Universiteit Leiden

nl en

Bestuursfuncties

Een bestuursfunctie tijdens je studie is een waardevolle manier om werkervaring op te doen en een onvergetelijke tijd te beleven met je studiegenoten en medestudenten.

Veel studenten kiezen ervoor om tijdens hun studie een bestuursfunctie op te pakken in een van de vele verenigingen en commissies die er in Leiden en Den Haag zijn.

Het is een waardevolle ervaring om al tijdens je studie werkervaring op te doen, omdat je veel kwaliteiten die ze op de arbeidsmarkt van je vragen hier al kunt ontwikkelen. Maak wel een goede planning en een afweging of het haalbaar is om in combinatie met jouw studie een bestuursfunctie op te pakken.

Financiële mogelijkheden

Als je studievertraging oploopt of een jaar met je studie stopt vanwege een bestuursfunctie bij een vereniging, dan heb je recht op financiële compensatie. Bekijk alle details rondom de bestuurdersbeurs.

Getuigschrift extracurriculaire activiteiten

De Universiteit Leiden heeft veel waardering voor studenten die bereid zijn om binnen de universitaire organisatie bestuurlijke taken te vervullen. De wijze waarop deze taken worden vervuld dragen bij aan het goed functioneren van de universiteit en aan de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten.

Om de waardering voor deze extracurriculaire inzet tot uiting te laten komen krijgt elke student een getuigschrift voor de periode dat deze activiteiten zijn verricht.

Aanvragen getuigschrift

In sommige gevallen krijg je het getuigschrift vanzelf thuisgestuurd, in andere gevallen kun je het aanvragen. Bekijk wat in jouw situatie van toepassing is.

  • Heb je in of na het collegejaar 2017-2018 bestuurswerkzaamheden gedaan en daarvoor een bestuurdersbeurs ontvangen?
    Je hoeft het getuigschrift niet aan te vragen; je krijgt het vanzelf toegestuurd.
  • Heb je vóór het collegejaar 2017-2018 bestuurswerkzaamheden gedaan?
    Dan kun je het getuigschrift aanvragen.

Let op: je kunt pas een aanvraag doen na afloop van je bestuurswerkzaamheden.

Student-lid Faculteitsbestuur

Het student-lid  (assessor) Laura van der Plas behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit door als student-lid zitting te nemen in het faculteitsbestuur.  Het doel is dat het facultaire en universitaire raamwerk de mogelijkheid schept dat elke student zich – zowel academisch als extracurriculair – optimaal kan ontplooien tijdens zijn of haar studententijd. De assessor onderhoudt contact met alle relevante studentenorganisaties op facultair en universitair niveau en werkt intensief samen met opleidingscommissies en faculteitsraad.

Voor vragen of suggesties ten aanzien van het onderwijs en de behartiging van studentbelangen binnen de faculteit is de assesor te allen tijde bereikbaar, dus aarzel niet om contact op te nemen via de mail of door langs te lopen bij kamer 3.C02.

Meedenken over het onderwijs

Het Opleidingsbestuur

De opleidingen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen worden bestuurd door het Opleidingsbestuur. In dit bestuur zit een studentlid.

Lees meer over het Opleidingsbestuur

Opleidingscommissie

In de Opleidingscommissie (OCP) denken en adviseren studenten en docenten met elkaar over onderwijszaken. De OCP kan gevraagd en ongevraagd advies geven  aan het faculteitsbestuur, -raad, instituut en afdelingen over de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud en opbouw van de onderwijsprogramma's en onderwijsfaciliteiten. De OCP bestaat uit 4 studentleden en 4 personeelsleden. De zittingstermijn van de studenten is een jaar - herverkiezing is mogelijk.

De studenteleden van de OCP stellen zich onder meer tot doel de belangen van alle studenten Pedagogische Wetenschappen zo goed mogelijk te behartigen. Studenten met vragen en opmerkingen over of kritiek op het onderwijsprogramma kunnen bij hen terecht. Op Blackboard is een site van de Opleidingscommissie met een form waar studenten vragen kunnen stellen of opmerkingen kwijt kunnen. De vragen worden beantwoord door studentleden van de OCP.

Meer over de Opleidingscommissie

Studievereniging Emile

Emile - de studievereniging van Pedagogische Wetenschappen heeft tal van commissies waarvoor je je kunt inzetten. Bekijk de website en misschien zit er wat voor je bij.

Meer over studievereniging Emile
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.