Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Masterdiploma Geneeskunde

Tijdens een feestelijke ceremonie in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden worden de diploma’s uitgereikt. Bekijk de afstudeerdata

Voorwaarden

Je kunt je masterdiploma Geneeskunde aanvragen als je weet op welke datum aan alle verplichte onderwijsonderdelen (zoals vermeld in het Onderwijs- en Examenreglement Master Geneeskunde) is voldaan. Je hoeft dus niet te wachten tot je laatste beoordeling binnen is.

De aanvraag voor Masterdiplomering moet minimaal één maand voor de gewenste datum ingediend worden. Dit kan alleen via het  online aanmeldingsformulier Aanvraag master Geneeskunde. Op het moment van de aanvraag en diplomering moet je ingeschreven staan bij de Universiteit Leiden.

Vraag je diplomering NIET via uSis aan!

LET OP: Je kunt in verband met je aankomend afstuderen in Studielink alvast een verzoek tot uitschrijving doen met als reden “op basis van afstuderen”. Dit houdt in dat de uitschrijving automatisch wordt gekoppeld aan de datum van diplomering, zelfs als deze met terugwerkende kracht in het systeem wordt geregistreerd.

Procedure

  1. Registreer eventuele extracurriculaire vakken: Heb je extracurriculaire vakken  gevolgd en wil je deze laten vermelden op het diplomasupplement? Zorg dan dat je uiterlijk een maand voor afronden van het laatste studieonderdeel van de bachelor of master alle stappen voor registratie en vermelding extracurriculaire vakken doorlopen hebt. Begin hier op tijd mee, zeker als je de vakken buiten de Universiteit Leiden gevolgd hebt kan er wat tijd overheen gaan voor alles rond is. 
  2. Kies een periode: Kijk in de bijlage ‘Data master/artsexamen’ rechts van deze pagina voor de uitreikingen en deadlines. Bepaal wat voor jou haalbaar is.
  3. Vraag het diploma aan: via het online aanmeldingsformulier Aanvraag master Geneeskunde. Op dit formulier kun je aangeven wanneer je het masterdiploma wilt ontvangen.
  4. Tijdige registratie cijfers: Kijk in het schema in de bijlage wanneer de cijfers binnen moeten zijn. Zorg dat de beoordelingen uiterlijk om 24:00 op de datum van de deadline in Kl-app of uSis staan. We nemen een aanvraag voor diplomering alleen in behandeling, als de einddatum van de verplichte stages en coschappen binnen de deadline voor het aanleveren van cijfers valt. Beoordelingen mogen pas gegeven worden op de laatste dag van het coschap of de stage of later.
  5. Ceremonie masterdiploma: Ongeveer 2-3 weken voor de ceremonie ontvang je een e-mail met aanvullende informatie over de uitreiking. Tevens is een vragenlijst bijgesloten. Deze dient als leidraad voor de voorzitter, die een voorgesprek met jou zal inplannen ter voorbereiding op de ceremonie. Vul deze vragenlijst in en mail deze z.s.m. naar de aangegeven persoon in de uitnodigingsmail. Tijdens de ceremonie word je toegesproken door de voorzitter en ontvang je het diploma. Per uitreiking wordt bekeken hoeveel personen je mag uitnodigen. Dit is afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen.
  6.  Registratie als arts: Na ontvangst van het masterdiploma Geneeskunde moet je je als arts laten registreren Je kunt de dag na diplomering in het BIG-register inloggen via DigiD om je BIG-registratie in gang te zetten.

Contact

Neem voor vragen over je afstuderen contact op met de studentenadministratie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.