Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

 1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
 2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
 3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Kijk voor opleidingsspecifieke afspraken in de tab van je opleiding. De tekst hieronder is algemeen en kan afwijken.

Natuurlijk kun je pas afstuderen als je je laatste resultaat behaald hebt, maar om de werkzaamheden te kunnen plannen willen wij bij de Science Studenten Administratie graag vooraf al weten wie van plan is te gaan afstuderen in de komende tijd. Daarom is de aanmeldtermijn als je wilt gaan afstuderen uiterlijk 5 weken voor het behalen van je laatste cijfer (laatste tentamen of afstudeerpraatje). Je moet je dan melden bij de Science Studenten Administratie. Dit kan via e-mail of aan de onderwijsbalie.

Zoek in de lijst emails de medewerker op die bij 'jouw' opleiding hoort. De procedures kunnen namelijk wat verschillen.

Let op: voor afstuderen in de zomerperiode gelden afwijkende regels. Zie hieronder.

Zijn er resultaten wel zichtbaar in je studieresultaten, maar nog niet in de studievereisten? Dan moeten die nog ‘op orde gemaakt’ worden. Zorg dat je studievereisten zo snel mogelijk op orde zijn. Onder 'Studievereisten in uSis' kun je lezen hoe je dat doet. Raadpleeg eventueel ook uSis-Help.

Vergeet niet je via Studielink uit te schrijven, wanneer je niet meer verder studeert. Wanneer je na je Bachelor besluit een Master te volgen, moet je jezelf ook via Studielink voor deze masteropleiding aanmelden.

Kijk voor opleidingsspecifieke afspraken in de tab van je opleiding. De tekst hieronder is algemeen en kan afwijken.

Wil je in de zomer je bachelorstudie afronden en doorgaan met een master opleiding? Zorg er dan voor dat je je 2 maanden voor die overstap aanmeldt bij de Science Studenten Administratie. Is de overstap op 1 september, meld je dan dus voor 1 juli. Lever bij het aanmelden een door de examencommissie goedgekeurd (handtekening !) studieplan in. Nog niet alle resultaten hoeven op dat moment in uSis te staan, maar duidelijk moet zijn met welk vakkenpakket je wilt afstuderen.

Meld aan de medewerker van de Science Studenten Administratie of je studievereisten in uSis al op orde zijn. Dat wil zeggen dat al je studiepunten zichtbaar zijn in je studievereisten en niet alleen in je studieresultaten.

Zorg ervoor dat je laatste studieresultaten snel bij de Science Studenten Administratie ingeleverd worden. Houd dit zelf in de gaten! Ga er niet van uit dat de docent het cijfer wel zal inleveren! Bij een enkele opleiding zijn er nog last-minute hertentamengelegenheden. Daar hebben de medewerkers van de Science Studenten Administratie uiteraard begrip voor, maar meld deze planning bij het aanmelden voor afstuderen.

Als je voldoet aan de eisen van je studie maar nog niet wilt afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan moet je een verzoek tot uitstel van afstuderen aanvragen.

Wil je in de komende zomer je master studie afronden? Dan is onderstaand stappenplan van kracht. Hierdoor wordt de werkdruk voor de studentenadministratie gespreid. De deadline voor aanmelden is 1 juli. Je kunt je al aanmelden als nog niet al je studiepunten bekend zijn, maar zorg dat je studievereisten zo snel mogelijk doch uiterlijk 15 juli op orde zijn. Dat wil zeggen dat al je studiepunten zichtbaar zijn in je studievereisten en niet alleen in je studieresultaten.

Zorg ervoor dat je laatste studieresultaat na het behalen zo snel mogelijk bij de Science Studenten Administratie ingeleverd is. Houd dit zelf in de gaten! Ga er niet van uit dat de docent het cijfer wel zal inleveren! Als je in de eindperiode nog je allerlaatste cijfer moet halen dan hebben de medewerkers van de Science Studenten Administratie daar uiteraard begrip voor.

Meld deze planning bij je aanmelding voor afstuderen.

In uSis wordt in het onderdeel 'Studievereisten' weergegeven welk programma je volgens de OER (Onderwijs en Examenregeling) zou moeten volgen om te kunnen slagen. Pas als al je studieresultaten zichtbaar zijn in 'studievereisten' kan een diploma en bijbehorend supplement worden gemaakt. In 'studievereisten' zijn de verplichte vakken van je curriculum zichtbaar en een aantal door veel studenten gekozen keuzevakken. 

Maar er is zoveel keuzemogelijkheid dat niet alle vakken die je kunt volgen, genoemd zijn. Om toestemming te krijgen tot het volgen van een dergelijk keuzevak zal je een verzoekschrift moeten indienen bij de examencommissie. Voor studenten die binnenkort gaan afstuderen zijn de volgende twee scenario’s denkbaar:

 1. Je hebt in het verleden al toestemming gekregen voor een vak. Lever in dit geval het bewijs van deze toestemming in bij de Science Studenten Administratie. De medewerker van de Science Studenten Administratie zal er voor zorgen dat deze goedkeuring als nog wordt vastgelegd in uSis.
 2. Je hebt nog geen toestemming van de examencommissie voor het volgen van een vak. Dien in dat geval een verzoekschrift in op de wijze zoals vermeld onder Keuzeonderwijs.

Zodra je cijfer voor het goedgekeurde keuzevak in uSis wordt vastgelegd wordt het zichtbaar in je studievereisten en ben je weer een stapje dichter bij je afstuderen. Heb je over het bovenstaande nog vragen? Mail dan naar je studieadviseur (als het gaat om de inhoud van vakken of je programma), of naar usis-fwn@edufwn.leidenuniv.nl (als het gaat om een uSis-vraag).

Follow the steps below to arrange your bachelor's graduation in Physics.  Please note that the certification date is the last day of the month in which you received your last grade. This date will be stated on your diploma and supplement.

Step-by-step graduation in Physics

Check your study requirements and grades in uSis:

 • Check all your course enrolments, study requirements and grades.
 • Make sure that grades obtained at another university will be registered in uSis.
 • If your study requirements or grades are incorrect or missing in uSis, please contact the Science Student Administration.

Go to the Blackboard module Natuurkunde Bachelor, Bachelor folder (on the left menu). On this page you will find:

 • A folder named 'Upload Registration Form for the Bachelor's Graduation'. By clicking on this folder you will find instructions on how to complete and submit the Registration form for the Bachelor Graduation (with or without ceremony). The deadline for submitting the registration form for graduation WITH ceremony in August 2020 is April 30, 23:59 hrs !

Fill out the following documents required for graduation:

 • Study Plan (only if you have not submitted your study plan yet or you have an updated one!) to the Physics Programme Coordinator
 • Registration form for the Bachelor's Graduation Ceremony (deadline 30 April 2020 or 19 June 2020 depending on whether you take part in the graduation ceremony or not). See Blackboard.
 1. If you want to graduate before 1 September and attend the graduation ceremony you are requested to upload your Registration form BSc graduation ceremony in Blackboard by 30 April , 23:59 hrs.
 2. If you want to graduate before 1 September and do NOT want to attend the graduation ceremony you are requested to upload your Registration form BSc WITHOUT ceremony by 13 June , 23:59 hrs.

The Physics study advisor will assess your graduation application before 1 May:

✔️Approval: you will receive a signed version of your study plan for graduation via email. Your approved study plan and registration form for graduation will be sent to the Science Student Administration.

❌ Disapproval: the study advisor will contact you by email.

Graduation ceremony

The next Physics bachelor's graduation ceremony will take place on Friday 28 August 2020. Upon approval of your graduation application, you will receive an invitation with a detailed ceremony programme in early July. Your friends and family are most welcome to witness this formal and festive occasion!

Statements and Proof of Graduation

If you need an authenticated proof of your graduation, click here to visit the faculty page on this matter.

Next steps

After succesfully completing your Physics bachelor's programme, you are eligible for admission to our Physics  master's programme.
Please note that you are responsible for your own re-registration in Studielink. If you will not continue at Leiden University, make sure you de-register.

Questions

If you have any questions about the contents of your Physics bachelor's diploma or about the graduation procedure and ceremony, please contact the Physics Programme Coordinator by email or in room 202 of the Huygens building.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.