Universiteit Leiden

nl en

Welkom bij de Universiteit Leiden

Binnenkort begint jouw studententijd in aan de Universiteit Leiden. Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om snel je weg te vinden en je optimaal voor te bereiden.

Welkom bij de Faculteit Governance and Global Affairs. Alle informatie die je nodig hebt om bij je nieuwe opleiding te beginnen vind je op het opleidingstabblad.

Staat er nog niets of heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan contact op met de studiecoördinator.

Voorbereidingen FGGA minoren

Geen student bij Universiteit Leiden, maar start jij wel met één van onze minoren? Klik op jouw minor en vind meer informatie over je rooster, Usis, Brightspace, de studentenwebsite en meer.  

Informatie voor nieuwe studenten

Hieronder volgt een korte introductie op de belangrijkste zaken waar je als student van de Universiteit Leiden mee te hebben hebt. Klik op de desbetreffende link voor meer informatie. Klik ook altijd op de ‘Bestuurskunde’ tab als je op een pagina met meerdere tabs staat.

Algemene informatie voor nieuwe studenten staat op de tab: algemeen.

Inschrijving

Zorg dat je inschrijving in Studielink afgerond is voor 31 augustus als je per 1 september wilt starten met de opleiding. 

 

Eerstejaars worden in semester 1 door het OSC ingeschreven voor alle vakken. Vanaf semester 2 kunnen ze zichzelf inschrijven. Inschrijven voor vakken en (her)tentamens doe je via uSis (zie boven bij ‘Algemeen’). Kijk hier voor uitleg over hoe je je kunt inschrijven voor vakken en tentamens.

Studie-informatie

Je persoonlijke studieactiviteiten zoals colleges, werkgroepen en tentamens vind je in uSis. Als je je correct ingeschreven hebt in uSis, dan verschijnt het vak of tentamen ook in je weekrooster en blijf je van alle veranderingen op de hoogte. Heb je je nog niet ingeschreven, maar ben je benieuwd naar het rooster, kijk dan op MyTimetable. Dit geeft een overzicht van de roosters voor alle cursussen en opleidingen en geeft je de mogelijkheid om een persoonlijk rooster aan te maken. Vanaf 1 juli worden de vakken gepubliceerd in MyTimetable. . Nieuwe eerstejaars studenten worden overigens in blok 1 en 2 voor de vakken en werkgroepen ingeschreven door het OSC. Je rooster van semester 1 vind je vanaf de laatste week van augustus op je persoonlijke rooster in uSis. Van blok 1 krijg je het rooster ook op de welkomstdag uitgedeeld.

Het jaar is binnen de Faculty of Governance and Global Affairs opgedeeld in twee semesters. Elk semester is weer onderverdeeld in twee blokken en elk blok bestaat tot slot uit 8 weken. Per blok volg je in de regel drie vakken: eerst krijg je zeven weken onderwijs en vervolgens wordt het blok afgesloten met een week tentamens. Daarna begint het volgende blok met daarin drie nieuwe vakken. Januari en juni zijn bedoeld voor herkansingen.

Er is geen boekenlijst. De gebruikte literatuur is per vak in de e-Studiegids vermeld (zie hieronder). Via de studievereniging B.I.L. kun je je boeken met korting kopen.

In de e-Studiegids vind je alle informatie over het studieprogramma en de vakken: vakbeschrijvingen, literatuurlijst, tentamen- en onderwijsvormen, rooster, etc

Hoe vakken worden getentamineerd vind je per vak in de e-Studiegids. Het tentamenrooster (waar je wanneer moet zijn) vind je in uSis en op de op MyTimetable. Als je je inschrijft voor een vak, dan wordt je automatisch ingeschreven voor het eerste tentamen. Voor de herkansing moet je je apart inschrijven.

Als eerstejaarsstudent aan de Universiteit Leiden heb je te maken met het Bindend Studieadvies: in je eerste jaar moet je tenminste 45 van de 60 studiepunten (EC) uit het eerste jaar gehaald hebben om de studie in je tweede jaar te mogen voortzetten.

Behaalde cijfers worden geregistreerd door het Onderwijs Service Centrum (zie onder ‘Organisatie’). Alleen de cijfers in uSis zijn officieel (in Brightspace dus niet).

Naast hoorcolleges (waar alle studenten in één zaal zitten en vooral luisteren naar de docent) zijn er werkcolleges in kleine groepen waarin wordt geoefend met de theorie en vaardigheden zoals presenteren of debatteren. De beoordeling vindt plaats aan de hand van tentamens of opdrachten zoals een paper of een presentatie.

Studieondersteuning

Wanneer persoonlijke problemen je hinderen bij het studeren kun je terecht bij de studieadviseurs, de studentendecanen of –psychologen (zie onder ‘Organisatie’). We raden je aan eerst contact op te nemen met de studieadviseur.

Studeren met een functiebeperking kost vaak extra tijd en energie. Misschien is in jouw geval extra ondersteuning mogelijk. Voor advies kun je terecht bij de studentdecanen.

Een studie combineren met topsport vergt veel inzet en een goede studieplanning. De studentendecaan voor topsporters kan je hierover informeren.

Organisatie

Bij de medewerkers van het Onderwijs Service Centrum (OSC) kun je terecht met vragen over o.a. inschrijven voor vakken en tentamens, het rooster en cijferregistratie en –overzichten.

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van de tentamens en examens. Taken: het verlenen van vrijstellingen en van individuele herkansingen, het beoordelen van de invulling van de vrije keuzeruimte, het treffen van maatregelen bij fraude, plagiaat e.d., het besluiten over het bindend studieadvies (BSA) enz.

De OLC bestaat uit wetenschappelijk medewerkers en studenten. Deze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur en eventueel ook aan het faculteitsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen. Met klachten over het onderwijs en suggesties ter verbetering kun je bij de op­leidings­commissie terecht.

De studieadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor advies en informatie over zaken als de inhoud en opzet van de studie, studie- en examenregelingen, studieplanning en –aanpak, maar ook als persoonlijke of andere omstandigheden de voortgang van je studie belemmeren.

Bij de studentendecanen kun je terecht met vragen en problemen op het gebied van studievertraging, rechtspositie en regelgeving en financiële zaken.

De studentenpsychologen geven begeleiding bij persoonlijke problemen die de studie direct raken. Aan de hand van jouw verhaal kijken de studentenpsychologen samen met jou wat een goede vervolgstap is.

Studievereniging B.I.L. is een schakel tussen studenten en het instituut. De B.I.L. biedt de mogelijkheid om studiegenoten beter te leren kennen door allerlei activiteiten te organiseren, zoals lezingen en excursies and bedrijfsbezoeken, maar ook feesten. Je kunt ook korting krijgen op boeken als je lid wordt.

Overige faciliteiten

In de bibliotheek zijn werkplekken en kun je gebruikmaken van naslagwerken.
In de catalogus vind je alle boeken, tijdschriften en databases in het bezit van de bibliotheken.

Met je account heb je toegang tot de universitaire studentenwerkplekken, Wi-Fi, je uMail, Brightspace, uSis en SURFspot.

Op de universiteit zijn er diverse computerlokalen waar je kunt werken. Daarnaast zijn er stilte en niet-stilte werkplekken waar je kunt studeren, werken met andere studenten of met je eigen laptop via Wi-Fi kunt werken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.