Universiteit Leiden

nl en

Uitwisseling

Een makkelijke manier om in het buitenland te studeren, is via een uitwisselingsprogramma. Je studeert dan aan een universiteit waar de Universiteit Leiden afspraken mee heeft. In ruil daarvoor komt een student van de buitenlandse universiteit hier studeren.

Corona

De coronapandemie zorgt voor onzekerheid als je een verblijf in het buitenland plant. Door de adviezen en richtlijnen over Gezondheid en Veiligheid op te volgen, voorkom je (financiële) risico’s zoveel mogelijk. Twijfel je of het verstandig is om in deze tijd voor je studie naar het buitenland te gaan? Lees het advies van de universiteit.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over studeren in het buitenland & corona.

De kenmerken van uitwisseling

 • Je meldt je aan via de Universiteit Leiden. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • De plaatsen zijn beperkt; je kunt dus niet gegarandeerd op uitwisseling gaan. De Universiteit Leiden selecteert studenten op basis van hun cijfers en motivatie.
 • Uitwisseling is voordelig, omdat je blijft ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden. Je hoeft geen collegegeld te betalen aan de gastuniversiteit.
 • Je kunt de studiepunten die je haalt mee laten tellen voor je studie. Daarvoor heb je wel toestemming van de examencommissie nodig.

Twee soorten uitwisseling

Er zijn twee soorten uitwisselingsprogramma’s:
1.    Universiteitsbreed
2.    Via faculteit of opleiding

Kenmerken universiteitsbrede uitwisseling

 • In principe voor studenten van alle opleidingen. Er kunnen beperkingen gelden.
 • Je kunt bij de gastuniversiteit over het algemeen vakken volgen bij alle faculteiten en opleidingen.
 • Alle bestemmingen zijn buiten Europa.
 • Het programma wordt georganiseerd door de buitenlandcoördinatoren voor universiteitsbrede uitwisseling. Voor vragen kun je bij hen terecht.

Kenmerken uitwisseling via faculteit of opleiding

 • Alleen voor studenten van een bepaalde faculteit of opleiding.
 • Je kunt bij de gastuniversiteit alleen vakken volgen bij specifieke faculteiten of opleidingen.
 • Bestemmingen binnen Europa (Erasmus+) en buiten Europa.
 • Het programma wordt georganiseerd door de buitenlandcoördinator van de faculteit of opleiding. Met vragen kun je bij hen terecht.
Uitwisseling in Zuid-Korea. Foto: Anna Hommel
Uitwisseling in Zuid-Korea. Foto: Anna Hommel

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina.

Japanverblijf voor BA2 studenten

Welkom op de informatiepagina voor het Japanverblijf. Het Japanverblijf is een onderdeel van de BA-opleiding Japanstudies en vormt een onderdeel van het tweede jaar. Studenten die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen zich opgeven voor deelname aan het Japanverblijf, dat zij kunnen volgen in plaats van de vakken van BA2, blok 4. Op deze pagina vind je de benodigde informatie voor de aanmeldingsprocedure. De aanmeldingsprocedure voor het Japanverblijf 2022 is op 29 april 2021 besproken aan de hand van deze diapresentatie.

Gedurende de coronapandemie blijft deelname onder voorbehoud van gezondheidsrisico's en reismogelijkheden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan internationale reisbeperkingen, uitreisverboden en gezondheidsadviezen van de Nederlandse rijksoverheid, en veiligheids-assessments door het Internationaal Interventie-Team (IIT) van de Universiteit Leiden.

Indien het Japanverblijf als gevolg van de pandemie geen doorgang kan vinden, hebben studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan het schaduwprogramma, dat in ieder geval bestaat uit de vakken Teksten 2c en Productie 2c.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Japanverblijf, moet je in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt je propedeusediploma nominaal behaald (in het academisch jaar dat je met de opleiding begon), of kunt dit nog behalen tijdens het eerste semester van het daaropvolgende jaar.
 • Je hebt alle taalvakken van het eerste semester BA2 nominaal behaald.
 • Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht van het vak Teksten 2b.

Heb je de studie tussentijds stopgezet en ben je daarna opnieuw begonnen, dan kun je in aanmerking komen voor deelname. Heb je langer dan de gestelde tijd gedaan over het behalen van deze vakken, dan kom je echter niet in aanmerking.

Drie voorbeelden (BA1 in studiejaar 2020-2021):

 • Je bent in september 2019 is begonnen, hebt de studie stopgezet vóór het negatief bindend studieadvies, en bent in september 2020 opnieuw begonnen in BA1. Je hebt per augustus 2021 55EC behaald, en moet alleen Premoderne Japanse Geschiedenis nog afronden. Dit vak behaal je bij het tentamen in januari 2022, je haalt ook alle taalvakken van BA2, semester 1, en je voldoet aan de aanwezigheidsplicht van Teksten 2b. In dit geval kun je je aanmelden.
 • Je bent in 2020 begonnen. Je hebt per augustus 2021 55EC behaald, maar het vak dat je nog mist is Academische Vaardigheden. Je kunt dit vak niet meer afronden vóór januari 2022. In dit geval kun je dus niet mee, ook niet in het daarop volgende studiejaar.
 • Je bent in 2020 begonnen. Je hebt per augustus je propedeutisch diploma behaald, maar slaagt niet voor het (her)tentamen Teksten 2a. In dit geval kun je dus ook niet mee, ook niet in het daarop volgende studiejaar.

Selectie vindt plaats op basis van twee criteria: de cijfers uit het eerste jaar en een aanmeldingsbrief. Op basis van deze twee elementen wordt een ranglijst gemaakt, aan de hand waarvan studenten geplaatst worden bij de universiteit van hun eerste, tweede, … voorkeur. De cijfers worden door de selectiecommissie opgevraagd bij de studieadministratie, dus voor de aanmelding dien je alleen de volgende twee documenten aan te leveren:

Op het aanmeldingsformulier vul je je persoonsgegevens in, evenals je voorkeur en indien gewenst eventuele bijzondere omstandigheden, zoals het hebben van een Fenestraverklaring (vanwege toetsing in Japan), medische achtergrond (vanwege medicatie in het buitenland), en dieetwensen (voor de vliegtuigmaaltijd).

In de aanmeldingsbrief beschrijf je, in het Nederlands, je redenen te willen deelnemen aan het Japanverblijf. In de brief ga je ten minste in op de volgende drie aspecten:

 • Welke persoonlijke redenen je hebt om in Japan te willen studeren;
 • Voor welke professionele doelen studie in Japan een waardevolle toevoeging is;
 • Hoe je verwacht om te zullen gaan met de cultuurschok van leven en studeren in Japan.

Je aanmeldingsbrief, die anoniem dient te blijven, wordt aan de hand van een aantal criteria beoordeeld door de selectiecommissie, die bestaat uit de Opleidingsvoorzitter (Prof. Kasia Cwiertka) en de coördinatoren Japanverblijf (Keiko Yoshioka en Niels van der Salm).

De selectie wordt medio september. Daarom dien je je aanmelding uiterlijk 15 augustus op te sturen. Doe dit vanaf je umail-adres en via het e-mailadres van de coördinatie Japanverblijf, japanverblijf@hum.leidenuniv.nl. Zorg er daarbij voor dat de bestanden de juiste naam hebben, zoals geïnstrueerd in de formulieren.

Aanmeldingen die niet voldoen aan het juiste formaat, niet vanaf je umail-adres verzonden zijn, en/of niet naar het e-mailadres van het Japanverblijf verzonden zijn, worden niet meegenomen in de selectie.

Medio september worden de plaatsingen voor het Japanverblijf bekendgemaakt aan de studenten die zich aangemeld hebben. Daarna volgt per partneruniversiteit een voorlichtingsbijeenkomst, waarna alle geselecteerde kandidaten de inschrijvingsprocedure voor hun universiteit doorlopen, ondersteund door de coördinatie Japanverblijf. Vanaf dit moment verloopt de communicatie over de procedures via de Brightspace-pagina en het bovengenoemde e-mailadres.

Let op: selectie op zich is geen garantie dat je zult deelnemen aan het Japanverblijf. Indien je niet alle benodigde vakken behaalt, of de inschrijving niet op tijd afrondt, kun/zul je worden uitgesloten van deelname.

Contact

Japanverblijfcoördinator: Niels van der Salm.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.