Universiteit Leiden

nl en

Keuzeruimte

Vrijwel elke opleiding biedt keuzeruimte in het studieprogramma. Die ruimte kun je op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzeruimte heb ik?

De hoeveelheid keuzeruimte verschilt per opleiding. Bekijk in de Studiegids hoeveel keuzeruimte jouw opleiding biedt.

Minor

Een minor is een door de universiteit vastgesteld samenhangend pakket van vakken. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Je kunt een minor volgen in Leiden, maar ook bij andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hierover speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer over minoren.

Keuzevakken

Je kunt ook zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instellingen voor hoger onderwijs een eigen vakkenpakket samenstellen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Naar het buitenland

Je kunt de keuzeruimte gebruiken om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een onderzoeksproject. Lees meer over studeren in het buitenland of neem contact op met je buitenlandcoördinator of studieadviseur voor de mogelijkheden binnen jouw studie.

Stage

Je kunt je keuzeruimte ook invullen met een stage of onderzoeksproject. De stage- of onderzoekscoördinator kan je daar over informeren. Ook de Career Services kunnen je hierbij helpen.

Toestemming examencommissie

Als je kiest voor een volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor alle andere opties om de keuzeruimte te vullen moet dat wel. In de Studiegids en in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding vind je meer informatie.

Vrije keuzeruimte

Als je de bachelor Bestuurskunde volgt, zijn meerdere mogelijkheden om de vrijekeuzeruimtes van 30 ECTS in het derde bachelorjaar in te vullen:

Eind februari is er een voorlichting over het invullen van de vrijekeuzeruimte. Ook aanwezig hierbij zijn een student die op uitwisseling is geweest, die stage heeft gelopen en die een minor heeft gedaan. Zij vertellen over hun ervaringen. Door het jaar heen worden studenten via umail gewezen op aankomende deadlines. Daarnaast is er jaarlijks in het eerste semester een study abroad festival waar studenten meer te weten kunnen komen over studeren in het buitenland.

Studenten kunnen de vrijekeuzeruimtes gebruiken om een onderwerp uit de diepen waar binnen de opleiding Bestuurskunde geen aandacht voor is. Dit kan een onderwerp zijn dat dichtbij Bestuurskunde ligt of juist een interesse van de student. Als studenten overwegen om elders een andere master te doen, dan kunnen zij overwegen de vrijekeuzeruimtes te gebruiken om zich daarop voor te bereiden.

Indien je goedkeuring nodig hebt voor vakken (dit is in geval van exchange en minor/ keuzevakken die niet standaard in de e-gids staan), vergeet dan niet de examencommissie tijdig te benaderen zodat jouw vrijekeuzeruimtes ook daadwerkelijk gevuld wordt! Lees op de pagina’s van exchange, stage, keuzevakken en minoren over wanneer je iets moet doen. Meer informatie over het indienen van verzoekschriften vind je op deze pagina.

De vrijekeuzeruimtes kan besproken worden tijdens het Studieplangesprek, maar studenten kunnen hun plannen ook in een losse afspraak bespreken met de studieadviseurs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.