Universiteit Leiden

nl en

Afstemmen en aanmelden

Corona

De coronapandemie zorgt voor onzekerheid als je een verblijf in het buitenland plant. Door de adviezen en richtlijnen over Gezondheid en Veiligheid op te volgen, voorkom je (financiële) risico’s zoveel mogelijk. Twijfel je of het verstandig is om in deze tijd voor je studie naar het buitenland te gaan? Lees het advies van de universiteit.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over studeren in het buitenland & corona.

Check eerst welk soort uitwisseling je gaat doen!

Welke deadlines en procedures er gelden, hangt ervan af via welk soort uitwisselingsprogramma je naar het buitenland gaat: een universiteitsbreed uitwisselingsprogramma, een facultair uitwisselingsprogramma, of een speciaal uitwisselingsprogramma waar studenten van jouw opleiding toegang toe hebben. 

 • Voor universiteitsbrede uitwisseling: volg de instructies en deadlines hieronder, op het algemene tabblad.
 • Voor facultaire uitwisseling of een uitwisselingsprogramma voor studenten van jouw opleiding: volg de instructies en deadlines op het tabblad van je faculteit of opleiding.

Universiteitsbrede uitwisseling

Deadline

De eerstvolgende mogelijkheid voor universiteitsbrede uitwisseling is in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023. Je kunt je hiervoor aanmelden vanaf half oktober 2021 tot uiterlijk 1 december 2021 23.59 uur.

Let op: voor facultaire uitwisselingen gelden andere deadlines. Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Doe het op tijd

Je aanmelding moet compleet en op tijd zijn. Te laat ingediende aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Eisen

Om je aan te melden voor een universiteitsbrede uitwisseling moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Je staat ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden;
 • Je hebt 60 EC behaald in je bachelor;
 • Je cijfergemiddelde is 7 of hoger*;
 • Je voldoet aan de eventuele aanvullende eisen van je faculteit of opleiding (die vind je op de tabbladen van je faculteit en opleiding.)

*Uitzondering: voor het ISEP-programma moet je gemiddelde 6.5 of hoger zijn.

Stappenplan

Bekijk de mogelijkheden en stel een lijst op van maximaal tien universiteiten waar je zou willen studeren, op volgorde van je voorkeur.

Veel studenten willen op uitwisseling, en de plaatsen zijn beperkt. We raden je daarom aan om minimaal vijf universiteiten te kiezen.

Motivatiebrief

Schrijf een motivatiebrief. Beschrijf hierin waarom je bij de eerste drie universiteiten van je lijst zou willen studeren. Er is geen format voor de brief; je bent vrij om hier zelf invulling aan te geven. De brief moet wel aan de volgende eisen voldoen

 • Engelstalig
 • Maximaal 500 woorden
 • In pdf-formaat

Tweede semester als alternatief

Meld je je aan voor het eerste semester, maar kun je eventueel ook in het tweede semester naar het buitenland? Geef dit aan in je brief. Als je dan in het eerste semester niet bij een universiteit van je voorkeur terechtkunt, kan je buitenlandcoördinator je in sommige gevallen direct een plek aanbieden in het tweede semester. Stem het van tevoren wel af met je studieadviseur en ga na of je opleiding de mogelijkheid biedt om in het tweede semester op uitwisseling te gaan.

Cijferlijst: alleen voor LUC en andere universiteiten

In je online aanmelding vragen we je om toestemming om je cijfers in uSis te bekijken. Je hoeft daarom geen cijferlijst te uploaden, behalve in de volgende gevallen:

 • Leiden University College (LUC): studeer(de) je aan het LUC? Vraag een officiële cijferlijst met GPA bij de onderwijsadministratie van LUC en upload deze bij je aanmelding.
 • Opleiding aan andere universiteiten: heb je ook gestudeerd aan een andere universiteit dan Leiden? Upload dan je cijferlijst van dat instituut.

Meld je aan in het study-abroad portaal in uSis: 

 • Log in bij uSis > klik op de tegel Study Abroad > kies ‘I want to study at a partner university via an exchange programme’.
 • Vul de gevraagde gegevens in en upload de benodigde documenten.
 • Selecteer maximaal 10 uitwisselingsbestemmingen, op volgorde van je voorkeur.
 • Verstuur je aanmelding.

Als je meer uitleg nodig hebt, raadpleeg de handleiding Applying for Exchange via uSis (in het engels).

Je buitenlandcoördinator legt je aanmelding ter goedkeuring voor aan je opleiding. Je kunt namelijk alleen op uitwisseling gaan als je opleiding daar toestemming voor geeft.

Nadat je opleiding goedkeuring heeft gegeven, doe je mee in het selectieproces. De uitslag hiervan krijg je via e-mail. Als je een plek aangeboden krijgt, word je uitgenodigd om in het study abroad-portaal in uSis de details van het aanbod te bekijken. Lees alle informatie en de voorwaarden van het aanbod goed door.

Als je een plek aangeboden hebt gekregen, moet je deze binnen 7 dagen accepteren of afwijzen in het study abroad-portaal in uSis. Als je dit niet op tijd doet, wordt het aanbod ingetrokken.

Om het aanbod te kunnen accepteren, moet je akkoord gaan met de Regeling Studeren in het buitenland. Lees hem nu alvast goed door. Heb je er vragen over? Neem contact op met je buitenlandcoördinator.

Als je de aangeboden plek hebt geaccepteerd, draagt de Universiteit Leiden je voor bij de gastuniversiteit. Je buitenlandcoördinator of de gastuniversiteit zelf zal je vervolgens laten weten hoe en wanneer je je moet aanmelden bij de gastuniversiteit. 

Foto: Ruth Kiers
Foto: Ruth Kiers

Goedkeuring en aanmelding

 • Ga eerst na welke uitwisselingsprogramma’s er voor jou zijn! 

  Als student bij de Faculteit Governance and Global Affairs kun je je aanmelden om naar het buitenland te gaan via uitwisselingsprogramma’s van de Faculteit Governance and Global Affairs en universiteitsbrede uitwisselinge. Daarnaast kunnen studenten van de masterprogramma’s van het Instituut Bestuurskunde zich aanmelden voor het EMPA uitwisselingsprogramma. Op de wereldkaart kun je nagaan welke soorten uitwisselingsprogramma’s er beschikbaar zijn op de door jou gekozen bestemming. 

  • Voor bestemmingen via een uitwisselingsprogramma van de Faculteit Governance and Global Affairs: volg de instructies en deadlines hieronder.   

  • Voor bestemmingen via een universiteitsbreed uitwisselingsprogramma: volg de instructies en deadlines op het algemene tabblad. 

  • Alleen voor bestemmingen via het EMPA uitwisselingsprogramma: deadline begin februari 2022. Check de exacte deadline en verdere instructies bij het FGGA International Office!    

  Facultaire uitwisseling 
  Deadline 
  Als je naar het buitenland wilt gaan in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023, kun je je tot 7 November 2021 (23:59 CET) aanmelden. 

   
  Onthoud dat er andere deadlines gelden als je naar het buitenland gaat via een universiteitsbreed uitwisselingsprogramma. Bekijk het algemene tabblad voor meer informatie. 
   
  Neem voor meer informatie over het EMPA uitwisselingsprogramma en bijbehorende deadlines contact op met het FGGA International Office.  

  Meld je op tijd aan 
  Late aanmeldingen worden niet in overweging genomen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.   

 • Vereisten 
  Om je aan te melden voor een facultair uitwisselingsprogramma, moet je voldoen aan de volgende vereisten: 

  • Je staat ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden.  

  • Je cijfergemiddelde (GPA) is een 7.0/10. Voor sommige partneruniversiteiten is een hoger cijfergemiddelde van 7.5/10 vereist. Bekijk op het wereldkaartje voor welke partneruniversiteiten dit geldt.  

  • Voor bachelor studenten: minimaal 60EC behaald op het moment van aanmelding. Heb je 50-55 EC behaald en denk je wel 60EC te hebben behaald op 1 februari? Je mag je wel aanmelden, en bij voldoende beschikbare plekken ontvang je een voorwaardelijk aanbod.  

  • Alleen voor LUC studenten: geen overtreding van de Academic Honour Code, geen overtreding van de Social Honour Code.  

Stappenplan

Steps to take

After looking through all the options, draw up a list of (up to) ten universities where you would like to study, in order of preference. Remember that lots of students want to study abroad and places are limited, so it’s wise to select at least five universities.

Letter of motivation

Write a letter of motivation, explaining why you want to study at the three universities at the top of your list. There is no standard template for letters of motivation, the content and format are up to you. However your letter must meet the following criteria:

 • In English
 • Maximum 500 words
 • In pdf format

Second semester as plan B

Are you applying for the first semester but could possibly go abroad in the second semester instead? Mention this in your letter. If you don’t get a place at your preferred university in the first semester, your international exchange coordinator may, in some cases, immediately offer you a place for the second semester. Discuss this with your study adviser in advance and make sure your study programme permits exchange in the second semester.

Transcript: only for LUC and university studies elsewhere 

In your online application you will be asked to grant us permission to view your grades in uSis. You therefore do not need to upload a transcript except in the following cases:  

 • Leiden University College (LUC): if you are, or have been, studying at LUC, request an official transcript with GPA from the LUC course administration and upload it in your application.
 • University studies elsewhere: if you have also studied at a university other than Leiden, upload your transcript from that institution. 
 • Log into uSis > click on the study abroad tile > select ‘I want to study at a partner university via an exchange programme’.
 • Enter the requested data and upload the required documents.
 • Select your (max. 10) exchange destinations in order of preference.
 • Submit your application.

If you need further explanation, consult the Manual on applying for Exchange via uSis

You may only go on exchange with the approval of your study programme. Once you submit your application, the international exchange coordinator will ask your programme to confirm its approval.   

Once your programme confirms its approval you will be included in the selection process. You will be notified of the results by email. If you are offered a place, you will be invited to log into the study abroad portal to view the details of the offered place. Make sure to read all the information and conditions of the offer carefully.

If you have been offered a place, you must accept or decline it within 7 days in the uSis study abroad portal. If you do not accept the offer on time, it will be withdrawn. When accepting your place, you must agree to the Regulations on Studying Abroad. Be prepared and read these in advance. If you have any questions about the regulations, contact your international exchange coordinator.

Once you accept your place, Leiden University will nominate you to your host institution. You will then receive instructions on how and when to submit your application to your host institution, either from your international exchange coordinator or directly from the host itself. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.