Universiteit Leiden

nl en

Voorbereiden

Corona

De coronapandemie zorgt voor onzekerheid als je een verblijf in het buitenland plant. Door de adviezen en richtlijnen over Gezondheid en Veiligheid op te volgen, voorkom je (financiële) risico’s zoveel mogelijk. Twijfel je of het verstandig is om in deze tijd voor je studie naar het buitenland te gaan? Lees het advies van de universiteit.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over studeren in het buitenland & corona.

Toestemming vragen

Begin niet met je aanmelding of andere voorbereidingen voordat je je plannen hebt besproken met je opleiding en zo nodig toestemming hebt gekregen. Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Vakken laten goedkeuren

Wil je de studiepunten die je in het buitenland haalt, laten meetellen voor je studie in Leiden? Dan moet je je vakken vooraf laten goedkeuren. In de meeste gevallen doet de examencommissie dat. Bij sommige faculteiten moet je daarvoor bij de buitenlandcoördinator zijn. Vraag je studieadviseur hoe je dit aanpakt.

Verplicht aantal studiepunten

Moet je verplicht een bepaald aantal studiepunten halen tijdens je verblijf in het buitenland? Bekijk dan goed hoeveel vakken je aan de gastuniversiteit moet volgen om dat aantal te behalen.

Begin op tijd

Regel de goedkeuring op tijd. Alleen als je vakken zijn goedgekeurd voor je eraan begint, weet je zeker dat de studiepunten meetellen. Houd er rekening mee dat het wat tijd kan kosten om goedkeuring te krijgen; regel dit dus zo vroeg mogelijk. Bekijk op het tabblad van je faculteit of opleiding welke procedures er voor jou gelden.

Aanmelden

Als je zelfstandig naar het buitenland gaat, ben je zelf verantwoordelijk voor je aanmelding bij de buitenlandse universiteit. De Universiteit Leiden ondersteunt of adviseert je daarbij niet. Informeer bij je gastuniversiteit hoe en wanneer je je kunt aanmelden.

Registratie in Study Abroad-portaal

Registreer je studieactiviteit in het Study Abroad-portaal. Zo zorg je ervoor dat de Universiteit Leiden kan nagaan of je bestemming veilig is en contact met je kan opnemen in noodsituaties. Het is daarom erg belangrijk dat je dit direct doet nadat je je plannen hebt besproken met je opleiding en zo nodig toestemming hebt gekregen. Als je voor je studieactiviteit studiepunten krijgt of via de Universiteit Leiden een beurs ontvangt, is registratie in het portaal verplicht. 

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor instructies.

Visum

 • Ga na of je een visum nodig hebt. Meestal kan je gastuniversiteit je hierover informeren. Anders kun je het navragen bij de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe gaat.
 • Je kunt pas een visum aanvragen nadat je bent toegelaten tot de buitenlandse universiteit.
 • Koop je vliegticket pas nadat je je visum hebt gekregen, of zorg ervoor dat je je reis kunt uitstellen of annuleren.

Woonruimte

Informeer bij de gastuniversiteit of je ondersteuning kunt krijgen bij het zoeken naar een woonruimte. Vergeet niet om je contactgegevens in te voeren in het Study Abroad-portaal zodra je weet waar je zult verblijven, en werk ze bij als dit verandert tijdens je verblijf in het buitenland. Je ontvangt kort voor je vertrek een e-mail met instructies hierover.

Onderhuur

Op HousingAnywhere vind je kamers in onderhuur. Je kunt hier ook je eigen kamer in Nederland onderverhuren. Vraag hiervoor wel eerst toestemming aan je verhuurder.

Taal

 • Ga na aan welke taaleisen je moet voldoen. Bij sommige universiteiten moet je een taaltoets doen, zoals IELTS of TOEFL.
 • Twijfel je of je de taal voldoende beheerst? Bij het Academisch Talencentrum kun je een online toets doen om je niveau te bepalen.
 • Een goede manier om de taal (beter) te leren, is eerder naar je bestemming gaan en ter plekke een taalcursus volgen. Je kunt ook een taalcursus volgen bij het Academisch Talencentrum.

Verzekering

 • Ga na of je zorgverzekering ziektekosten tijdens je buitenlandverblijf dekt, en breid je verzekering zo nodig uit. In sommige landen ben je verplicht om een verzekering in het land zelf af te sluiten.
 • Denk ook aan een reis- en annuleringsverzekering, voor o.a. je bagage, extra zorgkosten, rechtsbijstand en aansprakelijkheid. Kijk bijvoorbeeld eens bij AON Student Insurance.
 • Heeft je verzekeraar een telefoonnummer voor noodgevallen? Sla het op in je telefoon.

Gezondheid en veiligheid

Lees de pagina Gezondheid en veiligheid goed door en neem zo nodig actie voor je vertrekt.

Internationale student?

Als je een internationale student bent, moet je het volgende regelen voor je kunt vertrekken:

 • Informeer bij de gemeente waar je woont of je je moet uitschrijven.
 • Vraag bij het Visum Team na wat je verblijf in het buitenland betekent voor je verblijfsvergunning.
 • Vraag bij de ambassade of het consulaat van het land van je bestemming na welke visumregels voor jou gelden. De regels voor internationale studenten kunnen anders zijn dan de regels voor Nederlandse studenten.

Internationale kortingskaart

Met een International Student Identity Card (ISIC-kaart) krijg je in meer dan 130 landen voordelen en korting op allerlei producten en diensten, waaronder vliegtickets. Je koopt hem bij ISIC Nederland.

Vraag toestemming

Als je als free mover in het buitenland wilt gaan studeren, moet je eerst toestemming vragen aan je buitenlandcoördinator bij Psychologie door een mail te sturen naar exchangepsy@fsw.leidenuniv.nl waarin je een korte omschrijving geeft van je studieplan met:

 • De naam en website van de gastuniversiteit waar je naar toe wilt,
 • Een voorlopig studieplan met vakken die je graag wilt doen (nadat je toestemming hebt gekregen dien je een Learning agreement in te vullen voor de officiële goedkeuring van je vakken)

Let er op dat de gastuniversiteit van universitair niveau is. Een studie aan een HBO instelling wordt niet goedgekeurd.

Binnen vier weken na het versturen van je verzoek ontvang je een beslissing per e-mail. Indien je toestemming hebt gekregen kun je je aanmelden bij jouw gastuniversiteit. Nadat je door de gastuniversiteit bent toegelaten dien je je te registreren in het Study Abroad Portaal (zie Registratie hieronder).

Laat je vakken goedkeuren

Als je de studiepunten die je in het buitenland haalt, wilt laten meetellen voor je opleiding in Leiden, moet je van tevoren je vakken goed laten keuren.

Eisen vakkenpakket
Over het algemeen worden vakken goedgekeurd die voldoen aan de volgende eisen:

 • Geen overlap met vakken in je master;
 • Geen taalcursus in de Engelse taal;
 • Vakken moeten academisch van aard zijn.

Extra curriculair vakkenpakket
De vakken die je in het buitenland volgt zijn altijd extra curriculair. Het is niet mogelijk om je keuzevakken in het buitenland te volgen. Als je een semester aan een buitenlandse universiteit wil studeren, dien je daarom rekening te houden met uitloop van een semester.

Vakken goedkeuren
Je buitenlandcoördinator kan namens de Examencommissie voor vertrek je vakkenpakket goedkeuren. Dit doe je door voor vertrek een learning agreement in te vullen en tijdens een van de inloopsspreekuren met de buitenlandcoördinator te bespreken.

Verplicht aantal studiepunten
Studenten zijn verplicht om minimaal 20 EC in het buitenland te volgen. Ga je buiten Europa studeren? Hou er dan rekening mee dat veel universiteiten een ander studiepuntensysteem gebruiken. Heb je vragen over de omrekening van buitenlandse studiepunten naar ECTS? Neem dan contact op met je buitenlandcoordinator.

Cijfers worden niet omgerekend
Indien nodig worden behaalde studiepunten na terugkeer voor je omgerekend naar het ECTS. Cijfers behaald in het buitenland worden niet omgerekend. Deze verschijnen als een ‘Voldoende’ in uSis. Je kunt als je dat graag wil bij de gastuniversiteit een officiële cijferlijst opvragen waarop de cijfers in het cijfersysteem van die universiteit worden weergegeven.

Begin op tijd
De aanmeldperiode voor een studie aan een buitenlandse universiteit ligt vaak ver voor de start van je programma. Neem voor dat je je aanmeldt contact op met de buitenlandcoördinator om je plan te bespreken. Heb je een handtekening nodig voor een beursaanvraag, een learning agreement of voor een OV-vergoedingsformulier? Laat alles ruim voor vertrek goedkeuren door de buitenlandcoördinator. 

Aanpassingen Learning Agreement
Verandert je vakkenpakket aan het begin of tijdens je verblijf? Dan moet je deze vakken door je buitenlandcoördinator opnieuw goed te laten keuren. Dit doe je door het tweede gedeelte (During Mobility) van het Learning Agreement in te vullen en op te sturen naar de buitenlandcoördinator. Dan weet je zeker dat de studiepunten die je tijdens je buitenland verblijf behaalt bij terugkomst kunnen worden erkend.

Erkenning vakken
Psychologie studenten zijn zelf verantwoordelijk om bij terugkomst op tijd erkenning van de in het buitenland behaalde vakken aan te vragen.

Vragen?
Heb je na je online oriëntatie nog vragen over psychologie studeren in het buitenland? Neem dan contact op met je buitenlandcoördinator. 

Registratie in Study Abroad-portaal

Waarom

Door je studieactiviteit in het Study Abroad-portaal te registreren, zorg je ervoor dat de Universiteit Leiden kan nagaan of je bestemming veilig is en contact met je kan opnemen in noodsituaties. Als je voor je studieactiviteit studiepunten krijgt of via de Universiteit Leiden een beurs ontvangt, is registratie in het portaal verplicht.

Wanneer

Registreer je studieactiviteit direct nadat je je plannen hebt besproken met je opleiding en zo nodig toestemming hebt gekregen en ten minste 2 weken voor je vertrek. Vertrek je al binnen 2 weken? Vraag dan je buitenlandcoördinator om instructies.

Hoe

 • Log in bij uSis > klik op de tegel 'Study Abroad' > kies 'Register a period of independent study abroad'.
 • Voer de gevraagde gegevens in, upload het 'approval document' (zie de toelichting hieronder) en verstuur je verzoek tot registratie.
 • Als je toestemming van je opleiding hebt en je bestemming veilig is, zal de universiteit je registratie goedkeuren. Dat betekent dat je mag vertrekken om zelfstandig te studeren in het buitenland. Vergeet niet voor je vertrek het reisadvies te checken, voor het geval de situatie wijzigt.
 • Voeg zo snel mogelijk je contactgegevens toe in het Study Abroad-portaal, onder 'During your stay'. Je ontvangt hierover kort voor je vertrek een e-mail met instructies. Vergeet niet je contactgegevens bij te werken als ze wijzigen terwijl je in het buiteland bent. Zo kunnen we je bereiken in noodgevallen.

Approval document

Als je je registreert in het Study Abroad-portaal, moet je een 'approval document' uploaden. Hiervoor kun je de e-mail gebruiken die je van je buitenlandcoördinator hebt ontvangen met toestemming voor je onafhankelijke studie bij de gekozen gastuniversiteit (zie ‘Vraag toestemming’ hierboven).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.