Universiteit Leiden

nl en

Welkom bij de Universiteit Leiden

Binnenkort begint jouw studententijd aan de Universiteit Leiden. Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om snel je weg te vinden en je optimaal voor te bereiden.

Welkom bij het Leids Universitair Medisch Centrum! Vanaf september begin je bij ons aan de opleiding Biomedische wetenschappen. We hopen dat je er net zoveel zin in hebt als wij. Voor het zover is moeten er eerst nog enkele acties worden ondernomen. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om een goede start te maken met je studie.

Het introductieprogramma

Een goed begin is het halve werk. Tijdens de Introductiedagen maak je alvast kennis met de opleiding, je studiegenoten, de stad Leiden en natuurlijk het LUMC. Deze dagen zijn verplicht en gaan vóór verplichtingen bij een studentenvereniging. De Introductiedagen worden georganiseerd door de studievereniging, de Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.). 

Volg de socials M.F.L.S. IntroductieCommissiepagina (Facebook), mfls.leiden en mfls.introductiecommissie (Instagram), en mflsintroductiecommissie (TikTok) om op de hoogte te blijven van extra informatie over de Introductiedagen. Als je nog vragen hebt, mail dan gerust naar introductiecommissie@mfls.nl.

In de onderstaand uitklapbaar menu vind je alle benodigde informatie. 

Maandag 5 september & dinsdag 6 september vinden de introductiedagen plaats. We gaan uit van een volledig fysiek programma!

Rooster

De roosters voor LUMC-studenten staan op de LUMC-roostersite. Download ook onze handige rooster-app (voor Android of IOS), zo heb je je rooster altijd actueel bij de hand. Je zit het hele jaar in een vaste werkgroep. Welke werkgroep dat is, wordt in de week voor de start van het collegejaar per mail bekend gemaakt.

Boeken, ander studiemateriaal en de LUMC-pas

Voor Biomedische Wetenschappen heb je bepaalde boeken en instrumenten nodig. Daarnaast is het verplicht om een laptop aan te schaffen voor je hier komt studeren. In de onderstaande uitklapbare menu’s, lees je waar en wanneer je alle benodigde spullen op kunt halen.  

Informatie over alle boeken die je nodig hebt voor je opleiding Biomedische Wetenschappen vind je op de pagina Studiebenodigdheden > Studieboeken. Ook is het mogelijk je studieboeken via deze website met korting aan te schaffen.

Naast studieboeken wordt er ook gebruik gemaakt van blokboeken en snijzaalhandleidigingen. Meer informatie valt te vinden op de pagina's: Blokboeken en Snijzaalhandleidingen op de M.F.L.S. website.

 

Meer gedetailleerde informatie over de studiebenodigdheden specifiek voor eerstejaarsstudenten is te vinden op de pagina Studiebenodigdheden > Informatie voor eerstejaars.

 

Studenten Biomedische Wetenschappen zullen een labjas met lange mouwen gebruiken tijdens (snijzaal)practica, deze kun je kopen in de webshop van de M.F.L.S.

Tijdens jouw studie heb je een goede laptop nodig, zeker omdat een groot deel van het onderwijs online plaats zal vinden. Wij raden een laptop aan met minimaal onderstaande specificaties:

 • Besturingssysteem: Windows 10 (up to date)
 • Browser: Chrome (up to date)
 • Minimaal een dual core processor
 • Een minimaal RAM werkgeheugen van 8 GB
 • Een LAN netwerkkabel (voor een stabiele netwerkverbinding, heeft de voorkeur boven wifi)
 • Een minimale upload/download snelheid van 4 Mbps
 • Een Chromebook is niet krachtig genoeg dus daarom raden we het gebruik van Chromebooks af. 

Je kunt via de Universiteit Leiden met je ULCN-account voordelig hardware aanschaffen bij Surfspot. Dit ULCN-account krijg je voor de start van je studie in september.

Tijdens je studie dien je te beschikken over het volledige Office software pakket. Via de universiteit kun je voor vijf eigen devices gratis het Office pakket downloaden:

1. Bezoek op jouw eigen device het Office portal (portal.office.com)
2. Meld je aan met jouw ULCNstudentnummer@vuw.leidenuniv.nl of ULCNgebruikersnaam@vuw.leidenuniv.nl en jouw ULCN password;
3. Klik op “Install Office” > Office 365 apps en volg de instructies.

Je kunt via de Universiteit Leiden met je ULCN-account voordelig software aanschaffen bij Surfspot; bijvoorbeeld producten van Adobe of Microsoft.
Denk eraan dat binnen het LUMC standaard wordt gewerkt met de UK-versies van software (Engelstalig). Je ULCN-account krijg je voor de start van je studie in september.

Op de pc’s in het LUMC is voor studenten geen Office beschikbaar. Maak op die pc’s gebruik van het Office portal van de Universiteit Leiden (
portal.office.com)

WiFi netwerk Eduroam

Studenten van de Universiteit Leiden hebben toegang tot het Eduroam-netwerk. Eenmaal geïnstalleerd en aangemeld hoef je niet steeds opnieuw in te loggen. Bovendien is Eduroam veiliger door encryptie en via Eduroam heb je wifi-toegang bij vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Nederland, Europa en daarbuiten.

 • Installeer Eduroam alvast op je laptop

Naast je LU-Card heb je ook een LUMC-pas nodig. Het dragen van de LUMC-pas is verplicht voor alle studenten en medewerkers binnen het LUMC ter identificatie. Met de LUMC-pas kun je ook printen, kopiëren en de noodzakelijke toegangsdeuren openen. Vul het aanvraagformulier LUMC-badge in en stuur deze samen met een pasfoto zo snel mogelijk naar ons op. Met behulp van deze pasfoto wordt je LUMC-pas gemaakt en je krijgt bericht als de pas klaar is. Neem bij het ophalen een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort of ID-kaart).

Verklaring LUMC-studenten en huisregels

Als student in het LUMC kom je in aanraking met patiënten en maak je gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis. Daarom vragen we je om voor je studie begint de Verklaring voor LUMC studenten over onder andere geheimhouding en gedragsregels te ondertekenen.

Naast de verklaring is het ook belangrijk dat je goed op de hoogte bent van andere regels binnen de Universiteit Leiden en het LUMC, de belangrijkste vindt je hieronder

Fraude en plagiaat zijn ernstige zaken die niet thuis horen op een universiteit en in het LUMC. Ook spieken, afkijken, knippen en plakken uit een verslag van een andere student, boek of artikel vallen hieronder. Indien de aard en de zwaarte van het vergrijp daartoe aanleiding geven, kan de examencommissie je voor één jaar het recht ontnemen tentamens af te leggen of zelfs van de opleiding verwijderen. Ook meewerken aan fraude en plagiaat kan tot sancties leiden.

Het Leids studiesysteem kent een Bindend Studieadvies (BSA). Het geeft je het recht op goede begeleiding tijdens je bachelor en stelt eisen aan je studievoortgang. In het eerste jaar van je studie moet je minimaal 75% van de vakken halen. Dit komt overeen met 45 EC. Om je studievoortgang te monitoren ontvang je gedurende je eerste studiejaar drie studieadviezen.

Het laatste advies is bindend. Als dit negatief is mag je je vier jaar lang niet meer voor de opleiding Biomedische wetenschappen in Leiden inschrijven. Heb je minimaal 45 EC behaald, dan ben je door naar het tweede jaar. Als je door omstandigheden niet in staat bent om aan de eisen te voldoen, wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden.

Hierin staan je rechten en plichten beschreven voor de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen. Neem rustig de tijd om de OER goed door te lezen.

Vaccinatiegegevens

Tijdens je studie kom je in aanraking met patiënten of menselijk weefsel. Om patiënten en studenten zoveel mogelijk tegen besmettingsrisico’s te beschermen, worden alle studenten bij aanvang van het eerste studiejaar gevaccineerd tegen Hepatitis B.

Het vaccinatieprogramma omvat drie vaccinaties (0, 1 en 6 maanden, die ingeroosterd zijn in je lessen), gevolgd door een antistofbepaling door bloedonderzoek. Er zijn vrijwel geen bijwerkingen van deze vaccinatie en als er voldoende antistoffen aangemaakt worden is er volledige en vrijwel levenslange bescherming.

Zorg dat je vanaf de start van je opleiding een kopie van je jeugd-vaccinatiegegevens beschikbaar hebt. Vraag je ouders of verzorgers hierom. Zijn de gegevens niet meer voorhanden, vraag dan een kopie op bij het RIVM.

Als je het vaccinatieprogramma in het eerste jaar afrondt zijn er geen kosten aan verbonden. Als je de afspraken niet nakomt en het schema laat lopen, dan zijn de kosten na het eerste jaar voor eigen rekening. De vaccinaties worden uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) van het LUMC.

Na de eerste vaccinatie ontvangen studenten een vaccinatieboekje. Dit boekje zal bij elk bezoek aan VGM worden bijgewerkt. VGM is gevestigd in het Poortgebouw, 3e etage, telefoon (071) 526 3643.

Volg ons op Instagram via @leidenmedicine en @biomedischewetenschappenleiden

Maak kennis met belangrijke studiefaciliteiten

Heb je vragen over je studie? Dan kun je altijd terecht bij één van onze studieadviseurs. Ook kunnen zij je helpen als je een functiebeperking hebt, of recht hebt op bepaalde vrijstellingen. 

Via deze link kun je een afspraak maken. 

Je kunt bij de studieadviseur terecht voor informatie, advies en begeleiding. Bijvoorbeeld als je twijfelt aan je studiemethode, of als je veel stress of druk ervaart. Studeer je onder bijzondere omstandigheden of ben je op zoek naar extra uitdaging? De studieadviseur biedt een luisterend oor en kan je verder helpen.  Zijn er omstandigheden waardoor studeren niet of minder lukt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur. Zij kunnen je adviseren en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Je kunt bij je studieadviseur terecht voor hulp en advies bij praktische zaken, of bij bijzondere (persoonlijke) omstandigheden (zoals functiebeperking, topsport, bestuursactiviteiten, promotietrajecten), zoals:

 • studieplanning
 • keuzeruimte
 • vrijstellingen
 • organisatie en studievaardigheden
 • extra begeleiding
 • registratie van studievertraging
 • doorverwijzing naar de studentendecanen of -psychologen;
 • bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten (zoals meer tentamentijd en vergrote weergave van tentamens).

Maak een afspraak met de studieadviseur.

Neem altijd tijdig contact op met de studieadviseur. Niet alleen krijg je dan op tijd de benodigde begeleiding, maar melding en registratie van persoonlijke omstandigheden zijn ook belangrijk in het kader van het Bindend Studieadvies. Afhankelijk van de ernst en de duur van de persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie besluiten geen afwijzend studieadvies uit te brengen.

Alles wat je bespreekt bij de studieadviseur is vertrouwelijk en de studieadviseur heeft zwijgplicht. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig met alle informatie omgegaan. Gegevens die opgeslagen worden in je dossier kunnen alleen ingezien worden de studieadviseur(s). Indien er advies van een derde nodig is zal dit met je besproken worden en alleen na jouw toestemming ook daadwerkelijk ingewonnen worden.

Studenten met een functiebeperking kunnen gebruik maken van bepaalde regelingen en/of faciliteiten. Heb je een functiebeperking als dyslexie, AD(H)D, autisme spectrum stoornis, een audio of visuele beperking, ben je rolstoelafhankelijk etc. geef dit dan vóór aanvang van je studie door aan de studieadviseur door het formulier ‘Aanvraag extra faciliteiten’ uit de checklist in te vullen. 

Fenestra Disability Centre

Bezoek ook eens de website van Fenestra Disability Centre van de Universiteit Leiden. Hier kun je terecht voor advies over allerlei zaken die te maken hebben met je functiebeperking. Dit centrum verzorgt de intake van studenten met een functiebeperking, ondersteunt het aanvragen van voorzieningen en kan de weg wijzen binnen en buiten de universiteit. Je kan al voor de start van je studie een afspraak met een van de medewerkers maken.

In sommige gevallen kun je bij de examencommissie een vrijstelling aanvragen voor een bepaald studieonderdeel. Dit kan alleen als je aantoonbaar over de kennis van dit blok beschikt op basis van onderwijs bij een eerdere opleiding.

Valt het vrij te stellen blok vroeg in het studiejaar? Vul dan zo snel mogelijk het vrijstellingsformulier in. De hele procedure duurt namelijk maximaal 8 weken, dus als je wacht tot de studie begint kan dit te laat zijn.

Tijdens het eerste jaar word je ondersteund door een studentmentor en docentmentor. In een aantal bijeenkomsten helpt de mentor je letterlijk en figuurlijk de weg te vinden binnen het LUMC en de universiteit. Een studentmentor biedt snel en gemakkelijk hele praktische hulp. Daarnaast word je gedurende de hele bacheloropleiding ondersteund door een docentmentor. Dit is een docent uit de praktijk die je zal begeleiden in je ontwikkeling naar een wetenschappelijk onderzoeker.

Haal meer uit je studententijd

Naast het vele studeren is het ook belangrijk om in je vrije tijd gezellige en leerzame activiteiten te ondernemen met je medestudenten. De studievereniging Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.) vertegenwoordigt alle studenten binnen het LUMC, ook organiseert de faculteitsvereniging jaarlijks vele activiteiten. 

Over de M.F.L.S.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Met je inschrijving als student aan het LUMC word je ook automatisch, kosteloos en vrijblijvend lid van de Vereniging en kan je profiteren van de voordelen die de M.F.L.S. te bieden heeft.

Een aantal van deze voordelen zijn:

 • Korting op de aanschaf van boeken en instrumenten vanuit de webshop van de M.F.L.S.
 • Activiteiten voor alle leden zoals de M.F.L.S.-feesten, het gala of een studie- of skireis;
 • Goedkoop en veelzijdig aanbod bij de sociëteit van de Vereniging, HePatho.

Volg de M.F.L.S. op de volgende kanalen:

Wil je toch liever geen lid zijn van de M.F.L.S.? Dat kan door te mailen naar secretaris@mfls.nl. Wil je wel lid zijn van de M.F.L.S., maar ontvang je hier liever geen berichtgeving (bijvoorbeeld nieuwsbrieven ) over? Dat kan ook, door te klikken op deze link.

Als student kan je naast het aanwezig zijn bij evenementen ook op verschillende manieren bijdragen aan de Vereniging en haar activiteiten. De M.F.L.S. biedt studenten namelijk een erg veilige en laagdrempelige mogelijkheid om vaardigheden en ervaringen op te doen in de vorm van commissiewerk die de rest van je leven van pas zullen komen.  Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kun je terecht op onze website.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studenten uit elk studiejaar hebben een jaarvertegenwoordiging (JVT). De JVT evalueert na ieder tentamen aan de hand van enquêtes de blokken. De resultaten en eventuele verbeterpunten worden vervolgens besproken met de blok- en jaarcoördinatoren. Daarnaast zorgen de JVT’s voor jaaractiviteiten en houden ze je op de hoogte van onderwijsontwikkelingen. Je kunt hen volgen op Brightspace via de course JVT.

De JVT is ook het contact tussen de studenten en alle onderwijsorganen binnen het LUMC. De JVT van jaar 1 wordt gevormd in de eerste weken van het studiejaar. Heb je interesse? Mail dan naar lidbw@mfls.nl.

M.F.L.S.-bestuur 2020-2021
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.