Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Afstuderen (procedure) Bachelor en Master

Het afstuderen kan op ieder moment van de maand worden aangevraagd. Je vraagt het afstuderen aan door middel van een formulier dat ingevuld en ondertekend moet worden. 
Het afstuderen kan dus niet (alleen) worden aangevraagd via uSis.

Je kunt je afstudeerformulier per e-mail sturen naar OIC@law.leidenuniv.nl tot uiterlijk 12:30 uur op de laatste werkdag van de maand! Dat wordt de officiële examendatum.

Wij nemen het verzoek tot afstuderen pas in behandeling nadat:

  • beide kanten volledig zijn ingevuld;
  • alle verplichte onderdelen moeten zijn behaald en ook in uSis vermeld zijn;
  • je een scan van je paspoort of ID hebt meegestuurd ter verificatie van je volledige naam;
  • jouw telefoonnummer vermeld staat op de aanvraag.

Bij een hoge score kan het predicaat Cum Laude verleend worden. Zie de Regels & Richtlijnen tentamens en examens.

Na ontvangst krijg je een bevestiging en informatie over de uitreiking.

Uitschrijven?

Doe dit vóór het einde van de maand via www.studielink.nl. Zie ook Uitschrijven. Voor de uitreiking hoef je niet ingeschreven te blijven.

Aanbodgericht diplomeren

Voor studenten die aan alle studievereisten hebben voldaan maar nog niet het afstuderen hebben aangevraagd, geldt het volgende: Aanbodgericht diplomeren. 

Eén keer per jaar (medio september) controleert het OIC of je aan de studievereisten hebt voldaan. Is dit het geval dan ontvang je hierover een e-mail met als bijlage het afstudeerformulier. In de e-mail zal je verzocht worden om deze ingevuld te retourneren. Pas nadat het afstudeerformulier is geretourneerd heb je aan de gehele procedure voldaan en zal jouw diploma worden gemaakt. De officiële diploma-datum (examendatum) is in dat geval de laatste werkdag van de maand waarin het formulier is geretourneerd.

Aanvulling afstuderen Master

De uitreiking van het diploma vindt plaats in de eerstvolgende maand na de aanvraag. Bijvoorbeeld: je hebt je afstuderen aangevraagd op 10 oktober, de uitreiking vindt dan plaats in november. Uitzondering is de maand juli, dan vindt er geen uitreiking plaats. Een wijziging van de uitreikdatum of het tijdstip waarop je ingedeeld bent, is niet mogelijk. 

De indelingslijst voor de uitreiking en de uitnodigingen worden in de maand van de uitreiking verzonden / gepubliceerd.  De indelingslijst wordt 2 weken vóór de uitreiking gemaakt en gepubliceerd op de website Diploma-uitreiking onder het kopje “Actuele afstudeerlijsten”.

Twee afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid

Indien je twee afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid volgt, is er een aantal mogelijkheden om je afstuderen aan te vragen.

Optie 1: Zodra je de eerste afstudeerrichting hebt afgerond, kun je je diploma voor de master Rechtsgeleerdheid met deze afstudeerrichting aanvragen. Deze wordt dan gedateerd op de laatste werkdag van de maand. De diploma-uitreiking zal dan in de eerstvolgende maand na de aanvraag zijn (behoudens in juli, dan is er geen diploma-uitreiking). Zodra je de tweede afstudeerrichting hebt afgerond, kun je bij het OIC een aanvullend getuigschrift op je masterdiploma aanvragen. Op het aanvullend getuigschrift wordt vermeld dat je hebt voldaan aan de tweede afstudeerrichting. Je kunt dit document – dat dezelfde waarde heeft als een diploma – ophalen bij de balie van het OIC; hiervoor zal geen diploma-uitreiking meer zijn.

Optie 2: Je kunt je diploma aanvragen nadat je beide afstudeerrichtingen hebt afgerond. Op je diploma worden beide afstudeerrichtingen vermeld. Er is één diploma-uitreiking in de eerstvolgende maand na de aanvraag (behoudens in juli, dan is er geen diploma-uitreiking).

Let op: Indien je voor één van de twee afstudeerrichtingen voldoet aan de vereisten voor het predicaat ‘cum laude’, dan kun je ervoor kiezen om alleen deze afstudeerrichting op je diploma te laten vermelden en voor de andere afstudeerrichting een aanvullend getuigschrift te laten opstellen. Tijdens de diploma-uitreiking ontvang je dan gelijktijdig je diploma én aanvullend getuigschrift.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.