Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

 1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
 2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
 3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Dat moet je apart doen, maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Als je alle onderdelen van je opleidingsprogramma (inclusief eventuele vakdeficienties) hebt afgerond, wordt de afstudeerprocedure in gang gezet zodra het laatste studieresultaat verwerkt is in uSis. Je ontvangt hierover vervolgens een mail van het secretariaat.

Let op het volgende:

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitschrijven bij de universiteit. Dat doe je via Studielink.
 • Om te kunnen afstuderen moet - indien van toepassing - ook aan alle overige voorwaarden van het toelatingsbesluit voldaan zijn;
 • Ten behoeve van de visitatie is het verplicht al het beoordeelde materiaal inclusief beoordeling en de onderbouwing daarvan (per onderdeel) bij het ICLON Secretariaat in te leveren. Wij ontvangen dit bij voorkeur digitaal via SURF Filesender naar iclonlo@iclon.leidenuniv.nl. Inloggen doe je met je ULCN-account.
  Sla de documenten hierbij op in de onderstaande submappen (d.m.v. een Zip-bestand kun je een hele map uploaden):

  • Praktijk 1 & 2 (360 graden feedback, incl. o.a. VIL, zelfanalyse en beoordeling BOS/vakcoach)
  • Vakdidactiek 1 (2 lessen)
  • Vakdidactiek 2 (praktijktheorie en lessenserie)
  • Pedagogiek (doorlopende casus)
  • Vakdidactisch ontwerponderzoek (het verslag ervan/rapport/artikel)
  • Leren en instructie 1 (video–analyse regisseur)
  • Leren en instructie 2 (video–analyse alle rollen/alternatieve analyse)

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie