Universiteit Leiden

nl en

Welkom bij de Universiteit Leiden

Binnenkort begint jouw studententijd in Leiden of Den Haag. Lees hier wat je moet doen om snel je weg te vinden en je optimaal voor te bereiden.

Regelen voor je studie begint

Een introductieprogramma is de beste én de leukste manier om de stad, het studentenleven en je medestudenten te leren kennen.

 • EL CID (Enige Leidse Commissie Introductie Dagen)
  De EL CID-week is het introductieprogramma voor alle eerstejaars in Leiden. Lees meer over EL CID
   
 • HOP  (The Hague Orientation Programme)
  De HOP-week is het introductieprogramma voor bachelor- en masterstudenten (ook internationaal) in Den Haag. Lees meer over HOP
   
 • OWL (Leiden University Orientation Week)
  De OWL is de introductieweek speciaal  voor internationale studenten.  Lees meer over de OWL
   
 • Start je Toekomst
  Start je Toekomst is een programma om studenten die als eerste in hun familie gaan studeren een goed beeld te geven wat het is om te studeren aan de Universiteit. Lees meer over Start je Toekomst
   
 • Introductie vanuit je opleiding
  De meeste studies hebben ook een eigen introductieprogramma. Je krijgt hierover afhankelijk van de faculteit per post of per mail meer informatie. Bekijk ook het tabblad van je faculteit en opleiding.

Als je studeert aan de Universiteit Leiden kun je bij DUO een lening en een reisproduct aanvragen.

Lees meer over studiefinanciering aanvragen

Hoe vind je een kamer in Leiden of Den Haag, en waar moet je daarbij op letten?

Lees meer over huisvesting

Als student aan de Universiteit Leiden krijg je een studentenaccount (ULCN-account). Dit geeft je toegang tot verschillende systemen en de studieplekken op de universiteit. Je moet je ULCN-account hiervoor eerst activeren.

Lees meer over het ULCN-account

De LU-Card geldt als legitimatiebewijs en geeft je toegang tot verschillende faciliteiten. Je moet de LU-card zelf aanvragen voor je met je studie start.

Lees meer over de LU-card

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Lees meer over inschrijven voor vakken en tentamens

Zorg dat je weet waar je wanneer moet zijn voor je eerste dag begint.

Lees meer over roosters en locaties

Bekijk welke studiematerialen je nodig hebt en hoe je ze kunt aanschaffen.

Lees meer over studiematerialen

Maak kennis met belangrijke studiefaciliteiten

Je collegekaart is je bewijs van inschrijving aan de Universiteit Leiden. Je ontvangt hem na je inschrijving vanzelf per post.

Lees meer over de collegekaart

In uSis worden al je studiegegevens verwerkt, van je inschrijving tot en met je afstuderen.

Lees meer over uSis

Blackboard is de online leeromgeving van de Universiteit Leiden.

Lees meer over Blackboard

In de Studiegids vind je alle informatie over de vakken van je opleiding.

Bekijk de Studiegids

Als student van de Universiteit Leiden krijg je een universitair e-mailaccount: uMail. Hier ontvang je alle e-mails vanuit de universiteit. Je kunt ze laten doorsturen naar een eigen e-mailadres.

Lees meer over uMail

Deze app is onmisbaar voor studenten aan de Universiteit Leiden. Je vindt er al je persoonlijke studie-informatie bij elkaar. Eén keer inloggen en je hebt overal en altijd toegang tot je rooster, resultaten, vrije studieplekken en het nieuws.

Download de app

Hier, op de studentenwebsite, vind je eenvoudig praktische informatie over je studie. Door je studie te selecteren krijg je informatie op maat te zien.

Bekijk hier hoe je alles uit de website haalt

Haal meer uit je studententijd

Door lid te worden van een vereniging leer je veel mensen kennen en haal je meer uit je studententijd. Behalve studenten- en studieverenigingen zijn er in Leiden en Den Haag ook andere sociale verenigingen, o.a. op het gebied van sport, religie en cultuur.

Lees meer over de verenigingen

ALs student aan de Universiteit Leiden heb je toegang tot het brede en voordelige sportaanbod van het Universitair Sportcentrum (USC) in Leiden en Den Haag.

USC Leiden

USC Den Haag

Welkom in Leiden

Binnenkort begint jouw studententijd in Leiden of Den Haag. Begin goed voorbereid en haal meer uit de start van je studie!

Informatie voor nieuwe bachelor- en masterstudenten

Met je ULCN account heb je toegang tot verschillende ICT diensten van de Universiteit Leiden, zoals Brightspace en Blackboard, uSis en uMail. Lees hier hoe je aan een studentenaccount komt en bekijk de handleiding hoe je start in Blackboard en uSis.

Na het ontvangen en activeren van je ULCN account, vraag je direct een LU card aan. Deze gebruik je als:

 • Legitimatiebewijs van de Universiteit Leiden
 • Bibliotheekkaart van de UBL
 • Print- en kopieerkaart
 • Toegangskaart tot gebouwen en ruimtes
 • Toegangskaart tot parkeerterreinen
 • Toegangskaart tot de Hortus Botanicus

Elke opleiding heeft een eigen curriculum. Zie de e-Studiegids voor informatie over het curriculum, de vakinhoud en benodigd studiemateriaal.

Zodra jou bekend is welke vakken je moet volgen en welk studiemateriaal je daarvoor nodig hebt, kun je op de pagina Boeken en studiemateriaal lezen hoe je aan het studiemateriaal kunt komen.

Deeltijders, hogerejaars en masterstudenten stellen aan de hand van de e-studiegids en het werkgroepen- en hoorcollegerooster zelf hun rooster samen. Zie hiervoor de roosterwebsite. Voltijd eerstejaars studenten in een tutorgroep schrijven zich niet zelf in voor vakken en tentamens. Zij kunnen de link volgen om het tutorgroepenrooster te bekijken.

Voor het inschrijven voor vakken en tentamens gelden regels. Zo ook voor deelname aan het onderwijs en tentamens. Daarnaast zijn er buiten de reguliere tentamenkansen mogelijkheden waar je als student aanspraak op kunt maken, mits je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie hierover lees je op de pagina over het inschrijven voor vakken en tentamens.

Bij het onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace.

Alle eerstejaars vakken staan in Brightspace en vanaf het collegejaar 2020-2021 geldt dat voor alle vakken. Ieder vak wordt ondersteund met Brightspace en heeft dus een eigen site op het internet. Studenten kunnen gemakkelijk vanaf iedere computer (of mobiel apparaat), sheets en andere relevante documenten ophalen, vragen stellen, discussiëren, nieuwsbe­richten van de docent lezen en digitale opdrachten maken en inleveren. Voorwaarde hiervoor is dat de computer of het mobiele apparaat is voorzien van een internetaansluiting.

1. Wat betekent dit voor studenten?

Het betekent dat studenten, willen zij met succes het onderwijs kunnen volgen, regelmatig op de Brightspace-omgeving van hun vak(ken) moeten kijken. De docenten gaan ervan uit dat de op Brightspace geplaatste informatie door de studenten gelezen zal worden.

Het aanmelden voor een Brightspace-omgeving (enrollen)

Voor het studiejaar 2019-2020 worden eerstejaarsstudenten automatisch toegevoegd aan de Brightspace-omgeving van het vak wat ze volgen. Na inschrijving in uSis is de betreffende Brightspace-omgeving uiterlijk de volgende dag beschikbaar.

NB De Brightspaceomgevingen zijn meestal vanaf één tot twee weken voor aanvang van de betreffende cursus voor studenten beschikbaar, en soms nog wat later.

Vragen over Brightspace? Zie de informatiesite en instructiefilmpjes!

Meer informatie over de implementatie van Brightspace is te vinden op de volgende pagina op de website: www.universiteitleiden.nl/brightspace.

Daarnaast zijn er handleidingen beschikbaar op: www.universiteitleiden.screenstepslive.com

Verder staat er op elke Brightspace-omgeving een menu-item ‘Help’ waarmee  automatisch op de betreffende handleidingenpagina terecht komt.

 

Blackboard is de digitale leeromgeving voor studenten, onmisbaar om je studie op een goede manier te kunnen beginnen en volgen. Om toegang te hebben tot Blackboard van een bepaald vak moet de student zich eerst 'enrollen' voor dat vak bij Blackboard.
Meer informatie en instructies over Blackboard.

De meeste colleges zullen plaatsvinden in het KOG, oftewel het Kamerlingh Onnes Gebouw. Een plattegrond van het gebouw vind je hier.

Informatie voor eerstejaars bachelorstudenten

Studiesysteem propedeuse voor voltijdstudenten

Als voltijd eerstejaarsstudent word je voor het begin van het collegejaar ingedeeld in een tutorgroep van ongeveer 35 studenten die allemaal dezelfde opleiding volgen als jij. In deze tutorgroep volg je het hele eerste jaar (werkgroep)onderwijs. Studenten in een tutorgroep worden door de faculteit ingeschreven voor het onderwijs en tentamens, en zijn verplicht de werkgroepen te volgen. Het eerste jaar word je door de vakgroep aangemeld in Brightspace. 
Meer informatie volgt via de vakgroepen.

Begin je jaar goed en kom je welkomstpakket ophalen tijdens de faculteitenochtend op dinsdag 13 augustus 2019 tussen 10.00 en 12.00 uur. Mocht je jouw pakket dan niet hebben opgehaald dan kan dit nog van 14 augustus t/m 28 augustus 2019. Het ophalen kan alleen in persoon op werkdagen van 13.30 – 16.00 uur bij de balie van het OIC (kamer C031) van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25. Doe dit zo spoedig mogelijk en wacht niet tot de allerlaatste dag!

Alle voltijd eerstejaarsstudenten in een tutorgroep hebben verplichte aanwezigheid bij werkgroepen. Pas als je aan de aanwezigheidsplicht hebt voldaan, krijg je toegang tot het tentamen. Zie de aanwezigheidsfolder voor meer informatie.

Voor propedeusetentamens geldt dat er per jaar maximaal twee kansen bestaan om een tentamen te maken. Voltijd eerstejaarsstudenten die in een tutorgroep zijn ingedeeld moeten aan het eerste tentamen hebben deelgenomen, én daarvoor minimaal een 4 hebben behaald om toegang te krijgen tot het hertentamen. Als deeltijdstudent hoef je niet deel te nemen aan de eerste kans, maar als je deelneemt moet je wel minimaal een 4 behalen om toegang te krijgen tot het hertentamen.

Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Studenten Criminologie wordt dringend aanbevolen de taaltoets te behalen voordat zij het vak Criminologische Vaardigheden (tweede semester van het eerste jaar) volgen.

Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Brightspace. Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze omgeving gepubliceerd. Zorg ervoor dat je je meteen aan het begin van het studiejaar 'enrollt' voor de taaltoetsomgeving van Brightspace.

Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

In het eerste jaar volgen alle voltijd eerstejaarsstudenten in een tutorgroep het vak LLP. Tijdens deze bijeenkomsten word je wegwijs gemaakt in Leiden en de juridische of criminologische wereld. Dat begint al in de verplichte introductieweek van maandag 2 september tot en met vrijdag 6 september 2019. Deeltijdstudenten volgen LLP om roostertechnische redenen niet, maar hen wordt van harte aanbevolen om de LLP syllabus aan te schaffen.
Meer informatie over LLP

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie