Universiteit Leiden

nl en

Uittreksels en verklaringen

Examenverklaring

Als de periode tussen het afstuderen en de diploma-uitreiking vrij lang is, maar je wilt al wel een bewijs van je afstuderen, dan kan de examencommissie een examenverklaring uitgeven. Je kunt daarvoor bij de studieadviseur of -coördinator van je opleiding terecht.

Gewaarmerkte kopie

Heb je een gewaarmerkte kopie van je diploma of cijferlijst nodig? Download dan een officieel uittreksel van je diplomagegevens uit het diplomaregister van DUO. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie.

Kun je geen uittreksel downloaden uit het diplomaregister van DUO? Dan kun je een gewaarmerkte kopie aanvragen bij de universiteit. Bekijk op het tabblad van je opleiding of faculteit hoe je dit doet. Staat het niet op het tabblad? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Legaliseren van je diploma

In sommige gevallen moet je zorgen voor een gelegaliseerde versie van je diploma, bijvoorbeeld als je gaat studeren of werken in het buitenland. Dit regel je via DUO.

Transcript of Cijferlijst nodig?

 

Heb je een (gewaarmerkte) cijferlijst of een Transcript of Records nodig om elders in te leveren? Je kunt hiervoor langsgaan bij de Science Studenten Administratie maar je kunt ook een verzoek doen via Transcript@science.leidenuniv.nl. Geef in het onderwerp aan voor welke opleiding(en) je je verzoek doet.

Overige informatie die we nodig hebben om de lijst te kunnen maken:

  • studentnummer
  • opleiding
  • master of bachelor
  • taal engels of nederlands
  • welke periode moet de lijst beslaan
  • formaat: PDF gescand en opgestuurd via email of op papier (af te halen bij de Science Studenten Administratie)
  • gewenste ontvangstdatum (houd rekening met een verwerkingsdatum van minimaal 1 dag)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.