Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Afstuderen (procedure) Bachelor en Master

Het afstuderen kan op ieder moment van de maand worden aangevraagd. Alle verplichte onderdelen moeten zijn behaald om te kunnen afstuderen. Deze moeten ook zichtbaar zijn in uSis! Voor vakken die (nog) niet zichtbaar zijn, neem of stuur je bewijzen mee (het roze exemplaar van het cijferbriefje, bewijs van vrijstelling e.d.).  Je vraagt het afstuderen aan door middel van een formulier dat ingevuld en ondertekend moet worden. Het afstuderen kan dus niet (alleen) worden ingediend via uSis. Bij een hoge score kan een Cum Laude worden behaald. Zie de Regels & Richtlijnen tentamens en examens.

De afstudeerformulieren kun je vinden in de wachtruimte van het OIC. Lever het afstudeerformulier in aan de balie van het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), kamer C031. Neem een geldig paspoort / identiteitskaart mee (let op: geen rijbewijs). Houd er rekening mee dat het aanvragen van het afstuderen enige tijd kost! 

Lukt het niet om naar de balie te komen, dan kun je ook per e-mail je verzoek tot afstuderen indienen. Hieronder vind je de links naar alle afstudeerformulieren, klik op je studie en vul het afstudeerformulier in. Geen wijzigingen in het formaat aanbrengen s.v.p. Stuur dan het formulier per e-mail naar  OIC@law.leidenuniv.nl  uiterlijk om 12:30 uur op de laatste werkdag van de maand! Dat wordt de officiële examendatum.

Wij nemen het verzoek tot afstuderen pas in behandeling nadat:

  • beide kanten volledig zijn ingevuld en alle cijfers in uSis vermeld staan
  • je een kopie paspoort of ID mee hebt gestuurd ter verificatie van je volledige naam
  • jouw telefoonnummer vermeld staat op de aanvraag

Na ontvangst krijg je een bevestiging en informatie over de uitreiking.

Afstudeerformulieren

Aanbodgericht diplomeren

Voor studenten die aan alle studievereisten hebben voldaan maar nog niet het afstuderen hebben aangevraagd, geldt het volgende: Aanbodgericht diplomeren. 

Eén keer per jaar (medio september) controleert het OIC of je aan de studievereisten hebt voldaan. Is dit het geval dan ontvang je hierover een e-mail met als bijlage het afstudeerformulier. In de e-mail zal je verzocht worden om deze ingevuld te retourneren. Pas nadat het afstudeerformulier is geretourneerd heb je aan de gehele procedure voldaan en zal jouw diploma worden gemaakt. De officiële diploma-datum (examendatum) is in dat geval de laatste werkdag van de maand waarin het formulier is geretourneerd.

Aanvulling afstuderen Master

De uitreiking van het diploma vindt plaats in de eerstvolgende maand na de aanvraag. Bijvoorbeeld: je hebt je afstuderen aangevraagd op 10 oktober, de uitreiking vindt dan plaats in november. Uitzondering is de maand juli, dan vindt er geen uitreiking plaats. Een wijziging van de uitreikdatum of het tijdstip waarop je ingedeeld bent, is niet mogelijk. 

De indelingslijst voor de uitreiking en de uitnodigingen worden in de maand van de uitreiking verzonden / gepubliceerd.  De indelingslijstwordt 2 weken vóór de uitreiking gemaakt en gepubliceerd op de website Diploma-uitreiking onder het kopje “Actuele afstudeerlijsten”.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie