Universiteit Leiden

nl en

Uitwisseling

Een makkelijke manier om in het buitenland te studeren, is via een uitwisselingsprogramma. Je studeert dan aan een universiteit waar de Universiteit Leiden afspraken mee heeft. In ruil daarvoor komt een student van de buitenlandse universiteit hier studeren.

Corona

De coronapandemie zorgt voor onzekerheid als je een verblijf in het buitenland plant. Door de adviezen en richtlijnen over Gezondheid en Veiligheid op te volgen, voorkom je (financiële) risico’s zoveel mogelijk. Twijfel je of het verstandig is om in deze tijd voor je studie naar het buitenland te gaan? Lees het advies van de universiteit.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over studeren in het buitenland & corona.

De kenmerken van uitwisseling

 • Je meldt je aan via de Universiteit Leiden. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • De plaatsen zijn beperkt; je kunt dus niet gegarandeerd op uitwisseling gaan. De Universiteit Leiden selecteert studenten op basis van hun cijfers en motivatie.
 • Uitwisseling is voordelig, omdat je blijft ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden. Je hoeft geen collegegeld te betalen aan de gastuniversiteit.
 • Je kunt de studiepunten die je haalt mee laten tellen voor je studie. Daarvoor heb je wel toestemming van de examencommissie nodig.

Twee soorten uitwisseling

Er zijn twee soorten uitwisselingsprogramma’s:
1.    Universiteitsbreed
2.    Via faculteit of opleiding

Kenmerken universiteitsbrede uitwisseling

 • In principe voor studenten van alle opleidingen. Er kunnen beperkingen gelden.
 • Je kunt bij de gastuniversiteit over het algemeen vakken volgen bij alle faculteiten en opleidingen.
 • Alle bestemmingen zijn buiten Europa.
 • Het programma wordt georganiseerd door de buitenlandcoördinatoren voor universiteitsbrede uitwisseling. Voor vragen kun je bij hen terecht.

Kenmerken uitwisseling via faculteit of opleiding

 • Alleen voor studenten van een bepaalde faculteit of opleiding.
 • Je kunt bij de gastuniversiteit alleen vakken volgen bij specifieke faculteiten of opleidingen.
 • Bestemmingen binnen Europa (Erasmus+) en buiten Europa.
 • Het programma wordt georganiseerd door de buitenlandcoördinator van de faculteit of opleiding. Met vragen kun je bij hen terecht.
Uitwisseling in Zuid-Korea. Foto: Anna Hommel
Uitwisseling in Zuid-Korea. Foto: Anna Hommel

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina.

Buitenlandverblijf

In het eerste jaar van het bachelorprogramma maak je intensief kennis met de talen en culturen van Latijns-Amerika. Je leert een taal en cultuur echter pas écht goed kennen door je er een tijdlang in onder te dompelen. Vandaar dat voor studenten Latijns-Amerikasstudies in hun tweede jaar een verblijf van één semester in Latijns-Amerika vast onderdeel is van het onderwijsprogramma.

Algemene informatie

Tijdens het tweede jaar van de Bachelor Latijns-Amerikastudies worden studenten verondersteld het tweede semester van het jaar door te brengen in Latijns-Amerika. Hier volgen ze een studieprogramma met een werklast van 30 EC, het equivalent van een semester in Leiden.

Deelnemende universiteiten zijn:
Brazilië, Florianópolis: Universidade Federal De Santa Catarina
Chili, Santiago: Universidad Diego Portales

Studenten volgen 10 EC Taalvaardigheid Spaans of Portugees. De overige 20 EC is gereserveerd voor inhoudelijke vakken. Studenten kiezen uit het aanbod van de betreffende universiteit vier cursussen van 5 EC rondom de volgende vier thema’s: Sociaal Beleid, Kunstgeschiedenis, Literatuur en Taalkunde. Studenten verblijven in lokale gastgezinnen die zijn geselecteerd door de universiteit.

Alle praktische informatie rondom het buitenlandverblijf kun je vinden op de blackboardpagina die daarvoor is ingericht.

Ik wil deelnemen aan het schaduwprogramma

Indien je om persoonlijke redenen niet aan het buitenlandsemester wenst deel te nemen, dan moet je uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar een "Verzoek vrijstelling buitenlandsemester" indienen bij de Examencommissie. In dit verzoek moet je duidelijk de redenen opgeven waarom je niet kan/wil deelnemen aan het buitenlandsemester.

Alleen indien de Examencommissie je verzoek accepteert, krijg je toegang tot het schaduwprogramma in Leiden. De inhoud van het schaduwprogramma vind je in de e-Studiegids.

Met eventuele vragen over het schaduwsemester kun je terecht bij de studiecoördinator: mw. Martine van Leeuwen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.