Universiteit Leiden

nl en

Keuzeruimte

Vrijwel elke opleiding biedt keuzeruimte in het studieprogramma. Die ruimte kun je op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzeruimte heb ik?

De hoeveelheid keuzeruimte verschilt per opleiding. Bekijk in de Studiegids hoeveel keuzeruimte jouw opleiding biedt.

Minor

Een minor is een door de universiteit vastgesteld samenhangend pakket van vakken. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Je kunt een minor volgen in Leiden, maar ook bij andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hierover speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer over minoren.

Keuzevakken

Je kunt ook zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instellingen voor hoger onderwijs een eigen vakkenpakket samenstellen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Naar het buitenland

Je kunt de keuzeruimte gebruiken om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een onderzoeksproject. Lees meer over studeren in het buitenland of neem contact op met je buitenlandcoördinator of studieadviseur voor de mogelijkheden binnen jouw studie.

Stage

Je kunt je keuzeruimte ook invullen met een stage of onderzoeksproject. De stage- of onderzoekscoördinator kan je daar over informeren. Ook de Career Service kan je hierbij helpen.

Toestemming examencommissie

Als je kiest voor een volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor alle andere opties om de keuzeruimte te vullen moet dat wel. In de Studiegids en in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding vind je meer informatie.

Keuzeonderwijs/ verzoekschriften uSis

Iedere opleiding biedt naast de verplichte vakken ruimte voor keuzeonderwijs. In overleg met je studieadviseur stel jij je eigen programma samen. Keuzeonderdelen kunnen bij de eigenopleiding gevolgd worden, maar ook bij andere opleidingen, universiteiten of in het buitenland. in uSis kunnen er verschillende situaties voorkomen:

Studievereisten en verzoekschriften

in uSis moeten alle vakken die je volgt voor je bachelor of master examen zichtbaar zijn in de studievereisten. Dit geldt ook voor keuzevakken die je doet. Deze vakken staan over het algemeen niet in je studievereisten. De procedure is om de toestemming te vragen middels een verzoekschrift in uSis. Door dit verzoekschrift tijdens de afhandeling de status ‘goedgekeurd’ of ‘extern onderwijs akkoord’ te geven kan de examencommissie je laten weten dat het akkoord is om een (vervangend) vak te gaan volgen. Deze melding kun je terugvinden in je Student Service Center. Als deze werkwijze gevolgd is, zal het vak na toekenning van het behaalde resultaat, zichtbaar worden en meetellen.

Toestemming op papier

Vaak wordt echter de toestemming verleend middels een brief. Dat betekent dat het vak niet in je studievereisten tevoorschijn komt. Dan is het toch noodzakelijk een verzoekschrift in te dienen. De afhandeling kan in een aantal gevallen gedaan worden door het Science Studenten Administratie. Dan moeten wel de getekende toestemmingspapieren en je goedgekeurde studieplan bij de Science Studenten Administratie aanwezig zijn. Neem dus in deze gevallen dus even contact op met de Science Studenten Administratie.

Hulp bij verzoekschriften

De procedure tot het indienen van een verzoekschrift staat uitgebreid beschreven in uSis-Help (zie onderdeel verzoekschriften). Hier onder vind je meer informatie over verzoekschriften.

Het vak staat al in mijn studievereisten

Staat een vak dat je wilt volgen al in je studievereisten? Dan is dit vak al bij voorbaat goedgekeurd door de examencommissie. Je kunt je dus inschrijven voor dat vak (als het in het huidige jaar geroosterd staat). Een behaald cijfer wordt automatisch zichtbaar in je studievereisten. Of een vak aangeboden wordt in het huidige studiejaar, kun je navragen bij je opleiding.

Vakken binnen Universiteit Leiden

Wil je een vak van een andere opleiding aan de Universiteit Leiden volgen binnen je keuzeruimte, dan heb je daar een code voor nodig, het 'uSis studiegidsnummer'. Dit bestaat uit 10 karakters. Het begint met een 4 als het een vak is van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en eindigt op een Y.

In de e-Studiegids wordt het uSis studiegidsnummer van een vak soms al genoemd. Onder Inschrijven voor Studieactiviteiten staan studiegidsnummers voor de opleidingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in overzichten.

Verder volg je de procedure zoals beschreven in uSis handleiding. Na aanvragen van een verzoekschrift kun je het beste even je studieadviseur op de hoogte stellen dat je dat gedaan hebt. De examencommissie zal het verzoekschrift in behandeling nemen. Een goedgekeurd verzoekschrift wordt in uSis meteen zichtbaar in de studievereisten. De bijbehorende ECTS worden toegekend na invoer van een voldoende cijfer.

Vakken bij een andere universiteit

Wil je een vak volgen buiten de Universiteit Leiden, dan kun je op dezelfde manier een verzoekschrift indienen, maar je kiest dan het verzoekschrift 'extern onderwijs'. Een beschrijving vind je ook in uSis-Help. Vul zoveel mogelijk de informatie in die je hebt van het betreffende vak en vul de officiële naam van de externe organisatie in bij 'Externe organisatie'. Bij een verzoekschrift 'extern vak' wordt het vak niet direct zichtbaar in de vereisten. Dat gebeurt pas, zodra het bijbehorende cijfer is ingevoerd. De examencommissie zal de aanvraag beoordelen en kan het verzoek op 'extern onderwijs' 'akkoord' zetten of op 'in behandeling'. Je kunt zelf in je student service deze status zien. Zodra je het akkoord hebt om het onderwijs te volgen en er volgt een cijfer, dan moet je dat inleveren bij de Science Studenten Administratie (getekend cijferbriefje). Het cijfer wordt gekoppeld aan het verzoekschrift dat vervolgens de status 'goedgekeurd' krijgt. Nu wordt het vak ook zichtbaar in de vereisten.

Extra vakken, buiten het examenprogramma (extracurriculair onderwijs)

Je kunt bovenop de te behalen ECs van je vakkenpakket nog extra vakken volgen, bijvoorbeeld van een andere opleiding of extra vakken van je eigen opleiding. Deze vakken tellen dan niet mee voor je studieprogramma (extracurriculair = buiten het curriculum) en je gemiddelde cijfer, maar worden wel genoemd in je diploma-supplement. Om deze vakken als extracurriculair te laten registreren moet je er in uSis een verzoekschrift ‘extracurriculair vak’ voor indienen. Zie voor meer informatie over het indienen van verzoekschriften de volgende site: Verzoekschriften

Vrije Keuzeruimte

In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding Wiskunde is er een vrije keuzeruimte van 30 EC gereserveerd. 

Er zijn verschillende manieren om de keuzeruimte in te vullen:

1.Keuzevakken van uit de Wiskunde
Je kiest hiermee voor verdieping van je bachelorprogramma en je kunt hierdoor een accent leggen op die richting in de Wiskunde die je sterk trekt. Zie de studiegids. Dit accent kun je versterken door ook je bacheloronderzoek in de betreffende richting te kiezen. De wiskundevakken kunnen gekozen worden uit:

  • het Leidse aanbod van 3de-jaars bachelorvakken 
  • het Leidse aanbod van 3de-jaars bachelor/mastervakken (BM vakken)
  • het Leidse aanbod van mastervakken
  • de 3e-jaars- en mastervakken van andere wiskundeopleidingen. Let hierbij wel op het aantal EC voor het vak.
  • de lijst van landelijke mastervakken. Deze vakken worden door Mastermath aangeboden. Zie hun site voor meer informatie over de vakken. Mastermath vakken zijn doorgaans 8 EC.
  • het Leidse aanbod van niet-wiskundige vakken voor dubbele bachelors. Zie hiervoor de studiegids van de betreffende richtingen.
  • het faculteitsbrede vak 'On being a Scientist'

Bij een niet-Leids of mastervak is het verstandig om eerst met je studieadviseur te overleggen of dit een goede keuze is. Let bij een mastervak ook op de vereiste voorkennis.

LET OP: Voor het volgen van een vak dat niet Leids, Delfts of landelijk is MOET vooraf toestemming worden gevraagd bij de examencommissie. Dit kan via de studieadviseur. Zie ook 'Verzoekschrift indienen'.

2.Een minor volgen aan de universiteit
Je kunt kiezen uit verschillende minoren aan de Universiteit Leiden en de TU Delft zonder expliciete toestemming van de examencommissie. Dit gaat altijd in overleg met de studieadviseur van je bacheloropleiding Wiskunde. Houd er rekening mee dat er deadlines gelden als je je wilt aanmelden voor een minor. Meer informatie vind je op de algemene pagina over minoren.

3.Zelf een pakket samenstellen van universitaire vakken
Deze optie behoeft vooraf toestemming van de examencommissie, die zal controleren of de vakken van voldoende niveau zijn en of er onderling voldoende samenhang is. De toestemming kan aangevraagd worden via de studieadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie