Universiteit Leiden

nl en

Actief in de medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van de Universiteit Leiden betreffen. Je leert er bovendien veel van.

Als je actief bent in de medezeggenschap kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs.

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

Lijkt het je wat om actief te worden in de Universiteitsraad, faculteitsraad of opleidingscommissie? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Leids Assessoren Overleg 

Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) is het overlegorgaan van de assessoren uit de faculteitsbesturen.

Leids Universitair Studentenplatform 

In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken. Het platform is eveneens verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs. Iedere student kan zich aanmelden om actief te zijn in het LUS.

Landelijke organisaties

Als Leidse student kun je je stem ook  laten horen via landelijke organisaties die opkomen voor studentenbelangen, zoals de Landelijke Studentenvakbond of het Interstedelijk Studenten Overleg.

Faculteitsraad FSW

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. Helft van de leden zijn studenten en de andere helft zijn medewerkers.

Wil je meer weten? Bezoek de website van de faculteitsraad. 

Opleidingscommissies

De opleidingscommissie (OLC) adviseert het instituut over onderwijszaken en dragen bij aan de kwaliteitszorg voor de opleidingen. In de opleidingscommissies zitten docenten en studenten.

Studenten Klankbordgroep

De Studenten Klankbordgroep (SKG) is een informeel platform dat optreed als consultant voor het facultair beleid. De SKG komt 1x keer per maand, onder voorzitterschap van de assessor, samen om het over uiteenlopende onderwerpen zoals:

  • studieadvisering,
  • studentencommunicatie en
  • de faciliteiten van het gebouw te hebben. 

Meer weten? Stuur een mailtje naar de assessor of bezoek de SKG website.

Master Opleidingscommissie (MOC)

Meedenken of -praten over de masteropleiding, dat is de taak van de Master Opleidingscommissie (MOC).

Kom ook meepraten

Als student krijg je met de MOC te maken via schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast kan een student zelf leden van de MOC benaderen met een opmerking over het onderwijsprogramma. Internationale studenten kunnen deelnemen aan het International Student Platform (Engels).

Vergaderingen

De MOC vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar.

Meer informatie

Bekijk alle informatie over de MOC en de student- en docentleden van de Master Opleidingscommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.