Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

 1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
 2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
 3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Aanvraag bachelordiploma

Je dient het afstuderen schriftelijk aan te vragen. Lever uiterlijk 4 weken vóór de geplande afstudeerdatum het afstudeer aanvraagformulier  in bij het OSC. 

Om je cijfers en vakken correct vermeld op het diploma en in het diplomasupplement terug te zien, volg je de aanwijzingen in de Studievereisten in uSis.

Verwacht je deze zomer (2022) af te studeren? Vul dan voor 1 juni 2022 het afstudeer aanvraagformulier in. 

 

Controle studieresultaten

Het OSC verwerkt de resultaten in uSis. Een student kan afstuderen als hij/zij:

 1. de verplichte vakken heeft afgelegd;
 2. 180 studiepunten heeft geregistreerd staan;
 3. aan zijn/ haar inschrijvings- en betalingsverplichting heeft voldaan.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je nog niet wilt afstuderen (omdat je bijvoorbeeld nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt), dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Hiervoor vragen we je dit formulier in te vullen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Judicium

Ben je geslaagd? Waaraan moet je voldoen om het judicium 'cum laude' te ontvangen? De bacheloropleiding Psychologie kent 3 judicia: 

1. Geslaagd 
Het judicium geslaagd wordt toegekend aan hen die alle vakken met een voldoende hebben afgerond, die een gewogen cijfergemiddelde hebben dat ligt tussen 6.00 - 8.00 en aan diegenen die een gewogen cijfergemiddelde hebben hoger dan 8.00 maar die niet voldoen aan de aanvullende eisen. Wanneer een student  aan de studievereisten heeft voldaan en meer cursussen heeft behaald dan het benodigde aantal ec’s dan behoren deze niet tot het examenprogramma en kunnen als extra-curriculaire cursussen op het diplomasupplement worden vermeld. 

2. Cum laude 
Het judicium cum laude wordt toegekend als het gewogen cijfergemiddelde tenminste 8.00 bedraagt en men voldoet aan de aanvullende eisen. Het judicium wordt berekend over alle vakken die op het diploma zijn opgenomen. Wanneer een student  aan de studievereisten heeft voldaan en meer cursussen heeft behaald dan het benodigde aantal ec’s dan behoren deze niet tot het examenprogramma en kunnen als extra-curriculaire cursussen op het diplomasupplement worden vermeld.

3. Summa Cum laude 
Het judicium summa cum laude wordt toegekend als het gewogen cijfergemiddelde tenminste 9.00 bedraagt en men voldoet aan de aanvullende eisen. Het judicium wordt berekend over alle vakken die op het diploma zijn opgenomen. Wanneer een student  aan de studievereisten heeft voldaan en meer cursussen heeft behaald dan het benodigde aantal ec’s dan behoren deze niet tot het examenprogramma en kunnen als extra-curriculaire cursussen op het diplomasupplement worden vermeld.

De aanvullende eisen worden vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling.

Bachelorexamen

Voor het Bachelorexamen met judicium 'Cum laude' geldt verder:

 • Het gewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden is een 8,0 of hoger;
 • Voor de bachelorthesis is minimaal een 8,0 behaald;
 • Geen van de tentamens is meer dan eenmaal afgelegd;
 • Voor voltijdstudenten: het bachelorexamen is binnen vier studiejaren behaald;
 • Voor deeltijdstudenten: het bachelorexamen is binnen zes studiejaren behaald.

Deze tekst is een samenvatting van de Onderwijs- en Examenregeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.