Universiteit Leiden

nl en

Na je afstuderen

Je bent afgestudeerd, en dan? Er zijn verschillende mogelijkheden als je je bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebt afgerond.

Verder studeren

Master

Vrijwel alle bacheloropleidingen hebben minimaal één master die daar direct op aansluit en in veel gevallen zijn er meerdere opties. Met een masteropleiding rond je je academische studie pas echt af. Het gehele masteraanbod van de Universiteit Leiden vind je op mastersinleiden.nl.

Pre-master

Kom je er na je bacheloropleiding achter dat je toch een master in een andere richting wilt gaan doen, maar heb je daar niet de juiste vakken voor op je lijst staan? Dan is het soms mogelijk om deficiënties tijdens de masteropleiding weg te werken. Is dat niet het geval, dan kun je je vaak door middel van een pre-master laten ‘omscholen’. Bekijk alle pre-masterprogramma’s van de Universiteit Leiden op mastersinleiden.nl.

Promoveren

Ben je een echte academicus? Of vind je het gewoon prachtig om een bepaald onderwerp helemaal uit te diepen en daar een proefschrift over te schrijven? Dan kun je overwegen om te promoveren aan de Universiteit Leiden. Je doet dan je PhD. Meer informatie daarover vind je op de universitaire website.

Naast je werk

Als je aan het werk gaat, betekent het niet dat je klaar bent met leren. Je kunt je hele leven lang blijven leren, bijvoorbeeld door het volgen van summer of winter schools of door activiteiten van Studium Generale bij te wonen. Of je kunt overwegen om naast je werk een tweede studie in deeltijd te volgen.

Studie in het buitenland

Heb je een opleiding afgerond aan de Universiteit Leiden, dan is het mogelijk om daarna een (tweede) masteropleiding te volgen in het buitenland.

Onderdeel van je studie

Je kunt tijdens je studie naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens je masteropleiding. Een tweejarige (research-)master biedt de beste mogelijkheid, gezien de langere duur van de master. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met je studieadviseur.

Zelfstandig naar het buitenland

Ga je zelfstandig naar het buitenland? Houd dan rekening met het volgende:

  • je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de buitenlandse universiteit;
  • als je bij een universiteit in Europa gaat studeren, kun je geen aanspraak maken op de Erasmusbeurs;
  • toelating is niet vanzelfsprekend, je moet voldoen aan de voorwaarden die de buitenlandse universiteit stelt;
  • het kan zijn dat er gevolgen zijn voor je studiefinanciering. Check dit bij DUO

Meer informatie

Stage in het buitenland

Het Erasmus+ programma biedt beurzen aan jonge alumni (afgestudeerd bachelor of master) om in het buitenland stage te lopen. Meer informatie vind je op de TU/e-website, waarmee de Universiteit Leiden samenwerkt.

In principe kun je geen stage lopen ná je studie, omdat je bij een onderwijsinstituut ingeschreven moet staan. Ben je dat niet, dan moet het bedrijf waar je stage loopt jou een werkervaringsplek aanbieden en/of het minimumloon betalen. Daarom is het belangrijk dat je al vóór je afstuderen het proces in gang zet om deze beurs aan te vragen. Dit doe je door simpelweg een mailtje te sturen aan reconfirm@tue.nl, waarin je aangeeft interesse te hebben in een Erasmus+ beurs. In latere communicatie kun je dan altijd refereren aan deze e-mail.

Loopbaanadvies of een baan vinden

Weet je nog niet precies wat je na je afstuderen wilt doen ? Of weet je al wel wat voor baan je wilt, maar weet je niet goed hoe je het sollicitatieproces moet aanpakken? Bekijk dan de informatie, tests en tips op de LU Career Zone. Wordt jouw vraag niet beantwoord op deze website of wil je in gesprek met een loopbaanadviseur? Neem dan contact op met de Career Service.

Oriëntatiejaar hogeropgeleiden

Voor internationale studenten is er de mogelijkheid om een oriëntatiejaar hogeropgeleiden te gaan doen na het afstuderen. Lees daarover meer op de Engelse versie van deze pagina.

Ambassadeurschap

De Universiteit Leiden werkt veel samen met alumni die op vrijwillige basis meewerken aan diverse activiteiten. Vrijwilligers begeleiden bijna-afgestudeerden of jonge alumni bij hun professionele ontwikkeling, organiseren (mede) activiteiten zoals lezingen of workshops of geven voorlichting aan (toekomstige) bachelor- en masterstudenten over studierichtingen, het werkveld en het Leidse studentenleven.

Ook alumni die in het buitenland wonen zijn van grote waarde voor de Universiteit Leiden. Verhuis je na je afstuderen naar het buitenland, dan kun je je bijvoorbeeld actief inzetten voor een chapter in je nieuwe land of stad, of als ambassadeur je ervaringen in Leiden delen met toekomstige studenten. 

Vrijwilliger of ambassadeur worden

De afdeling Development & Alumnirelaties biedt begeleiding en ondersteuning die nodig is om als vrijwilliger of ambassadeur aan de slag te gaan. Als je vrijwilliger of ambassadeur wilt worden, of hier vragen over hebt, stuur dan een e-mail aan info@alumni.leidenuniv.nl onder vermelding van "Vrijwilliger/Ambassadeur Universiteit Leiden".

Alumni

De Universiteit Leiden is trots op haar alumni. Zij dragen namelijk op allerlei manieren bij aan de groei en bloei van de universiteit. De afdeling Development & Alumnirelaties zet zich daarom in voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van al haar alumni.

Jonge Alumni Netwerk

Het Jonge Alumni Netwerk is er speciaal voor jonge alumni (t/m 35 jaar). Net afgestudeerd en in de eerste jaren van je carrière heb je immers behoefte aan andere zaken dan wanneer je carrière al volledig op de rit staat of misschien zelfs al is beëindigd.

Netwerken, je loopbaan en persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook gezelligheid zijn zaken die voorop staan bij het Jonge Alumni Netwerk. Het biedt je de gelegenheid om in contact te komen met andere jonge alumni en ervaringen uit te wisselen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en actief aan de slag te gaan met je carrière. Aanmelden doe je via jan@alumni.leidenuniv.nl.

NVO-examen

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt alle studenten die via het premasterprogramma Pedagogische Wetenschappen instromen in de masteropleiding Education and Child Studies de gelegenheid zich te kwalificeren voor de NVO registratie basis orthopedagoog of de NVO registratie basis pedagoog via een speciaal NVO-examen.

Na het behalen van je masterdiploma, kun je als pedagoog of orthopedagoog aan de slag. De overheid stelt hoge eisen aan de deskundigheid en professionaliteit van deze beroepsgroep en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Dit gebeurt onder andere door te registreren wie voldoet aan de kwaliteitseisen.

Voor (ortho)pedagogen zijn de registraties van de beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) van belang, in het bijzonder de registratie basis orthopedagoog en de registratie basis pedagoog. Uitvoerige informatie hierover vind je op de NVO-website. Bij het kwalificeren voor en aanvragen van deze registraties, speelt het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden een rol.

Om bij de NVO opgenomen te kunnen worden in het register als NVO basis orthopedagoog dient de vooropleiding namelijk te voldoen aan een aantal eisen. Aan een deel van de vereiste kennis en vaardigheden wordt voldaan door het behalen van het premasterprogramma en de specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs óf Forensische Gezinspedagogiek van de masteropleiding Education and Child Studies. De overige kennis moeten zij die in aanmerking willen komen voor de registratie als NVO basis orthopedagoog zich door zelfstudie eigen maken en hierover het NVO-examen afleggen.

Wil je bij de NVO opgenomen worden in het register als NVO basis pedagoog dan moet je vooropleiding eveneens voldoen aan bepaalde eisen. Aan een deel van de vereiste kennis en vaardigheden wordt voldaan door het behalen van het premasterprogramma en de specialisaties Child and Family Science, Educational Science, Applied Neuroscience in Human Development óf Digital Media in Human Development van de masteropleiding Education and Child Studies. De overige kennis moeten zij die in aanmerking willen komen voor de registratie als NVO basis pedagoog zich door zelfstudie eigen maken en hierover het NVO-examen afleggen.

Het NVO-examen is uitsluitend bedoeld voor hen die

  • als zij-instromers* de master Education and Child Studies volgen
  • én in aanmerking willen komen voor registratie als NVO basis orthopedagoog of basis pedagoog.   

*Zij-instromers zijn personen die op basis van een ander bachelordiploma dan het bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden tot de masteropleiding worden toegelaten. Het gaat om personen met een hbo-bachelordiploma of een wo-bachelordiploma van een andere opleiding.  

Twee keer per jaar bestaat de gelegenheid deel te nemen aan het NVO-examen. In 2019-2020 vinden de NVO-examens plaats op 20 november 2019 en 21 april 2020.

Welke stof je moet bestuderen ter voorbereiding op het NVO-examen en alle informatie over de organisatie van het examen vind je in de NVO-brochure.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie