Universiteit Leiden

nl en

Actief in de medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van de Universiteit Leiden betreffen. Je leert er bovendien veel van.

Als je actief bent in de medezeggenschap kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs.

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

Lijkt het je wat om actief te worden in de Universiteitsraad, faculteitsraad of opleidingscommissie? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Leids Assessoren Overleg 

Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) is het overlegorgaan van de assessoren uit de faculteitsbesturen.

Leids Universitair Studentenplatform 

In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken. Het platform is eveneens verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs. Iedere student kan zich aanmelden om actief te zijn in het LUS.

Landelijke organisaties

Als Leidse student kun je je stem ook  laten horen via landelijke organisaties die opkomen voor studentenbelangen, zoals de Landelijke Studentenvakbond of het Interstedelijk Studenten Overleg.

Het Instituut Bestuurskunde kent twee vormen van medezegenschap waaraan studenten kunnen deelnemen. 

Student-lid Opleidingsbestuur Bestuurskunde

Het student-lid van het opleidingsbestuur woont de bestuursvergaderingen bij en laat vanuit het studentenperspectief zijn/haar licht schijnen op alles wat met de opleiding te maken heeft. Daarnaast vorm het lid de schakel tussen de opleiding en de studenten en werkt hij/zij met andere actieve studenten van de opleiding en de assessor van het faculteitsbestuur samen om de belangen van al je medestudenten zo goed mogelijk te waarborgen.

Opleidingscommissie Bestuurskunde

Als je lid bent van de opleidingscommissie kan je meepraten over het onderwijs en aanverwante zaken. De opleidingscommissie bachelor Bestuurskunde samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten. Jaarlijks worden aan het begin van het studiejaar verkiezingen gehouden voor opleidingscommissieleden. Houd de oproep dus goed in de gaten en stel je kandidaat! 

Bekijk de pagina van het OLC voor meer informatie over de taken en de samenstelling van de huidige OLC.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.