Universiteit Leiden

nl en

Keuzeruimte

Vrijwel elke opleiding biedt keuzeruimte in het studieprogramma. Die ruimte kun je op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzeruimte heb ik?

De hoeveelheid keuzeruimte verschilt per opleiding. Bekijk in de Studiegids hoeveel keuzeruimte jouw opleiding biedt.

Minor

Een minor is een door de universiteit vastgesteld samenhangend pakket van vakken. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Je kunt een minor volgen in Leiden, maar ook bij andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hierover speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer over minoren.

Keuzevakken

Je kunt ook zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instellingen voor hoger onderwijs een eigen vakkenpakket samenstellen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Naar het buitenland

Je kunt de keuzeruimte gebruiken om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een onderzoeksproject. Lees meer over studeren in het buitenland of neem contact op met je buitenlandcoördinator of studieadviseur voor de mogelijkheden binnen jouw studie.

Stage

Je kunt je keuzeruimte ook invullen met een stage of onderzoeksproject. De stage- of onderzoekscoördinator kan je daar over informeren. Ook de Career Services kunnen je hierbij helpen.

Toestemming examencommissie

Als je kiest voor een volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor alle andere opties om de keuzeruimte te vullen moet dat wel. In de Studiegids en in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding vind je meer informatie.

Invulling van je keuzeruimte tijdens je Bachelor

Voor iedere bachelorstudent is een deel van het studieprogramma gereserveerd voor de vrije keuzeruimte. Deze keuzeruimte kun je op verschillende manieren invullen. Wij hebben de mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Let erop dat je, als je niet voor een minor of PraktijkStudie kiest, je voor je vrije keuzeruimte toestemming moet aanvragen bij de examencommissie. Dien het verzoek tot goedkeuring keuzeruimte Bachelor in via de verzoekschriften website.

Minoren

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd. 

Individuele invulling van je keuzeruimte

Naast bovengenoemde vaste pakketten kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven. Hiervoor kun je een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Je kunt je keuzeruimte op verschillende manieren invullen:

 • Individueel keuzepakket 
  Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte.
 • Buitenland 
  Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met de coördinator buitenland (mw. drs. Karin Aalderink) of met je studiecoördinator.
 • Stage 
  Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de stagecoördinator van de Studenten Loopbaan Service (mw. drs. Barbara Sumer) je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen.
 • Afgeronde hbo-opleiding 
  Voor studenten met een afgeronde hbo-opleiding is het mogelijk om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Keuzevakken Frans voor niet hoofdvakstudenten

Frankrijk behoort tot de invloedrijkste landen van de Europese Unie en tot de belangrijkste economische mogendheden van de wereld. Het Frans is een taal die door zo’n honderd miljoen mensen, verspreid over verschillende continenten, wordt gesproken. Ook buiten Frankrijk heeft het in diverse landen de status van officiële taal. De rijke literaire traditie is belangrijk binnen Frankrijk maar heeft ook daarbuiten veel invloed gehad. Genoeg redenen om de taal en cultuur van dit land nader te leren kennen.

Het voltooien van het keuzevakken Frans geeft je een aantal vervolgmogelijkheden. Enerzijds kan je desgewenst doorstromen naar Frans als hoofdvak, anderzijds kan je binnen de Opleiding, naast de tentamens, het zg. DELF – het internationaal erkende diploma Frans vreemde taal – behalen, op B1 of B2 niveau. Deze diploma’s zijn overal in de wereld erkend, dus goed voor je vervolgstudie of stage in Frankrijk of daarbuiten.

Instroomniveau: let op, de vakken zijn niet bestemd voor absolute beginners, maar voor studenten die minimaal 3 jaar Frans op vwo-niveau hebben gehad.

Omvang: m.i.v. 2011-2012 heeft het keuzepakket een individueel karakter gekregen. Het kan bestaan uit een enkel vak of uit een aantal vakken Frans, dit binnen de 30 ECTS die elke bachelorstudent aan de vrije keuzeruimte besteedt. Een samenhangend pakket Frans bestaat in de regel uit minimaal 15, max. 30 ECTS. Let op: de samenstelling van je keuzeruimte moet wel goedgekeurd worden door de examencommissie van je hoofdvak!

Zie de studiegids voor het volledige keuzevakaanbod van Franse taal en cultuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.