Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

 1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
 2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
 3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Het behalen van je bachelor- en masterdiploma

Bijna klaar met je opleiding, en denk je aan afstuderen? Lever dan het bachelor- of masterafstudeerformulier uiterlijk de laatste werkdag van de maand voor je geplande afstuderen in.

Afstuderen tussen september en juni

De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele diplomadatum. Het formulier moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de diplomadatum worden ingeleverd. Als je onderdelen al wel hebt afgerond maar nog wacht op de beoordeling dan kun je dat aangeven in het formulier.

Afstuderen in augustus

Voor studenten die hun laatste resultaat na juni hebben behaald is er de mogelijkheid om als diplomadatum de laatste werkdag van augustus te krijgen. Het formulier moet dan wel uiterlijk 1 juni zijn ingeleverd. Alle op 1 juni nog niet behaalde onderdelen moeten op het formulier worden vermeld. De bijbehorende resultaten moeten uiterlijk 31 augustus 16.00 uur bekend zijn bij de onderwijsadministratie van je opleiding.

Bachelor afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Bachelor afstudeerformulier. Lever deze ingevuld en met de benodigde bijlages in bij de onderwijsadministratie van je opleiding. 

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Master afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Master afstudeerformulierIn het formulier vind je ook informatie over het uitschrijven.

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Scriptierepositorium

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt gebruik gemaakt van het scriptierepositorium om scripties digitaal op één plek op te slaan. Het Scriptierepositorium is een online archief voor scripties van de Universiteit Leiden. Studenten wordt daarom gevraagd om hun scriptie digitaal aan te leveren aan het repositorium. Het gaat hierbij om een digitale kopie (in PDF) van de finale beoordeelde versie van de scriptie.

Scripties kunnen openbaar zijn voor de buitenwereld of onder embargo in het repositorium worden opgenomen. Voor openbaarmaking moeten zowel de begeleider als de student toestemming geven. Vergeet niet het consentformulier in te vullen en bij de onderwijsadministratie in te leveren (kan ook digitaal). Indien een van beide partijen voor onder embargo kiest dan zal de scriptie onder embargo opgenomen worden in het repositorium.

Let op: het scriptierepositorium accepteert slechts één upload per student. Herziene versies zullen daarom niet worden aanvaard. Het cijfer van de scriptie kan niet geregistreerd worden totdat het werkstuk geüpload is in het scriptierepositorium en het consentformulier bij de administratie is ingediend.

Raadpleeg deze pagina voor verdere informatie over het Scriptierepositorium.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Hiervoor vragen we je het formulier in te vullen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

1. BA-eindwerkstukbegeleiders

Het BA-eindwerkstuk schrijf je in het derde jaar. Afhankelijk van het onderwerp wijst de examencommissie je een begeleider toe. Dat zal één van de docenten zijn. Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen die docenten begeleiden.

Language Acquisition

Dr. A.G. Dorst  
   Metaphor analysis; genre analysis; stylistics; translation studies; comparative linguistics; corpus linguistics
Dr. L. Fonteyn
    Usage-based linguistics; Grammatical variation; Grammar in writing; Form-function relations in grammar
Mr. drs. A.A. Foster
   Terminology (especially legal terminology); lexicography; translation studies (especially legal translation); rhetoric and persuasion studies; stylistics; English for Specific Purposes
Dr. J.V. Jeffery
   Composition studies; genre studies; writing development; educational assessment
Dr. D. Smakman  
   Sociolinguistics; phonetics; language teaching & learning
Drs. K.L. Zeven  
   Translation studies; literary translation

Linguistics 

Dr. E.D. Botma  
   Phonology; phonetics; morphology; historical linguistics; comparative linguistics
Dr. M.B. Elenbaas   
   Syntax; syntax-morphology relation; historical linguistics; comparative linguistics; corpus linguistics
Dr. J.E. Griffiths
   Generative syntax; comparative syntax; morphology-syntax interface; English syntax; structure of elliptical sentences; information structure
J. Grijzenhout
  Phonology, morphology, syntax, historical linguistics, comparative linguistics, first language acquisition, multilingualism
Dr. A.K. Lipták   
   Generative syntax; comparative syntax; morphology-syntax interface; English syntax; structure of elliptical sentences; information structure

Literature 
We do not supervise theses on children’s literature, young adult literature and fantasy

Dr. J.F. van Dijkhuizen   
   British literature, 1500-1800 (especially Shakespeare and other Renaissance playwrights, John Milton, John Donne, George Herbert, Edmund Spenser, eighteenth-century fiction); modern-day stagings and adaptations (including film) of Shakespeare and other Renaissance playwrights; literary theory; twentieth-century poetry.
F. Korovsky Moura MA
   British Literature (1700-1900), Victorian culture, 19th-century productions of Shakespeare, 19th-century American literature, 19th-century medievalism.

Dr. E.J. van Leeuwen   
   British and American literature from the eighteenth century to the present; classic gothic, horror, science fiction and westerns. 
Prof. dr. P.Th.M.G. Liebregts     
   Literatures in English (fiction and poetry 1800-present, with an emphasis on the Modernist period, and on contemporary  literature); the Nachleben (appropriation/ translation) of classical culture in modern English-language literatures/cultures;  Film/TV adaptations of literary texts; Anglo-American film, esp. Orson Welles, Terrence Malick, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, and 1970s American cinema.
Dr. S.A. Polak    
   American Literature (19th century-present); cultural memory; contemporary literatures in English
Dr. M. Newton   
   British and Irish Literature (1800-1970) (especially Austen, Dickens, Hardy, Wilde, Kipling, Conrad, the short story, Gothic and ghost stories, children's literature, Karen Blixen); British and American Film (especially Hitchcock, Powell and Pressburger, Carol Reed, Ealing films, screwball comedy, film noir, Billy Wilder, Polanski, Gothic, Disney)
Dr. K. Rolfe
   British Literature (1500-1800); textual studies (editing); early modern news; early modern political writing; early modern medical writing

Philology

Dr. L.M.D. Caon   
   Old and Middle English language and literature; history of the English language; paleography; codicology
Dr. B.S.W. Barootes
   Literature in Old and Middle English, including heroic and chivalric poetry, the works of the Pearl-poet, Geoffrey Chaucer, and the fifteenth-century Chaucerians; book history and manuscript studies; English devotional history and vernacular literature; the works of J.R.R. Tolkien; fantasy, science fiction, and modern medievalism.
Dr. K.A. Murchison
   Literature in Old English, Middle English and Anglo-Norman (including vernacular chronicles, religious texts, women’s literature, and Chaucer’s Canterbury Tales), multilingualism in medieval England, book history, manuscript studies, medieval reading communities, and the theory and practice of scholarly editing (including digital editions). 
Dr. M.H. Porck      
   Old and Middle English language and literature; Anglo-Saxon culture and history; medievalism; fantasy literature (especially Tolkien) For an overview of theses I have supervised in the past, see here.

2. Procedure voor studenten

1. Studenten schrijven in het laatste semester van hun Bachelor het BA-eindwerkstuk en dat is in principe het tweede semester van het derde jaar. Het kan echter ook het eerste semester van het vierde jaar zijn. Voorafgaand aan het semester waarin het eindwerkstuk(/scriptie) geschreven wordt, begint het eerste (verplichte) gedeelte van de BA-scriptieseminar. De seminar bestaat uit een voorlichtingsbijeenkomst van de studiecoördinator waarin o.a. de procedure wordt toegelicht en een hands-on UB-instructie die helpt bij het vinden van een geschikt onderwerp en geschikte bronnen. Nadat de begeleider is toegewezen, vindt er aan het begin van het semester tenminste één door de betreffende sectie (waarbinnen de scriptie wordt geschreven) georganiseerde seminar plaats, daarna zal de begeleiding per docent en/of individueel verder gaan. Studenten worden voor de thesisseminar ingeschreven door de Studenten Administratie Arsenaal. Voor welk seminar je wordt ingeschreven is afhankelijk van de specialisatie van je begeleider.

Om een idee te krijgen van wat er nu eigenlijk van je wordt verwacht bij het schrijven van een thesis, is het raadzaam om oude scripties te bekijken, die je kan vinden in het scriptie repositorium. Sommige scripties kan je in zijn geheel bekijken (open access) en van andere scripties kan je alleen de titel en een samenvatting zien. De link naar het repositorium vind hier.

2. Studenten moeten voor 25 augustus of voor 7 januari:

1) twee verschillende onderwerpen kiezen, op twee van de hierboven genoemde vakgebieden. Let op: de onderwerpen dienen aan te sluiten op een afgeronde cursus uit het tweede of derde jaar. Geef duidelijk aan op welke cursus de onderwerpen aansluiten.
2) zich hebben ingelezen en
3) voor hun beide onderwerpen minimaal 3 secundaire academische bronnen hebben gevonden

Let op:

 1. De onderwerpen dienen gekozen te worden binnen twee verschillende vakgebieden binnen de opleiding Engels. Voor informatie over mogelijke onderwerpen zie hierboven. De onderwerpen dienen aan te sluiten op een afgeronde cursus uit het tweede of derde jaar. Geef duidelijk aan op welke cursus de onderwerpen aansluiten. Hier vind je voorbeelden van onderwerpbeschrijvingen per vakgebied: Language Acquisition, Linguistics, Literature en Philology.

Beide onderwerpen moeten vergezeld gaan van een beschrijving van maximaal 150 woorden waarin de 3 bovengenoemde secundaire academische bronnen zijn verwerkt.   

3. Uiterlijk 25 augustus of 7 januari vult de student het digitale formulier in voor het opgeven van hun onderwerpkeuzes. Het formulier moet volledig worden ingevuld; onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

Let op:

 1. De onderwerpen dienen gekozen te worden binnen twee verschillende vakgebieden binnen de opleiding Engels. Voor informatie over mogelijke onderwerpen zie hierboven. De onderwerpen dienen aan te sluiten op een afgeronde cursus uit het tweede of derde jaar, met uitzondering van de inleidende cursussen (zoals Philology 3). Geef duidelijk aan op welke cursus de onderwerpen aansluiten. Hier vind je voorbeelden van onderwerpbeschrijvingen per vakgebied: Language Acquisition, Linguistics, Literature en Philology.
 2. De examencommissie streeft ernaar zo vaak mogelijk het eerste onderwerp aan de student toe te wijzen. Het kan echter, wegens verschillende redenen, voorkomen dat studenten hun tweede voorstel toegewezen krijgen. Hier kan niet over worden gediscussieerd. Toezeggingen van een beoogde scriptiebegeleider zijn hierbij niet doorslaggevend, daar de commissie tevens rekening dient te houden met onder andere de beschikbaarheid en de werkbelasting van docenten. Studenten worden derhalve aangeraden om twee onderwerpen te kiezen die ze allebei met plezier zouden willen voltooien.
 3. Beide onderwerpen moeten vergezeld gaan van een beschrijving van maximaal 150 woorden waarin de 3 bovengenoemde secundaire academische bronnen zijn verwerkt.            

NB: De examencommissie neemt alleen verzoeken in behandeling die zijn ingediend volgens bovenstaand formulier én die aan de hierboven gestelde eisen voldoen.

4. De examencommissie wijst binnen drie weken na de deadline een begeleider toe.

5. De student neemt contact op met de toegewezen begeleider, neemt deel aan het toegewezen scriptieseminar, doet meer onderzoek en schrijft een uitgewerkt scriptievoorstel. De student en begeleider stellen samen de inlevermomenten en overlegvormen vast. Op basis van feedback van de begeleider vult de student het digitale BA-eindwerkstukaanvraagfomulier in en levert dit in bij de examencommissie.

De aanvraag kan gedaan worden door dit aanvraagformulier zorgvuldig in te vullen. Het document bestaat uit de volgende componenten:
- aanvraagformulier (ondertekend door student en begeleider)
- outline volgens bijgevoegd format
- ingevulde plagiaatverklaring (informatie over wat we verstaan onder plagiaat vind je hier)

De drie ingevulde formulieren moeten samengevoegd worden tot 1 pdf

6. Deadline voor het inleveren van het formulier is
voor het eerste semester: 15 oktober
voor het tweede semester:  1 maart


De examencommissie beoordeelt de aanvraag en wijst de tweede lezer aan. Het moment van goedkeuring is het formele begin van de begeleidingsperiode.

7. De deadline voor het inleveren van de eindversie BA-eindwerkstuk bij de begeleider en tweede lezer is
voor het eerste semester:  1 januari
voor het tweede semester: 1 juni

Let op: het inleveren van een eindversie bij de begeleider en tweede lezer is geen garantie dat het eindwerkstuk met een voldoende wordt beoordeeld.

8. De begeleider en tweede lezer lezen en beoordelen het BA-eindwerkstuk en geven feedback binnen vier weken na de inleverdatum.

9. Na inlevering van de eindversie bij de begeleider en tweede lezer zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Het BA-eindwerkstuk voldoet aan de gestelde eindtermen.
  De begeleider stelt in samenspraak met de tweede lezer het cijfer vast middels het invullen van twee onafhankelijke en één gezamenlijk beoordelingsformulier. Indien het  BA-eindwerkstuk wordt beoordeeld met het cijfer 6, stuurt de begeleider een verzoek naar de examencommissie om het BA-eindwerkstuk voor te leggen aan een 3e lezer. Het oordeel van de 3e lezer is bindend. De student ontvangt een afschrift van het gezamenlijke beoordelingsformulier via Umail.
  Zie voor de beoordeling ook hierna onder punt 11.

 • Het BA-eindwerkstuk voldoet niet aan de gestelde eindtermen en dient gereviseerd te worden.
  De begeleider stelt de student in de gelegenheid het BA-eindwerkstuk aan te passen voor het eind van de eerste maand van het volgende semester. Dat wil zeggen
  - voor 28 februari als het eindwerkstuk in het eerste semester is geschreven.
  - voor 30 september als het eindwerkstuk in het tweede semester is geschreven. 
   
  NB: Houd er rekening mee dat er geen scriptiebegeleiding is in juli en augustus en tijdens het kerstreces.  Als het herschreven eindwerkstuk is ingeleverd voor de genoemde deadline, zal de begeleider in samenspraak met de tweede lezer het cijfer vaststellen middels het invullen van twee onafhankelijke en één gezamenlijk beoordelingsformulier. Indien het BA-eindwerkstuk wordt beoordeeld met het cijfer 6 of 6,5, stuurt de begeleider een verzoek naar de examencommissie om het BA-eindwerkstuk voor te leggen aan een 3e beoordelaar. Het oordeel van de 3e beoordelaar is bindend. De student ontvangt een afschrift van het gezamenlijke beoordelingsformulier via Umail.
  Zie voor de beoordeling ook hierna onder punt 11.

10. Indien:
a) het BA-eindwerkstuk niet op tijd is ingeleverd (d.w.z.; 1 januari dan wel 1 juni);
b) het gereviseerde eindwerkstuk niet tot een voldoende resultaat leidt binnen de gestelde termijn;
c) het gereviseerde eindwerkstuk niet of niet op tijd wordt ingeleverd;

krijgt de student alsnog de mogelijkheid om het BA-eindwerkstuk af te ronden binnen één extra maand (uitgezonderd juli en augustus).

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Het eindwerkstuk dient binnen één extra maand te worden ingeleverd
  (uitgezonderd juli en augustus)
  de nieuwe deadline is dan voor situatie a):
  - voor het eerste semester: 1 februari
  - voor het tweede semester: 1 juli (uiterlijk 31 augustus wordt het cijfer bekend gemaakt)

  de nieuwe deadline is dan voor situatie b) en c):
  - voor studenten die in het eerste semester begonnen zijn: 1 maart
  - voor studenten die in het tweede semester begonnen zijn: 1 oktober

 • De student heeft geen recht op verdere begeleiding bij het huidige onderwerp

 • Indien het (aangepaste) BA-eindwerkstuk niet binnen die extra maand wordt ingeleverd of niet leidt tot een voldoende resultaat, dient de student een nieuw BA-eindwerkstuk te schrijven en wordt de procedure weer vanaf stap 2 doorlopen.

NB: In geval van persoonlijke omstandigheden die de student belemmeren zijn scriptie tijdig af te hebben, kan worden afgeweken van bovenstaande. De student dient deze omstandigheden tijdig kenbaar te maken bij de studiecoördinator.

11. Beoordeling
o   Eindcijfer 6
Indien het BA-eindwerkstuk wordt beoordeeld met het cijfer 6, staat het de begeleider vrij een verzoek naar de examencommissie te sturen om het BA-eindwerkstuk voor te leggen aan een derde beoordelaar. De begeleider zal de student hierover informeren. Na binnenkomst van het verzoek wijst de examencommissie op zo kort mogelijke termijn een derde beoordelaar aan. De derde beoordelaar beoordeelt het eindwerkstuk zo spoedig mogelijk. De student dient dus rekening te houden met een eventuele langere beoordelingstermijn. Indien de derde beoordelaar het cijfer bevestigt, wordt het beoordelingsformulier ingediend. De student ontvangt het formulier via Umail. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.

o   Eindcijfer 5
Indien het eindoordeel een 5 is, neemt de begeleider contact op met de student om hem/haar hierover te informeren. Nadat de student geïnformeerd is, wordt het online beoordelingsformulier ingediend en ontvangt de student dit via Umail.

o   Gezamenlijk eindoordeel niet mogelijk
Indien de begeleider en de tweede lezer het niet eens kunnen worden over de beoordeling, dient de begeleider een verzoek in bij de examencommissie om een derde beoordelaar aan te wijzen en informeert de student hierover. Na binnenkomst van het verzoek wijst de examencommissie op zo kort mogelijke termijn een derde beoordelaar aan. De derde beoordelaar beoordeelt het eindwerkstuk zo spoedig mogelijk. De student dient dus rekening te houden met een eventuele langere beoordelingstermijn. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend. De derde beoordelaar vult dan ook het beoordelingsformulier in. De student ontvangt het formulier via Umail.

3. Deadlines

Uiterlijk 7 januari of 25 augustus vult de student het digitale formulier in voor het opgeven van hun onderwerpkeuzes. Het formulier moet volledig worden ingevuld; onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

Afstuderen in januari?
Op 25 augustus: De student vult het digitale formulier in voor het opgeven van hun onderwerpkeuzes. Het formulier moet volledig worden ingevuld; onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

Vóór 15 oktober: Inleveren scriptieaanvraagformulier bij de examencommissie(excie-ba-eng-ba-duits@hum.leidenuniv.nl).
Vóór 1 januari: Inleveren eindversie bij beide begeleiders.

Afstuderen in augustus?
Op 7 januari: De student vult het digitale formulier in voor het opgeven van hun onderwerpkeuzes. Het formulier moet volledig worden ingevuld; onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

4. Tips schrijven BA-scriptie

Het is belangrijk dat je alle opmerkingen van je begeleider(s) verwerkt. Als je het niet eens bent met je begeleider, ga dan met hem of haar in discussie. Het negeren van een opmerking is geen optie. 

Het is beter om de scriptie per hoofdstuk bij de begeleider in te leveren en niet in één keer. Zo kan de begeleider eventuele cruciale fouten eerder opsporen. Als je de scriptie in één keer inlevert, loop je het risico dat je alles opnieuw moet doen. 

Houd er tevens rekening mee dat de begeleider en jij een planning maken wanneer jullie samenkomen en wanneer je wat inlevert. Indien jij, om wat voor reden dan ook, meerdere afspraken met je begeleider afzegt dan is het mogelijk dat de oorspronkelijke deadline niet wordt gehaald. Na 1 juli stopt de begeleiding en deze zal per 1 september weer worden hervat. 

Meer tips over het schrijven van een BA-scriptie. 

5. Afronding BA-scriptie

In overleg met je eerste lezer besluit je wanneer je de eindversie van je scriptie inlevert (let op de deadlines!). Deze lever je op papier in bij beide begeleiders. Daarnaast lever je je thesis in via Brightspace.

De begeleiders hebben 4 weken de tijd om het na te kijken (tussen 1 juni en 31 augustus geldt een termijn van max. 6 weken). Je scriptie zal beoordeeld worden aan de hand van een beoordelingsformulier. Tijdens de BA scriptieseminar zal aandacht worden besteed aan de onderdelen die in je scriptie aanwezig moeten zijn.

Studeer je in augustus af, dan moet je eindversie uiterlijk 1 juni bij beide begeleiders zijn ingeleverd. 
Het evaluatiegesprek vindt dan plaats vóór 15 augustus. Studeer je in januari af, dan moet je eindversie uiterlijk 1 januari bij beide begeleiders zijn ingeleverd.

6. Voorbereiding afstuderen

Het is aan te bevelen dat je je studieplan in de loop van het derde jaar al bijhoudt om onaangename verrassingen vlak voor je afstuderen te voorkomen. Als je er niet zeker van bent of je alle studieonderdelen hebt gehaald, raadpleeg dan de studiecoördinator.

Ben je bijna klaar met je bachelor? Kijk dan op deze pagina waar het administratieve gedeelte van afstudeerproces beschreven staat.

7. Diploma-uitreiking

De uitreiking/afstudeerceremonie zal plaatsvinden in oktober (voor studenten die in augustus afstuderen) of in maart (voor studenten die in januari afstuderen). Dat betekent dat je het diploma pas in oktober of maart uitgereikt krijgt, ook al ben je op een eerder moment officieel afgestudeerd. Je hoeft je in dit geval niet opnieuw in te schrijven voor het komende studiejaar (let op: bij afstuderen per eind januari moet je je uitschrijven via Studielink, zie hieronder!)

De precieze datum van de uitreiking zal middels een uitnodiging aan de student bekend worden gemaakt. De gezamenlijke uitreiking wordt gehouden in het Academiegebouw. Je mag familie en vrienden uitnodigen; in de uitnodiging zal meer informatie staan. 

Als je niet bij de gezamenlijke uitreiking aanwezig kunt zijn, meld dat dan vooraf bij de onderwijsadministratie. In dit geval krijg je van de onderwijsadministratie een bericht wanneer je diploma klaar is. Dat kun je dan zelf ophalen bij de de administratie(osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl). Vergeet in dat geval niet je identiteitsbewijs mee te nemen.

8. Beëindiging inschrijving

Wie afstudeert, kan het verzoek tot uitschrijven via Studielink indienen. Log in en kies onder 'mijn inschrijvingen' voor 'verzoek tot uitschrijven'. Dit moet je ook doen als je je bachelor hebt afgerond en niet verder wilt studeren. Informatie hierover vind je op deze site.

Bij afstuderen  
Je kunt je inschrijving uiterlijk in de maand na de afstudeerdatum beëindigen via Studielink, de uitschrijving gaat dan in per de 1ste van de maand volgend op de maand waarin het laatste cijfer is behaald. Log in en kies onder 'mijn inschrijvingen' voor 'verzoek tot uitschrijven'. Indien men al collegegeld heeft betaald voor de maanden volgend op die van afstuderen wordt het teveel betaalde collegegeld gerestitueerd. Dit geldt niet voor de maanden juli en augustus. Voor meer informatie kun je bij Studentenadministratie Plexus terecht.

Bij een uitschrijving per 1 juli of 1 augustus wordt geen restitutie meer verleend. 

Studiefinanciering
Met ingang van de maand waarin je inschrijving is beëindigd, vervalt het recht op studiefinan­cie­ring. Dit is alleen het geval als je voor alle opleidingen waarvoor je ingeschreven staat als voltijdstudent je inschrijving beëindigt. Je moet zelf je studiefi­nanciering stoppen door een wijzigings­formulier naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te sturen.

OV-kaart 
Denk eraan dat je vanaf het moment van uitschrijving geen recht meer op studiefinanciering en de OV-kaart hebt. Vergeet dus niet op tijd de OV-kaart in te leveren. Als je uitschrijft over een periode dat je nog wel de OV-kaart in je bezit had, ontvang je een rekening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van ongeveer € 140 per maand dat je in die periode de OV-kaart in je bezit had. Bovendien zal alle in die periode ontvangen studiefinanciering direct worden teruggevorderd. In de maanden september tot en met juni kan via Studielink een aanvraag worden ingediend bij het College van Bestuur/Bureau inschrijving tot teruggave van een deel (nl. het resterende deel) van het collegegeld. 

De aanvraag moet ingediend zijn uiterlijk in de maand volgend op de maand van afstuderen (afstudeerdatum die op het diploma komt te staan, niet te verwarren met de uitreikingsdatum van het diploma).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.