Universiteit Leiden

nl en

Keuzeruimte

Vrijwel elke opleiding biedt keuzeruimte in het studieprogramma. Die ruimte kun je op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzeruimte heb ik?

De hoeveelheid keuzeruimte verschilt per opleiding. Bekijk in de Studiegids hoeveel keuzeruimte jouw opleiding biedt.

Minor

Een minor is een door de universiteit vastgesteld samenhangend pakket van vakken. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Je kunt een minor volgen in Leiden, maar ook bij andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hierover speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer over minoren.

Keuzevakken

Je kunt ook zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instellingen voor hoger onderwijs een eigen vakkenpakket samenstellen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Naar het buitenland

Je kunt de keuzeruimte gebruiken om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een onderzoeksproject. Lees meer over studeren in het buitenland of neem contact op met je buitenlandcoördinator of studieadviseur voor de mogelijkheden binnen jouw studie.

Stage

Je kunt je keuzeruimte ook invullen met een stage of onderzoeksproject. De stage- of onderzoekscoördinator kan je daar over informeren. Ook de Career Services kunnen je hierbij helpen.

Toestemming examencommissie

Als je kiest voor een volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor alle andere opties om de keuzeruimte te vullen moet dat wel. In de Studiegids en in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding vind je meer informatie.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bachelor zijn 25 ECTS ingeruimd voor het volgen van keuzevakken. Voor het invullen van de keuzevakruimte zijn er verschillende mogelijkheden, binnen en buiten het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Keuzevakken binnen Pedagogische Wetenschappen

In het eerste semester (blok 1 en 2) kun je kiezen uit 5 keuzevakken die je als student van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen of als student van andere bacheloropleidingen kunt volgen:

Keuzevakken in blok 1

Keuzevakken in blok 2

Vakken uit andere bachelorspecialisaties

Ook kun je je keuzeruimte vullen met vakken uit andere bachelorspecialisaties Pedagogische Wetenschappen dan je eigen specialisatie. Dat kan nuttig zijn met het oog op de eisen die van kracht zijn voor de NVO-beroepsregistraties. De studieadviseurs kunnen je hier alles over vertellen en je adviseren bij het vullen van je keuzevakruimte.

Keuzevakken buiten Pedagogische Wetenschappen

Je kunt je keuzevakruimte ook vullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 ects. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt, in samenwerking met enkele andere instituten van de Universiteit Leiden, deze minor aan:

Losse keuzevakken

En natuurlijk kun je de keuzevakruimte vullen met losse keuzevakken die aangeboden worden door de Universiteit Leiden of een andere nationale of internationale universiteit.

Er zijn geen minimumgrenzen gesteld aan de omvang van losse keuzevakken, zolang er in totaal maar ten minste 25 ects aan keuzevakken worden gevolgd. Sommige keuzevakken zijn echter uitgesloten, omdat zij te veel overeenkomen met vakken uit de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Studenten wordt aangeraden één of meer vakken te kiezen die aansluiten bij hun eigen belangstelling en voorkennis. Uitsluitend vakken die aan een universiteit gedoceerd worden komen in aanmerking, ook aan een buiten­landse universiteit.

Wanneer je 2 studies aan de Universiteit Leiden volgt, dan is het niet mogelijk vakken van de ene studie in de keuzeruimte van de andere studie te plaatsen. Een vak mag maar één keer gebruikt worden. In dit geval moet vrijstelling van de keuzeruimte worden aangevraagd bij de examencommissie.

Ook wanneer je je keuzevakruimte vult met losse keuzevakken moet je altijd schriftelijk toestemming aan de examencommissie vragen. Alle keuzevakken moeten worden aangevraagd en geregistreerd in uSis. Uiterlijk drie weken voor aanvang van het keuzevak dien je het verzoek om toestemming in. Zodra het verzoek is goedgekeurd door de Examencommissie, wordt het vak in je vereisten aan je keuzeprogramma toegevoegd.

Let op! Naast het indienen van een verzoekschrift, moet je je ook inschrijven voor het vak in uSis. 

Keuzevakken van Universiteit Leiden aanvragen

Keuzevakken gegeven door het Instituut Pedagogische Wetenschappen of een ander instituut van de Universiteit Leiden vraag je op de volgende manier aan.

  • Ga in uSis naar 'studievereisten'> klik op een nog niet ingevuld keuzevak > kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'vervanging' > vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt volgen > klik op 'indienen'.

Na het volgen van het keuzevak wordt het tentamencijfer automatisch verwerkt in je studievereisten.

Let op! Vakken van het Academisch Talencentrum kunnen niet worden opgenomen in de vereisten. 

Keuzevakken van een andere universiteit aanvragen

Keuzevakken gegeven door andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten vraag je als volgt aan.

  • Ga in uSis naar 'studievereisten'> klik op een nog niet ingevuld keuzevak > kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'extern keuzevak' > vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt gaan volgen > klik op 'indienen'.

Na het volgen van het keuzevak moet je een schriftelijk bewijs van het tentamencijfer - ondertekend en/of gestempeld door de universiteit waar je het vak gevolgd hebt - inleveren bij het Onderwijs Servicecentrum.

Keuzevak aan een buitenlandse universiteit

Voor wie het leuk vindt om een tijdje aan een buitenlandse universiteit te studeren zijn er volop mogelijkheden. Heb je interesse, maak dan ruim van tevoren een afspraak met jouw buitenlandcoördinator Jacquy Bouwer.

Lees meer over studeren in het buitenland

Extracurriculair vak van Universiteit Leiden aanvragen

Wanneer je keuzeruimte gevuld is en je hebt extra vakken gevolgd, dan kan je deze laten registreren in je extracurriculaire ruimte. Vakken gegeven door het Instituut Pedagogische Wetenschappen of een ander instituut van de Universiteit Leiden vraag je op de volgende manier aan:

  • Ga in uSis naar 'studievereisten'> klik onderaan de pagina het blokje ‘extracurriculair’ open > klik op een nog niet ingevuld vak > kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'vervanging' > vul de gegevens in van het extra vak dat je wilt volgen > klik op 'indienen'.

Na het volgen van het extra vak wordt het tentamencijfer automatisch verwerkt in je studievereisten.

Extracurriculair vak van een andere universiteit aanvragen

Wanneer je keuzeruimte gevuld is en je hebt extra vakken gevolgd, dan kan je deze laten registreren in je extracurriculaire ruimte. Vakken gegeven door andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten vraag je als volgt aan:

  • Ga in uSis naar 'studievereisten'> klik onderaan de pagina het blokje ‘extracurriculair’ open > klik op een nog niet ingevuld vak > kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'extern keuzevak' > vul de gegevens in van het extra vak dat je wilt volgen > klik op 'indienen'.

Na het volgen van het externe vak moet je een schriftelijk bewijs van het tentamencijfer - ondertekend en/of gestempeld door de universiteit waar je het vak gevolgd hebt - inleveren bij het Onderwijs Servicecentrum.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.