Universiteit Leiden

nl en

Actief in de medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van de Universiteit Leiden betreffen. Je leert er bovendien veel van.

Als je actief bent in de medezeggenschap kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs.

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

Lijkt het je wat om actief te worden in de Universiteitsraad, faculteitsraad of opleidingscommissie? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Leids Assessoren Overleg 

Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) is het overlegorgaan van de assessoren uit de faculteitsbesturen.

Leids Universitair Studentenplatform 

In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken. Het platform is eveneens verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs. Iedere student kan zich aanmelden om actief te zijn in het LUS.

Landelijke organisaties

Als Leidse student kun je je stem ook  laten horen via landelijke organisaties die opkomen voor studentenbelangen, zoals de Landelijke Studentenvakbond of het Interstedelijk Studenten Overleg.

In het LUMC zijn studenten nauw betrokken bij het hoog houden van de kwaliteit van het onderwijs. Er is een centrale rol voor studievereniging M.F.L.S. en studenten zijn vertegenwoordigd in verschillende onderdelen van de onderwijsorganisatie.

Student-assessor

De student-assessor is onderdeel van de Raad van Bestuur van het LUMC en vormt de link tussen de Raad van Bestuur, studenten en de Universiteit Leiden. De assessor neemt deel aan vele vergaderingen die betrekking hebben tot onderwijs en studentzaken en overlegt regelmatig met de onderwijsleden van studievereniging M.F.L.S.

Onderwijsleden studievereniging M.F.L.S.

Het bestuur van de M.F.L.S. heeft twee onderwijsleden: één voor Geneeskunde en één voor Biomedische Wetenschappen. De onderwijsleden geven samen met de student-assessor advies over verschillende aangelegenheden die belangrijk zijn voor het onderwijs.

Jaarvertegenwoordigers

Elk jaar van beide studies heeft zes jaarvertegenwoordigers. Alle jaarvertegenwoordigers staan op de website van de M.F.L.S. onder het tabblad ‘onderwijs’. Deze studenten evalueren de vakken met behulp van de enquêtes die je na elk vak invult. Daarnaast vergadert een aantal jaarvertegenwoordigers over het curriculum en de uitvoering daarvan.

Studentenraad van het LUMC

De zeven leden van de studentenraad van het LUMC worden verkozen tijdens de universitaire verkiezingen. Ze zetten zich een jaar lang naast hun studie in voor de belangen van de LUMC-student.

Suggesties of klachten

Heb je suggesties voor verbetering of een klacht over de dienstverlening rondom onderwijs, dan kun je terecht bij het LUMC-Onderwijsservicepunt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.