Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Examen aanvragen

Heb je de scriptieprocedure gevolgd en alle vakken afgerond? Dan wordt het tijd om je examen aan te vragen. Hiervoor vul je een van de voor jou relevante formulieren in:

Aanvraagformulier Bachelor examen
Aanvraagformulier Master examen
Aanvraagformulier Research Master examen

Vul hierbij de titel van je scriptie en je stage correct en volledig in, aangezien het letterlijk wordt overgenomen op je diploma.

Je kunt je via dit formulier ook aanmelden voor de afstudeerceremonie.

Afstudeerdata

De data van de diploma ceremonies vind je onder Diploma-uitreiking.

Data en termijnen voor het examen

Tweemaal per jaar vindt een diploma-uitreiking plaats. 
Houd bij het aanvragen van het examen rekening met de volgende deadlines:

  • najaar ceremonie (september/oktober): examen aanvragen vóór 15 juni
  • voorjaar ceremonie (februari/maart): examen aanvragen vóór 15 december

Uitschrijven

Als je gaat afstuderen word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Wil je dit wel, dan moet je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Zorg ervoor dat je jezelf uitschrijft met als reden afstuderen. Lees meer over hoe je dat aanpakt.

Als je alle stappen succesvol hebt afgerond is het tijd voor de ceremonie!

Meer info

Met vragen over het aanvragen van je examen kun je terecht bij het Onderwijssecretariaat Archeologie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.