Universiteit Leiden

nl en

Diploma-uitreiking

Bij het behalen van je bachelor- of masterdiploma hoort een feestelijke diploma-uitreiking. Sommige opleidingen hebben ook een speciale diploma-uitreiking voor de propedeuse, of voor andere belangrijke momenten tijdens je studie.

De diploma-uitreiking wordt altijd via je faculteit of opleiding geregeld.

Propedeuse en Bachelor

Propedeuse-uitreiking

Voor die studenten die de propedeuse in één jaar behalen, wordt op 26 oktober 2018 van 16:00 tot 18:00 een feestelijke bijeenkomst georganiseerd door de Faculteit. 

De studenten die de propedeuse niet in één jaar behaald hebben moeten zich aanmelden bij de onderwijscoördinator, Riet Derogee. Deze studenten krijgen hun propedeusebul in september of februari uitgereikt.

Bachelor

De formele afstudeerdatum is de datum van de laatste werkdag van de maand waarin je je laatste cijfer hebt behaald. Het laatste cijfer is meestal het cijfer van je bachelorproject, maar het kan ook een tentamen zijn. De afstudeerdatum staat op je diploma en je cijferlijst. De afstudeerdatum is niet hetzelfde als de uitreikingsdatum. De uitreikingsdatum is slechts de datum waarop je je bul ontvangt.

Bacheloruitreiking

Als je van plan bent binnenkort je bachelor af te ronden moet je je aanmelden voor het afstuderen bij de onderwijscoördinator, Riet Derogee. Als je in de maanden juli of augustus je bachelor wilt afronden moet je je voor 1 juli al aanmelden. Vanwege de vervolgopleiding raden wij zeer sterk af een afstudeerdatum in september te kiezen.
(zie voor meer informatie: Harde Knip)

In uSis wordt in het onderdeel "Studievereisten" weergegeven welk programma je volgens de OER (Onderwijs en Examenregeling) zou moeten volgen om te kunnen slagen. Pas als al je studieresultaten zichtbaar zijn in je "studievereisten" kan een diploma en bijbehorend supplement worden gemaakt. Het is daarom van belang om je studievereisten te controleren voordat je je aanmeldt voor de bacheloruitreiking. Als je studieresultaten kloppen met je vereisten is je studieprogramma automatisch goedgekeurd. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met de studieadviseur. Ga in het bijzonder langs bij de studieadviseur als je vereisten niet kloppen omdat je een afwijkend programma doet, bijvoorbeeld een dubbele bachelor. Dit moet apart goedgekeurd worden en rechtgezet in uSis. Meer informatie over uSis.

De procedure is dus als volgt:
1. Check in Usis:

  • of je naam correct is.
  • of al je vakken en cijfers zowel in je studieresultaten als in je studievereisten staan. Als dit niet zo is, neem dan contact op met je studieadviseur (Jeannette de Graaf)

2. Meld je aan bij de onderwijscoördinator Riet Derogee. Vermeld erbij wanneer je denkt af te studeren en wie je afstudeerdocent is.

Voor het aanleveren van de bachelorscriptie geldt het volgende:

  • Voor je scriptie is het verplicht het standaard voorblad te gebruiken. Dit is beschikbaar via Documenten.
  • Mail een digitale versie (pdf-file) van de definitieve versie van je scriptie aan de onderwijscoördinator, Riet Derogee

Uitreikingsdatum:
 Dinsdag 25 september 2018 om 16:00 uur.

Meer informatie over administratieve procedures.

Uitschrijven of vervolgopleiding?
Zodra je bent afgestudeerd (de datum waarop je je laatste onderdeel hebt behaald), dien je je uit te schrijven via Studielink. Wil je aansluitend een masteropleiding volgen dan moet je inschrijving hiervoor uiterlijk 31 augustus volledig zijn afgerond. Mocht je eraan twijfelen of je je bachelor wel zult halen in de zomer, schrijf je dan voor de zekerheid in voor zowel de bachelor- als de masteropleiding van je keuze!

Meer informatie over in -en uitschrijven vind je op de universitaire website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie