Universiteit Leiden

nl en

Regelen voor vertrek

Predeparture event

Voor studenten die op universiteitsbrede uitwisseling gaan is er in april een verplicht predeparture event. Hiervoor krijg je een uitnodiging per e-mail. Op dit event krijg je informatie over wat je allemaal moet regelen voor vertrek. Daarnaast ontmoet je studenten die al op uitwisseling zijn geweest bij jouw gastuniversiteit. Zo kun je je optimaal voorbereiden!

Als jouw faculteit of opleiding ook een predeparture event aanbiedt, lees je dat op het tabblad van je faculteit of opleiding.

Vakken laten goedkeuren

Wil je de studiepunten die je in het buitenland haalt, laten meetellen voor je studie in Leiden? Dan moet je je vakken vooraf laten goedkeuren. In de meeste gevallen doet de examencommissie dat. Bij sommige faculteiten moet je daarvoor bij de buitenlandcoördinator zijn. Vraag je studieadviseur hoe je dit aanpakt.

Verplicht aantal studiepunten

Moet je verplicht een bepaald aantal studiepunten halen tijdens je verblijf in het buitenland? Bekijk dan goed hoeveel vakken je aan de gastuniversiteit moet volgen om dat aantal te behalen. Voor universiteitsbrede uitwisselingen vind je deze informatie op de factsheets op Blackboard (zie ‘Study Abroad Outside of Europe’). Vind je de informatie daar niet? Of ga je op uitwisseling gaat via je faculteit of opleiding? Vraag ernaar bij je buitenlandcoördinator.

Begin op tijd

Regel de goedkeuring op tijd. Alleen als je vakken zijn goedgekeurd voor je eraan begint, weet je zeker dat de studiepunten meetellen.

Visum

 • Ga na of je een visum nodig hebt. Meestal kan je gastuniversiteit je hierover informeren. Anders kun je het navragen bij de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe gaat.
 • Je kunt pas een visum aanvragen nadat je bent toegelaten tot de buitenlandse universiteit.
 • Koop je vliegticket pas nadat je je visum hebt gekregen, of zorg ervoor dat je je reis kunt uitstellen of annuleren.

Woonruimte

 • In de meeste gevallen kan de gastuniversiteit je informeren of helpen om een een woonruimte te vinden. Soms kun je een kamer krijgen op de campus, soms moet je zelf woonruimte regelen via een contactpersoon. Hoe het op jouw bestemming werkt, lees je op de website van je gastuniversiteit.
 • Voor universiteitsbrede uitwisselingen kun je ook informatie vinden op Blackboard (zie ‘Study Abroad Outside of Europe’). Je leest hier ook hoe andere studenten dit hebben aangepakt.
 • Bekijk de tabbladen van je faculteit of opleiding voor meer informatie over woonruimte bij uitwisselingen via je faculteit of opleiding.

Onderhuur

Moet je zelf woonruimte regelen? Bekijk dan of je een kamer kunt onderhuren. Een handige, veilige website hiervoor is HousingAnywhere. Je kunt hier ook je eigen kamer in Nederland onderverhuren en zo veel geld besparen. Vraag hiervoor wel eerst toestemming aan je verhuurder.

Taal

 • Ga na aan welke taaleisen je moet voldoen. Bij sommige universiteiten moet je een taaltoets doen, zoals IELTS of TOEFL.
 • Twijfel je of je de taal voldoende beheerst? Bij het Academisch Talencentrum kun je een online toets doen om je niveau te bepalen.
 • Een goede manier om de taal (beter) te leren, is eerder naar je bestemming gaan en ter plekke een taalcursus volgen. Je kunt ook een taalcursus volgen bij het Academisch Talencentrum.

Verzekering

 • Ga na of je zorgverzekering ziektekosten tijdens je buitenlandverblijf dekt, en breid je verzekering zo nodig uit. In sommige landen ben je verplicht om een verzekering in het land zelf af te sluiten.
 • Denk ook aan een reis- en annuleringsverzekering, voor o.a. je bagage, extra zorgkosten, rechtsbijstand en aansprakelijkheid. Kijk bijvoorbeeld eens bij AON Student Insurance.
 • Heeft je verzekeraar een telefoonnummer voor noodgevallen? Sla het op in je telefoon.

Gezondheid en veiligheid

Lees de pagina Gezondheid en veiligheid goed door en neem zo nodig actie voor je vertrekt.

Internationale student?

Als je een internationale student bent, moet je het volgende regelen voor je kunt vertrekken:

 • Informeer bij de gemeente waar je woont of je je moet uitschrijven.
 • Vraag bij het Visum Team na wat je verblijf in het buitenland betekent voor je verblijfsvergunning.
 • Vraag bij de ambassade of het consulaat van het land van je bestemming na welke visumregels voor jou gelden. De regels voor internationale studenten kunnen anders zijn dan de regels voor Nederlandse studenten.

Internationale kortingskaart

Met een International Student Identity Card (ISIC-kaart) krijg je in meer dan 130 landen voordelen en korting op allerlei producten en diensten, waaronder vliegtickets. Je koopt hem bij ISIC Nederland.

Foto: Stijn Kuipers

Nu je naar het buitenland gaat is het belangrijk dat je weet wat je voor vertrek moet regelen. Denk alvast na over de volgende zaken: 

 • Welke buitenlandse vakken wil je gaan volgen? (welk niveau: bachelor of master, wat bedraagt het aantal studiepunten)
 • Tellen de vakken mee voor je Leidse lijst?
 • Hoe ga je de vakken inpassen en laten vermelden binnen of buiten je Leidse curriculum?

Voor bachelor en masterstudenten zijn er verschillende voorwaarden:

Studiepunten buitenland

Binnen je bachelor kun je onderdelen van je Leidse studieprogramma in het buitenland volgen en de studiepunten laten meetellen.

 • Vrije keuzeruimte: De vakken (min 5 ects per vak) kunnen in de vrije keuzeruimte worden opgenomen (15 ects) of als extracurriculaire vakken op de cijferlijst mits deze vakken in het buitenland deel uit maken van een erkende academische opleiding.
 • Taalcursussen: wanneer een taalcursus wordt gedoceerd aan een universitair taalinstituut dan kunnen de punten niet in de keuzeruimte opgenomen worden. Wil een taalcursus meetellen voor het Leidse curriculum dan dient deze deel uit te maken van een universitaire opleiding of faculteit. Een academisch taalinstituut verbonden aan een universiteit, valt hier NIET onder. De talencursus mag ook meetellen voor het Leidse curriculum als het een verplicht vak is in het buitenlandse exchange programma. Je kunt voorafgaand aan je vertrek bij Bureau Internationaal Onderwijs navragen of jouw specifieke taalcursus opgenomen kan worden in de vrije keuze ruimte of als extra curriculair vak.
 • Keuzevakken met minder dan 5 ECTS per vak: Hebben de vakken die jij in het buitenland wilt gaan volgen minder dan 5 ECTS per vak? Dan dient vooraf toestemming te worden gevraagd bij de buitenlandcoördinator. Zij maakt dan een aantekening in Usis zodat de studieadviseur op de hoogte is. Let op: je kunt een buitenlands vak niet opvoeren in de vrije keuzeruimte of als extracurriculair vak als dit vak inhoudelijk overeenkomt met een vak dat je al eerder in Leiden hebt gevolgd.
 • Vervanging Leids vak: Als een student een Leids vak wil vervangen door een buitenlands vak, moet hij/zij voor vertrek toestemming vragen aan de vakcoördinator van het betreffende vak. De docent/coördinator koppelt het antwoord terug aan de student en aan BIO. Het verzoek dient vooraf aan het buitenlandverblijf te gebeuren, minimaal twee maanden van tevoren. De student dient dan een verzoek in bij de vakdocent met daarin de vermelding van het
  • buitenlandse vak
  • de titel
  • de te bestuderen literatuur
  • het aantal studiepunten
  • het niveau (bachelor).

Als het vak is goedgekeurd door de vakdocent maakt BIO een aantekening in uSis zodat bij terugkomst en voldoende resultaat de student een vrijstelling kan aanvragen via een verzoekschrift in uSis. Het ingediende verzoekschrift komt dan bij de studieadviseurs binnen die deze des betreft kan goedkeuren.

Let op: het blijft de student zijn verantwoordelijkheid om uit te zoeken of een Leids vak (zoals PIL of rechtsfilosofie) vervangen kan worden door een equivalent aan een buitenlandse universiteit. Bureau Internationaal Onderwijs biedt daar dus geen ondersteuning in. De student dienst dit zelf na te gaan en doet ook zelf de aanvraag tot vervanging bij de vakcoördinator of docent van het Nederlandse vak.

 • Al afgestudeerd maar nog wel ingeschreven als student? Wanneer je al afgestudeerd bent voor je Bachelor, maar nog wel ingeschreven staat en tijdens deze periode naar het buitenland gaat, dan kun je voor de in het buitenland behaalde Bachelorvakken een aanvullend getuigschrift aanvragen bij het OIC (nadat de cijfers zijn omgezet door BIO).

LET OP: vanaf academisch jaar 2019-2020 zullen buitenlandse cijfers (voldoendes) niet meer vertaald worden naar Nederlandse cijfers: op de cijferlijst wordt "behaald" vermeld.

Ook binnen je Master kun je onderdelen van je Leidse studieprogramma in het buitenland volgen en de studiepunten laten meetellen.

 • Vervanging Leids vak: Als een student een Leids vak wil vervangen door een buitenlands vak, moet hij/zij voor vertrek toestemming vragen aan de vakcoördinator van het betreffende vak. De docent/coördinator koppelt het antwoord terug aan de student en aan BIO. Het verzoek dient vooraf aan het buitenlandverblijf te gebeuren, minimaal twee maanden van tevoren. De student dient dan een verzoek in bij de vakdocent met daarin de vermelding van het
  • buitenlandse vak
  • de titel
  • de te bestuderen literatuur
  • het aantal studiepunten
  • het niveau (master).

Als het vak is goedgekeurd door de vakdocent maakt BIO een aantekening in uSis zodat bij terugkomst en voldoende resultaat de student een vrijstelling kan aanvragen via een verzoekschrift in uSis. Het ingediende verzoekschrift komt dan bij de studieadviseurs binnen die deze des betreft kan goedkeuren.

Let op: het blijft de student zijn verantwoordelijkheid om uit te zoeken of een Leids vak vervangen kan worden door een equivalent aan een buitenlandse universiteit. Bureau Internationaal Onderwijs biedt daar dus geen ondersteuning in. De student dienst dit zelf na te gaan en doet ook zelf de aanvraag tot vervanging bij de vakcoördinator of docent van het Nederlandse vak.

 • Extracurriculaire vakken mits de master/graduate vakken in het buitenland deel uit maken van een erkende academische opleiding
 • Al afgestudeerd maar nog wel ingeschreven als student?Wanneer je al afgestudeerd bent voor je Master, maar nog wel ingeschreven staat en tijdens deze periode naar het buitenland gaat, dan kun je voor de in het buitenland behaalde Mastervakken een aanvullend getuigschrift aanvragen bij het OIC (nadat de cijfers zijn omgezet door Bureau Internationaal Onderwijs)

LET OP: vanaf academisch jaar 2019-2020 worden buitenlandse cijfers (voldoendes) niet meer vertaald naar Nederlandse cijfers: op de cijferlijst wordt "behaald" vermeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie