Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Bachelordiploma Geneeskunde

Als je alle bachelorexamenonderdelen hebt gehaald kom je in aanmerking voor het bachelordiploma. De datum op het diploma wordt de laatste werkdag van de maand waarin het laatste bachelorexamenonderdeel is behaald. Je kunt het diploma elke maand ophalen bij de balie van het LUMC-Onderwijsservicepunt of deelnemen aan de feestelijke ceremonie die twee keer per jaar plaatsvindt.

Voorwaarden

Iedere 1e van de maand worden de studenten die aan de volgende eisen voldoen uit uSis geselecteerd voor het bachelordiploma:

  • Al het blok- en lijnonderwijs uit het bachelorprogramma is met een voldoende geregistreerd in uSis.
  • Je hebt in totaal 180 EC gehaald voor onderwijseenheden zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling voor de bachelor Geneeskunde, of voor andere onderwijseenheden met goedkeuring van de examencommissie.
  • Je staat ingeschreven als bachelorstudent Geneeskunde aan de Universiteit Leiden.

Procedure

  1. Registreer eventuele extracurriculaire vakken: Heb je extracurriculaire vakken gevolgd en wil je deze laten vermelden op het diplomasupplement? Zorg dan dat je uiterlijk een maand voor afronden van het laatste studieonderdeel van de bachelor alle stappen voor registratie en vermelding extracurriculaire vakken doorlopen hebt. Begin hier op tijd mee, zeker als je de vakken buiten de Universiteit Leiden gevolgd hebt kan er wat tijd overheen gaan voor alles rond is. 
  2. Houd je e-mail in de gaten: Elke 1e van de maand worden studenten uit uSis geselecteerd die voldoen aan de eisen voor het bachelordiploma. Daarna ontvang je een e-mail van de studentenadministratie. Hier staat in wat je moet doen om je diploma op te halen bij de balie, of deel te nemen aan de feestelijke ceremonie. Ook krijg je de kans om aan te geven welke (geregistreerde) extracurriculaire vakken je op je supplement wilt laten vermelden.
  3. Inschrijven masteropleiding: vervolg je de masteropleiding Geneeskunde, wijzig je inschrijving in Studielink dan naar masterstudent. Dit kan alleen voor de instroommomenten 1 februari en 1 september. Tussentijds instromen in de master? Zodra je gediplomeerd bent kun je het door de studieadviseur ondertekende formulier Verklaring van geen bezwaar t.b.v. inschrijving afhalen bij het OSP. Vul dit formulier verder aan en lever het formulier vóór de 15e van de maand in bij de Universiteit/Plexus. Alleen met dit formulier kun je maandelijks instromen in de masteropleiding.

Alles gehaald, maar nog niet afstuderen?

Het kan zijn dat je aan alle eisen voldoet maar nog geen diploma wilt ontvangen. Dien in dit geval een verzoek in bij de examencommissie om het diploma niet uit te schrijven. Doe dit vóór de 15e van de maand volgend op de maand waarin je je laatste resultaat hebt behaald door het formulier Verzoek tot uitstel bachelordiplomering in te vullen.

Contactpersoon

Voor vragen over het bachelordiploma Geneeskunde kun je terecht bij de studentenadministratie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.