Universiteit Leiden

nl en

Wanneer?

Corona

De coronapandemie zorgt voor onzekerheid als je een verblijf in het buitenland plant. Door de adviezen en richtlijnen over Gezondheid en Veiligheid op te volgen, voorkom je (financiële) risico’s zoveel mogelijk. Twijfel je of het verstandig is om in deze tijd voor je studie naar het buitenland te gaan? Lees het advies van de universiteit.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over studeren in het buitenland & corona.

Tijdens je bachelor

Een verblijf in het buitenland past het best in de keuzeruimte van je bacheloropleiding. Je hebt dan nauwelijks beperkingen in de vakken die je kunt volgen. En de studiepunten die je haalt kun je meestal mee laten tellen voor je studie in Leiden. Je moet dit wel altijd van tevoren afstemmen met je studieadviseur en examencommissie.

Tijdens je master

Je kunt ook tijdens je master naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een onderzoeksstage of -project. Als je een tweejarige master doet heb je daar in ieder geval genoeg ruimte voor. Bij een eenjarige master kan het moeilijker in te passen zijn.

Begin op tijd

Tijdens je master naar het buitenland gaan kan om verschillende redenen lastig zijn: niet alle gastuniversiteiten accepteren masterstudenten en er gelden soms zeer strenge voorwaarden. De aanmeldprocedure kan ook veel tijd in beslag nemen. Begin daarom op tijd met je oriëntatie en bespreek je plannen ruim voor de aanmelddeadline met je buitenlandcoördinator!

Tweede semester als alternatief

Maak je plannen om in het eerste semester naar het buitenland te gaan? Bekijk dan ook of het in je studie past om tijdens het tweede semester op uitwisseling te gaan. Als je dan in het eerste semester niet bij een universiteit van je voorkeur terechtkunt, kan je buitenlandcoördinator je in sommige gevallen direct een plek aanbieden in het tweede semester. Je kunt dit bij je aanmelding vermelden in je motivatiebrief. Stem het van tevoren wel af met je studieadviseur.

Afstemmen met je opleiding

Weet je niet wat voor jou de beste periode is om te gaan? Bespreek het met je studieadviseur. Ook als je wel weet wanneer je wilt gaan, moet je met je opleiding afstemmen hoe je verblijf in het buitenland in je studie past. Zonder toestemming van je opleiding kun je niet op uitwisseling gaan. Bespreek je plannen daarom ruim op tijd met je studieadviseur.

Foto: Andrea De Remes

Oriënteren en plannen

Je kunt zowel binnen je bachelor als je master voor een studieverblijf naar het buitenland gaan. Dit kan voor een semester, of een heel academisch jaar, inclusief het schrijven van je scriptie (dit laatste geldt alleen voor rechtenstudenten). In de praktijk kiezen de meeste studenten voor het tweede semester van het derde jaar. 

Let op dat als je je aanmeldt voor een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit, dat de start van het buitenlandse studiejaar geen overlappingen heeft met je Leidse rooster. (Colleges en tentamens. Als voorbeeld: je buitenlandse rooster start begin januari maar je moet nog tentamens doen tot en met half januari . Kies dan een bestemming uit waarvan het semester pas in februari begint.)

Studiepunten buitenland

Binnen je bachelor kun je onderdelen van je Leidse studieprogramma in het buitenland volgen en de studiepunten laten meetellen.

In het tweede semester van je derde bachelorjaar kun je buitenlandse vakken in je vrije keuzeruimte opnemen of als extracurriculair vak. Soms is het ook mogelijk om een Leids vak door een buitenlands vak te vervangen (zoals bijvoorbeeld Internationaal Publiekrecht of Rechtsfilosofie), mits er vooraf toestemming is gevraagd van de vakdocent en gekregen, en hier een melding van is gemaakt in uSis via Bureau Internationaal Onderwijs. Kijk bij "regelen voor vertrek" hoe je dit kunt regelen. 

Ook kun je een scriptie in het buitenland schrijven (met begeleiding vanuit Leiden).

Al afgestudeerd maar nog wel ingeschreven als student? Wanneer je al afgestudeerd bent voor je Bachelor, maar nog wel ingeschreven staat en tijdens deze periode naar het buitenland gaat, dan kun je voor de in het buitenland behaalde Bachelorvakken een aanvullend getuigschrift aanvragen bij het OIC (nadat de cijfers zijn omgezet door BIO). 

Let op: de cijfers behaald aan de buitenlandse universiteit worden vanaf het studiejaar 2019-2020 niet meer omgezet naar Nederlandse cijfers. Op de cijferlijst wordt 'voldaan' als het vak met goed gevolg is afgelegd.

Ook binnen je Master kun je onderdelen van je Leidse studieprogramma in het buitenland volgen en de studiepunten laten meetellen. Ook hier kun je een Leids vak voor een buitenlands master/graduate vak vervangen, mits er vooraf toestemming is gevraagd aan de vakdocent en de examencommissie, en toestemming is gekregen, en hier een melding van is gemaakt in uSis via Bureau Internationaal Onderwijs. Let op: max 10 ECTS. Zie Regels en Richtlijnen, artikel 4.7.5. Natuurlijk kun je vakken ook als extracurriculaire vakken op je cijferlijst laten vermelden, mits de master/graduate vakken in het buitenland deel uit maken van een erkende academische opleiding.

Ook kun je ervoor kiezen om je scriptie te schrijven in het buitenland (met begeleiding vanuit Leiden).

Al afgestudeerd maar nog wel ingeschreven als student? Wanneer je al afgestudeerd bent voor je Master, maar nog wel ingeschreven staat en tijdens deze periode naar het buitenland gaat, dan kun je voor de in het buitenland behaalde Mastervakken een aanvullend getuigschrift aanvragen bij het OIC (nadat de cijfers zijn omgezet door Bureau Internationaal Onderwijs).

Chinese muur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.