Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

 1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
 2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
 3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Examen aanvragen

Je examen moet je zelf aanvragen. Hiervoor vul je een van de voor jou relevante formulieren in:

Aanvraagformulier Bachelor examen
Aanvraagformulier Master examen
Aanvraagformulier Research Master examen

Vul hierbij de titel van je scriptie en je stage correct en volledig in, aangezien het letterlijk wordt overgenomen op je diploma.

Je kunt je via dit formulier ook aanmelden voor de afstudeerceremonie.

Afstudeerdata

De data van de diploma ceremonies vind je onder Diploma-uitreiking.

Data en termijnen voor het examen

Tweemaal per jaar vindt een diploma-uitreiking plaats. 
Houd bij het aanvragen van het examen rekening met de volgende deadlines:

 • najaar ceremonie (september/oktober): examen aanvragen vóór 15 juni
 • voorjaar ceremonie (februari/maart): examen aanvragen vóór 15 december

Scriptie deadlines voor het afstuderen per 1 februari

 • BA: 1 september: lever je onderzoeksplan in bij je begeleider.
  MA: 1 mei: lever je onderzoeksplan in bij je begeleider.

 • BA: 15 september: upload de factsheet in Brightspace.

 • 1 november: upload de eerste versie van de scriptie in Brightspace en meld dit aan je scriptiebegeleider.
 • 21 november: eerste versie van de scriptie is nagekeken door de eerste lezer. 
 • 15 december (uiterlijk): upload de definitieve versie van je scriptie in Brightspace. Zie hiervoor de procedure hieronder.

Scriptie deadlines voor het afstuderen per 1 september

 • BA: 1 maart: lever je onderzoeksplan in bij je begeleider.
  MA: 1 december: lever je onderzoeksplan in bij je begeleider.

 • BA: 15 maart: upload de factsheet in Brightspace.

 • 1 mei: upload de eerste versie van de scriptie in Brightspace en meld dit aan je scriptiebegeleider.
 • 21 mei: eerste versie van de scriptie is nagekeken door de eerste lezer. 
 • 15 juni (uiterlijk): upload de definitieve versie van je scriptie in Brightspace. Zie hiervoor de procedure hieronder.

Scriptieprocedure

Upload een PDF-versie van je thesis in Turnitin in de Brightspace module. De inleverdatum van Turnitin is de officiële inleverdatum van je scriptie.

 • BA studenten gebruiken de module HS Bachelor Thesis
 • MA studenten Global Archaeology: HS MA thesis Global Archaeology
 • MA studenten Applied Archaeology:
  • Reguliere master: HS MA thesis Global Archaeology
  • Afstudeerproject: HS Graduation Project Applied Archaeology
 • MA studenten Heritage and Museum Studies: HS MA thesis Heritage and Museum Studies
 • MSc studenten Archaeological Science: HS MA thesis Archaeological Science
 • RMA/RMSc studenten: HS Research MA thesis Archaeology 

HS betekent Heel Studiejaar.
Er wordt geen hard-copy ingleverd.

Stuur een mail naar je begeleider(s) dat je de scriptie hebt ingeleverd in Brightspace en meld daarbij de volledige naam van de Brightspace module.  

Stuur een mail vanuit je uMailadres naar het onderwijsbureau waarin je aangeeft dat je de scriptie hebt geüpload in de Brightspace module. Meld daarbij de volledige naam van de Brightspace module.  

Om het scriptieproces in gang te zetten heeft het onderwijsbureau de officiële titel van je scriptie nodig en de naam van je begeleider(s).

Het onderwijsbureau stelt de Examencommissie op de hoogte en de Examencommissie wijst een tweede lezer aan.

Na vaststelling van het cijfer ontvang je een mail van het onderwijsbureau. Je krijgt dan ook instructies over het uploaden van je scriptie in het Scriptierepositorium. Als je scriptie hierin ge-upload is en je scriptiecijfer in uSis staat, kun je afstuderen.

Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium is een online archief voor scripties van de Universiteit Leiden. Studenten wordt daarom gevraagd om hun scriptie digitaal aan te leveren aan het repositorium. Het gaat hierbij om een digitale kopie (in PDF) van de definitieve beoordeelde versie van de scriptie.

Scripties kunnen openbaar zijn voor de buitenwereld of onder embargo in het repositorium worden opgenomen. Voor openbaarmaking moeten zowel de begeleider als de student toestemming geven. Vergeet niet het toestemmingsformulier in te vullen, te scannen, en te mailen naar onderwijs@arch.leidenuniv.nl.
Ook indien slechts een van beide partijen voor embargo kiest dan zal de scriptie onder embargo opgenomen worden in het repositorium.

Let op: het scriptierepositorium accepteert slechts één upload per student. Herziene versies zullen daarom niet worden aanvaard.

Het cijfer van de scriptie kan niet geregistreerd worden totdat het werkstuk geüpload is in het scriptierepositorium en het toestemmingsformulier is ingediend.

Uitschrijven

Als je gaat afstuderen word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Wil je dit wel, dan moet je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Zorg ervoor dat je jezelf uitschrijft met als reden afstuderen. Lees meer over hoe je dat aanpakt.

Als je alle stappen succesvol hebt afgerond is het tijd voor de ceremonie!

Meer info

Met vragen over het aanvragen van je examen kun je terecht bij het Onderwijssecretariaat Archeologie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.