Universiteit Leiden

nl en

Welkom bij de Universiteit Leiden

Binnenkort begint jouw studententijd aan de Universiteit Leiden. Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om snel je weg te vinden en je optimaal voor te bereiden.

Welkom bij de Faculteit Governance and Global Affairs. Alle informatie die je nodig hebt om bij je nieuwe opleiding te beginnen vind je op het opleidingstabblad.

Staat er nog niets of heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan contact op met de studiecoördinator.

Voorbereidingen FGGA minoren

Geen student bij Universiteit Leiden, maar start jij wel met één van onze minoren? Klik op jouw minor en vind meer informatie over je rooster, Usis, Brightspace, de studentenwebsite en meer.  

Informatie voor nieuwe studenten

Hieronder volgt een korte introductie op de belangrijkste zaken waar je als student van de Universiteit Leiden mee te hebben hebt. Klik op de desbetreffende link voor meer informatie. Klik ook altijd op de ‘Bestuurskunde’ tab als je op een pagina met meerdere tabs staat.

Inschrijving

Zorg dat je inschrijving in Studielink afgerond is voor 31 augustus als je per 1 september wilt starten met de opleiding. 

 

Eerstejaars worden in semester 1 door het OSC ingeschreven voor alle vakken en werkgroepen. Het wisselen van werkgroepen is niet mogelijk, door het grote aantal werkgroepen en de complexiteit van het indelen i.c.m. met de zaalcapaciteit. Alleen als je regelmatig afwezig bent i.v.m. een behandeling in het ziekenhuis of door een psycholoog en je kunt dit aantonen of als je vanwege topsport (met topsportverklaring) meerdere werkgroepen mist, dan is wisseling soms mogelijk. Weet je al van tevoren dat je nooit op een bepaalde dag kunt, meld je dan bij Studieadvies, zodat we bij het inroosteren van je werkgroepen daar rekening mee kunnen houden. Meld je in alle gevallen voor de start van het studiejaar bij de studieadviseurs

Voor studenten die een tweede studie binnen Universiteit Leiden volgen is het Onderwijs Service Centrum (OSC) bereid rekening te houden met roosters van andere studies als de student zich tijdig (voor de start van het collegejaar!) meldt. Garantie dat er geen overlap zal zijn, kan niet gegeven worden. Geldt dit voor jou? Meld je dan zsm en uiterlijk voor de start van het collegejaar bij het Onderwijs Service Centrum (OSC). Er wordt geen rekening gehouden met (vrijwilligers-, raad- of bestuurs-)werk, aanvangstijden van trainingen of wedstrijden (m.u.v. topsport), kinderopvang of reistijden. Deze verzoeken worden afgewezen.

Vanaf semester 2 kunnen studenten zichzelf inschrijven voor alle colleges en tentamens. Inschrijven voor vakken en (her)tentamens doe je via MyStudyplan.

Studie-informatie

Je persoonlijke studieactiviteiten zoals colleges, werkgroepen en tentamens vind je vanaf eind augustus in uSis en MyStudyplan. Als je correct ingeschreven bent in MyStudyplan, dan verschijnt het vak of tentamen ook in je weekrooster en blijf je van alle veranderingen op de hoogte. Ben je vast benieuwd naar het rooster? Kijk dan op MyTimetable. Let wel, je wordt pas eind augustus voor een werkgroep ingeschreven, maar je kan wel vast de hoorcolleges en tentamendata bekijken. MyTimetable geeft een overzicht van de roosters voor alle cursussen en opleidingen en geeft je de mogelijkheid om een persoonlijk rooster aan te maken. 

Houd er rekening mee dat je in het eerste semester van het eerste jaar door het OSC ingedeeld wordt voor de vakken. Het is, op een paar uitzonderingen na, niet mogelijk om van werkgroepen te wisselen. Kijk onder ‘Inschrijven vakken/ tentamens’ welke uitzonderingen er gelden.

Het jaar is binnen de Faculty of Governance and Global Affairs opgedeeld in twee semesters. Elk semester is weer onderverdeeld in twee blokken en elk blok bestaat tot slot uit 8 weken. Per blok volg je in de regel drie vakken: eerst krijg je zeven weken onderwijs en vervolgens wordt het blok afgesloten met een week tentamens. Daarna begint het volgende blok met daarin drie nieuwe vakken. Januari en juni zijn bedoeld voor herkansingen.

Er is geen boekenlijst. De gebruikte literatuur is per vak in de e-Studiegids vermeld (zie hieronder). Via de studievereniging B.I.L. kun je je boeken met korting kopen.

In de e-Studiegids vind je alle informatie over het studieprogramma en de vakken: vakbeschrijvingen, literatuurlijst, tentamen- en onderwijsvormen, rooster, etc

Hoe vakken worden getentamineerd vind je per vak in de e-Studiegids. Het tentamenrooster (waar je wanneer moet zijn) vind je in uSis. Je schrijft je in via MyStudymap in voor jouw onderwijseenheden (hoor-/werkcolleges en (her)tentamens).  

Inschrijven voor (her)tentamens is verplicht! Na de inschrijving ontvang je automatisch bericht dat het gaat om een voorlopige inschrijving. Om de inschrijving voor het tentamen definitief te maken, moet je je tentameninschrijving uiterlijk tien dagen voor het tentamen plaatsvindt in My Studymap bevestigen. Bevestig je niet op tijd? Dan word je automatisch voor het tentamen uitgeschreven! 

Als eerstejaarsstudent aan de Universiteit Leiden heb je te maken met het Bindend Studieadvies: in je eerste jaar moet je tenminste 45 van de 60 studiepunten (EC) uit het eerste jaar gehaald hebben om de studie in je tweede jaar te mogen voortzetten.

Behaalde cijfers worden geregistreerd door het Onderwijs Service Centrum (zie onder ‘Organisatie’). Alleen de cijfers in uSis zijn officieel (in Brightspace dus niet).

Naast hoorcolleges (waar alle studenten in één zaal zitten en vooral luisteren naar de docent) zijn er werkcolleges in kleine groepen waarin wordt geoefend met de theorie en vaardigheden zoals presenteren of debatteren. De beoordeling vindt plaats aan de hand van tentamens of opdrachten zoals een paper of een presentatie.

Studieondersteuning

Wanneer persoonlijke problemen je hinderen bij het studeren kun je terecht bij de studieadviseurs, de studentendecanen of –psychologen (zie onder ‘Organisatie’). We raden je aan eerst contact op te nemen met de studieadviseur.

Studeren met een functiebeperking kost vaak extra tijd en energie. Misschien is in jouw geval extra ondersteuning mogelijk. Voor advies kun je terecht bij de studentdecanen.

Een studie combineren met topsport vergt veel inzet en een goede studieplanning. De studentendecaan voor topsporters kan je hierover informeren.

Organisatie

Bij de medewerkers van het Onderwijs Service Centrum (OSC) kun je terecht met vragen over o.a. inschrijven voor vakken en tentamens, het rooster en cijferregistratie en –overzichten.

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van de tentamens en examens. Taken: het verlenen van vrijstellingen en van individuele herkansingen, het beoordelen van de invulling van de vrije keuzeruimte, het treffen van maatregelen bij fraude, plagiaat e.d., het besluiten over het bindend studieadvies (BSA) enz.

De OLC bestaat uit wetenschappelijk medewerkers en studenten. Deze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur en eventueel ook aan het faculteitsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen. Met klachten over het onderwijs en suggesties ter verbetering kun je bij de op­leidings­commissie terecht.

De studieadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor advies en informatie over zaken als de inhoud en opzet van de studie, studie- en examenregelingen, studieplanning en –aanpak, maar ook als persoonlijke of andere omstandigheden de voortgang van je studie belemmeren.

Bij de studentendecanen kun je terecht met vragen en problemen op het gebied van studievertraging, rechtspositie en regelgeving en financiële zaken.

De studentenpsychologen geven begeleiding bij persoonlijke problemen die de studie direct raken. Aan de hand van jouw verhaal kijken de studentenpsychologen samen met jou wat een goede vervolgstap is.

Studievereniging B.I.L. is een schakel tussen studenten en het instituut. De B.I.L. biedt de mogelijkheid om studiegenoten beter te leren kennen door allerlei activiteiten te organiseren, zoals lezingen en excursies and bedrijfsbezoeken, maar ook feesten. Je kunt ook korting krijgen op boeken als je lid wordt.

Overige faciliteiten

In de bibliotheek zijn werkplekken en kun je gebruikmaken van naslagwerken.
In de catalogus vind je alle boeken, tijdschriften en databases in het bezit van de bibliotheken.

Met je account heb je toegang tot de universitaire studentenwerkplekken, Wi-Fi, je uMail, Brightspace, uSis en SURFspot.

Op de universiteit zijn er diverse computerlokalen waar je kunt werken. Daarnaast zijn er stilte en niet-stilte werkplekken waar je kunt studeren, werken met andere studenten of met je eigen laptop via Wi-Fi kunt werken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.