Universiteit Leiden

nl en

Keuzeruimte

Vrijwel elke opleiding biedt keuzeruimte in het studieprogramma. Die ruimte kun je op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzeruimte heb ik?

De hoeveelheid keuzeruimte verschilt per opleiding. Bekijk in de Studiegids hoeveel keuzeruimte jouw opleiding biedt.

Minor

Een minor is een door de universiteit vastgesteld samenhangend pakket van vakken. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Je kunt een minor volgen in Leiden, maar ook bij andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hierover speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer over minoren.

Keuzevakken

Je kunt ook zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instellingen voor hoger onderwijs een eigen vakkenpakket samenstellen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Naar het buitenland

Je kunt de keuzeruimte gebruiken om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een onderzoeksproject. Lees meer over studeren in het buitenland of neem contact op met je buitenlandcoördinator of studieadviseur voor de mogelijkheden binnen jouw studie.

Stage

Je kunt je keuzeruimte ook invullen met een stage of onderzoeksproject. De stage- of onderzoekscoördinator kan je daar over informeren. Ook de Career Services kunnen je hierbij helpen.

Toestemming examencommissie

Als je kiest voor een volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor alle andere opties om de keuzeruimte te vullen moet dat wel. In de Studiegids en in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding vind je meer informatie.

Invulling van je keuzeruimte tijdens je Bachelor

Voor iedere bachelorstudent is een deel van het studieprogramma gereserveerd voor de vrije keuzeruimte. Deze keuzeruimte kun je op verschillende manieren invullen. Wij hebben de mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Let erop dat je, als je niet voor een minor of PraktijkStudie kiest, je voor je vrije keuzeruimte toestemming moet aanvragen bij de examencommissie. Dien het verzoek tot goedkeuring keuzeruimte Bachelor in via de verzoekschriften website.

Minoren

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd. 

Individuele invulling van je keuzeruimte

Naast bovengenoemde vaste pakketten kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven. Hiervoor kun je een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Je kunt je keuzeruimte op verschillende manieren invullen:

 • Individueel keuzepakket 
  Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte.
 • Buitenland 
  Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met de coördinator buitenland (mw. drs. Karin Aalderink) of met je studiecoördinator.
 • Stage 
  Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de stagecoördinator van de Studenten Loopbaan Service (mw. drs. Barbara Sumer) je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen.
 • Afgeronde hbo-opleiding 
  Voor studenten met een afgeronde hbo-opleiding is het mogelijk om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Keuzevakken

Studenten kunnen in hun derde jaar de keuzeruimte invullen met een minor, studieverblijf in het buitenland, een stage of een individueel keuzepakket. De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur biedt verschillende mogelijkheden voor de invulling van de keuzeruimte in een bachelorprogramma.

Individueel keuzepakket
Een individueel keuzepakket is ideaal voor studenten die hun kennis over een bepaalde tijdsperiode of een specifiek vakgebied willen uitbreiden of die zich nog meer in de klassieken willen verdiepen.
Het pakket moet samengesteld zijn uit vakken met een centraal thema. Alle keuzevakken aangeboden vanuit de opleiding GLTC of de sectie Oude Geschiedenis worden door de examencommissie Classics and Ancient Civilizations geaccepteerd in een individueel keuzepakket met als centraal thema de ‘klassieke oudheid’. Stel je een pakket samen met een ander centraal thema? Dan kun je op het goedkeuringsformulier je motivatie voor deze samenstelling geven.
 
Meer informatie over het samenstellen van een keuzepakket vind je onder de tab Keuzeruimte Geesteswetenschappen. Neem contact op met de studiecoördinator GLTC voor vragen over het volgen van keuzevakken en de keuzeruimte in de bachelor.

Een overzicht van het aanbod van keuzevakken is te vinden in de studiegids. Voor zowel studenten GLTC als studenten van andere studies is er voldoende aanbod om een individueel keuzepakket van 30 studiepunten samen te stellen. Keuzevakken die worden aangeboden zijn:

 • Griekse Papyrologie en Paleografie;
 • Wereldmythen en hun betekenis;
 • Classical Literature;
 • De Oudheid in Muziek, Film en Dans of The Heritage of the West: The Classics & Intertextuality in Art & Literature.

Colleges taalverwerving voor studenten die geen klassieke talen studeren, maar wel graag Grieks of Latijn willen leren of hun kennis van de middelbare school willen opfrissen:

 • Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid
 • Grieks voor iedereen: hoogtepunten uit de Griekse literatuur
 • Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid
 • Latijn voor iedereen: hoogtepunten uit de Latijnse literatuur

N.B. De lijst is niet uitputtend, dus we raden studenten aan vooral zelf in de studiegids op zoek te gaan naar interessante keuzevakken.
Studenten GLTC kunnen ook extra hoor- en werkcolleges volgen of een zelfstandige leeslijst Grieks en/of Latijn - samengesteld in overleg met de docent die de leeslijst tentamineert – lezen.

Minor retorica

De opleiding GLTC coördineert de minor Retorica. Deze minor bestudeert de complexe rol van de retorica in onze wereld. Studenten verkrijgen inzicht in de geschiedenis en het systeem van de klassieke retorica, en ze verdiepen zich in enkele centrale domeinen van de samenleving waarin retorica een bijzondere rol speelt. De nadruk ligt hierbij op de rechtspraktijk, politiek, en sociale media. Daarnaast kunnen studenten zich naar keuze richten op de retorische aspecten van andere domeinen: taal en communicatie, kunst, literatuur, en de receptie van de klassieke oudheid.

Er zijn meer dan 50 minoren om uit te kiezen. Overzicht minoren in de studiegids.

Studeren in het buitenland

De opleiding GLTC heeft uitwisselingsprogramma’s met:

 • University of St. Andrews
 • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg
 • Freie Universität Berlin
 • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 • Università degli studi di Roma "La Sapienza"
 • Università di Bologna

Daarnaast zijn er nog facultaire en universitaire uitwisselingen. De faculteit Geesteswetenschappen heeft een Humanities International Office waar je met vragen over studeren in het buitenland terecht kan. Wil je meer weten over hoe je de vakken die je tijdens je buitenlandverblijf gaat volgen in je Leidse studieprogramma GLTC kunt inzetten? Neem dan contact op met de studiecoördinator GLTC.

Meer algemene informatie over studeren in het buitenland.

Stage lopen

Meer informatie over stages is te vinden op de website van de Career Service Geesteswetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.