Universiteit Leiden

nl en

Bestuursfuncties

Een bestuursfunctie tijdens je studie is een waardevolle manier om werkervaring op te doen en een onvergetelijke tijd te beleven met je studiegenoten en medestudenten.

Veel studenten kiezen ervoor om tijdens hun studie een bestuursfunctie op te pakken in een van de vele verenigingen en commissies die er in Leiden en Den Haag zijn.

Het is een waardevolle ervaring om al tijdens je studie werkervaring op te doen, omdat je veel kwaliteiten die ze op de arbeidsmarkt van je vragen hier al kunt ontwikkelen. Maak wel een goede planning en een afweging of het haalbaar is om in combinatie met jouw studie een bestuursfunctie op te pakken.

Financiële mogelijkheden

Als je studievertraging oploopt of een jaar met je studie stopt vanwege een bestuursfunctie bij een vereniging, dan heb je recht op financiële compensatie. Bekijk alle details rondom de bestuursbeurs.

Getuigschrift extracurriculaire activiteiten

De Universiteit Leiden heeft veel waardering voor studenten die bereid zijn om binnen de universitaire organisatie bestuurlijke taken te vervullen. De wijze waarop deze taken worden vervuld dragen bij aan het goed functioneren van de universiteit en aan de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten.

Om de waardering voor deze extracurriculaire inzet tot uiting te laten komen krijgt elke student een getuigschrift voor de periode dat deze activiteiten zijn verricht.

Aanvragen getuigschrift

In sommige gevallen krijg je het getuigschrift vanzelf thuisgestuurd, in andere gevallen kun je het aanvragen

Let op: je kunt pas een aanvraag doen na afloop van je bestuurswerkzaamheden.

Student-lid Faculteitsbestuur

Het student-lid  (assessor) Laura van der Plas behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit door als student-lid zitting te nemen in het faculteitsbestuur.  Het doel is dat het facultaire en universitaire raamwerk de mogelijkheid schept dat elke student zich – zowel academisch als extracurriculair – optimaal kan ontplooien tijdens zijn of haar studententijd. De assessor onderhoudt contact met alle relevante studentenorganisaties op facultair en universitair niveau en werkt intensief samen met opleidingscommissies en faculteitsraad.

Voor vragen of suggesties ten aanzien van het onderwijs en de behartiging van studentbelangen binnen de faculteit is de assesor te allen tijde bereikbaar, dus aarzel niet om contact op te nemen via de mail of door langs te lopen bij kamer 3.C02.

Opleidingsbestuur Psychologie

Als student-lid Opleidingsbestuur van het Instituut Psychologie neem je deel aan vergaderingen, je onderhoudt contacten, behandelt klachten en je bent actief als voorlichter.

Het bestuur van het Instituut Psychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen bestaat uit de Wetenschappelijk Directeur, de Directeur Opleidingen en een studentlid.

Student-lid 2016-2017 Lisa van Es

'Het afgelopen jaar heb ik als studentlid in het Opleidingsbestuur als interessant en ontzettend leerzaam ervaren! Het is bijzonder om achter de schermen mee te kunnen kijken bij de besluitvorming. Zo zie je wat er allemaal voorafgaat aan bijvoorbeeld het invoeren van verbeteringen in de bachelor en masters. Als studentlid ben je altijd als een van de eersten op de hoogte van veranderingen in de opleiding en mag je daar ook nog eens over meebeslissen. De voornaamste dingen die het me heeft opgeleverd zijn een groter netwerk en verbeterde organisatorische en communicatieve vaardigheden. Die kunnen in mijn latere loopbaan zeker nog van pas komen. 

Over een paar maanden studeer ik af en draag ik het stokje over aan mijn opvolg(st)er. Wat ik diegene zou willen meegeven is: wees niet bang om te zeggen wat je vindt en vragen te stellen over dingen die je niet weet. Je input wordt gewaardeerd!'

Student-lid 2015-2016 Marjolein Snieder

'Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het verbeteren van de opleiding Psychologie.'

'Hallo! Mijn naam is Marjolein Snieder. Ik ben geboren in Amsterdam, getogen in Alkmaar, maar momenteel woon ik in Leiden in een gezellig studentenhuis en zit in mijn derde jaar van Psychologie. Dit studiejaar vervul ik de functie van student-lid van het Opleidingsbestuur van Psychologie. Hiervoor heb ik commissie-ervaring opgedaan in de Alumni-commissie van Labyrint en in de Facultaire Loopbaan Oriëntatiedag (FLO) commissie.

'Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het verbeteren van de opleiding Psychologie. Het is heel belangrijk dat studenten hun stem laten horen in de verschillende organen binnen het Instituut Psychologie, zoals in de Bacheloropleidingscommissie (BOC). Zo kunnen de wensen en ideeën van de Universiteit en van de studenten steeds beter op elkaar aansluiten.

Student-lid 2014-2015 Nienke Gulpers

'Het is ontzettend boeiend en speciaal om als student de onderwijszaken eens vanaf de andere kant te zien.'

'Het verbaast me soms hoeveel ik heb geleerd in een jaar, zowel over de processen en bestuursorganen binnen de universiteit, als de praktische kant van het overbrengen van je standpunten en ideeën. Het is ontzettend boeiend en speciaal om als student de onderwijszaken eens vanaf de andere kant te zien. Ik heb geleerd om de opleiding te bekijken vanuit nieuwe perspectieven, in plaats van alleen als student. Anderzijds heb ik gemerkt dat ook mijn blik juist erg gewaardeerd wordt.'

Tip: Wees niet bang om je visie te geven
'Ten eerste is dit in principe waarvoor je wordt aangenomen: de studenten representeren. Bovendien ben je degene in het bestuur met het duidelijkste beeld van waar de studenten mee bezig zijn, wat ze verwachten en waar ze tegen aan lopen. Maak gebruik van die kennis en breng het over.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.