM-project geen studiepunten, financiering of erkenning op je diploma. Je kunt je als volgt registeren:

 • Log in bij uSis > klik op de tegel 'Study Abroad' > kies 'Register another type of study-related activity abroad’.
 • Voer de gevraagde gegevens in, en upload de volgende twee documenten:
  • Bericht over je toelating van je STREAM gastinstelling
  • Een document waaruit blijkt dat je toestemming hebt van je opleiding. Dit kan zijn:
   • Stageovereenkomst, getekend door je facultaire stagecoördinator, OF
   • Verklaring van toestemming van de examencommissie van je opleiding.
 • Dien je registratie in. 
 • Als je toestemming van je opleiding hebt en je bestemming veilig is, zal de universiteit je registratie goedkeuren. Dat betekent dat je mag vertrekken voor je STREAM project  in het buitenland. Vergeet niet voor je vertrek het reisadvies te checken, voor het geval de situatie wijzigt.
 • Voeg zo snel mogelijk je contactgegevens toe in het Study Abroad-portaal, onder 'During your stay'. Vergeet niet je contactgegevens bij te werken als ze wijzigen terwijl je in het buitenland bent. Zo kunnen we je bereiken in noodgevallen.

Financiële ondersteuning

Als je wordt toegelaten tot een STREAM-project, kun je onder bepaalde voorwaarden een beurs aanvragen vanuit het Erasmus+ programma. Lees meer over Erasmus+ for Traineeships.

Vragen?

Neem contact op met Usha Mohunlol, STREAM-coördinator Universiteit Leiden.

Veilige bestemming

Je mag voor studiegerelateerde activiteiten niet naar landen reizen waarvoor een negatief reisadvies geldt. Bekijk de pagina Gezondheid en Veiligheid en de regeling Studeren in het buitenland.

Als student Psychologie kun je, behalve uitwisseling, ook andere activiteiten in het buitenland doen als onderdeel van of aanvulling op je opleiding. Op deze pagina ontdek je welke mogelijkheden je wel of niet hebt, hoe je hier goedkeuring voor vraagt en hoe je je activiteit na goedkeuring registreert.

Soorten activiteit

Het is niet mogelijk om een stage te volgen of onderzoek in het buitenland te doen als onderdeel van je bachelor Psychologie. Studiepunten voor een stage worden niet door de opleiding erkend.

Tijdens je master is het wel mogelijk om een stage of je scriptieonderzoek in het buitenland te doen.

Je kunt summer en winter schools binnen het vakgebied van Psychologie zoeken in het overzicht van summer en winter schools.

Erkenning studiepunten

Als je studiepunten wilt krijgen voor je summer of winter school, moet je hiervoor altijd van tevoren toestemming vragen aan je buitenland coördinator Psychologie.

Over het algemeen worden vakken goedgekeurd die voldoen aan de volgende eisen:

 • Geen overlap met vakken in je bachelor;
 • Geen taalcursus in de Engelse taal;
 • Vakken moeten academisch van aard zijn.

Wil je de vakken laten mee tellen voor je vrije keuzeruimte, onderzoek dan van te voren het niveau van de vakken die je in het buitenland wil volgen. Van de 30 EC vrije keuzeruimte, dien je tenminste 5 EC op niveau 300 te volgen.

Vakken goedkeuren

Je buitenland coördinator kan namens de Examencommissie je vakkenpakket goedkeuren. Je dient hiervoor een learning agreement in te vullen en op te sturen naar exchangepsy@fsw.leidenuniv.nl. Nadat je learning agreement door de buitenland coördinator is ondertekend, dien je deze te uploaden tijdens het registratie proces zoals hieronder beschreven wordt.

Goedkeuring en registratie

Als je voor je activiteit in het buitenland studiepunten, financiering of erkenning op je diploma wilt krijgen, moet je vooraf goedkeuring vragen aan je opleiding. Hoe je dit doet, lees je hierboven, in de instructie per type activiteit.

Na goedkeuring
Nadat je van je opleiding toestemming hebt gekregen, moet je je activiteit registreren in het Study Abroad-portaal van de Universiteit Leiden.

 

Waarom

Door je activiteit te registreren in het Study Abroad-portaal zorg je ervoor dat de Universiteit Leiden kan nagaan of je bestemming veilig is, en contact met je kan opnemen in geval van nood. Registratie in het portaal is verplicht als je voor je activiteit studiepunten of erkenning op je diploma krijgt, of financiering via de Universiteit Leiden ontvangt.

Wanneer

Registreer je activiteit direct nadat je toestemming hebt gekregen en ten minste 2 weken voor je vertrek. Vertrek je al binnen 2 weken? Vraag dan je buitenlandcoördinator om instructies.                       

Hoe

 • Log in bij uSis > klik op de tegel 'Study Abroad' > kies 'Register another type of study-related activity abroad’.
 • Voer de gevraagde gegevens in, upload eventuele benodigde documenten en klik op ‘submit’.
 • Als je de nodige toestemming hebt en je bestemming veilig is, zal de universiteit je registratie goedkeuren. Dat betekent dat je mag vertrekken voor je activiteit in het buitenland. Vergeet niet voor je vertrek het reisadvies te checken, voor het geval de situatie wijzigt.

Voeg zo snel mogelijk je contactgegevens toe in het Study Abroad-portaal, onder 'During your stay'. Vergeet niet je contactgegevens bij te werken als ze wijzigen terwijl je in het buitenland bent. Zo kunnen we je bereiken in noodgevallen.

 • Vereiste upload: een door je buitenland coördinator ondertekende Learning Agreement. Je kunt deze uploaden door op te plussen bij het uploadportaal, dan kun je kiezen voor Erasmus learning agreement.
 • Contactpersoon: de naam van je buitenland coordinator psychology (zie contact blok).
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.