Universiteit Leiden

nl en

Minoren

De meeste bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden hebben een major-minorstructuur, met een keuzeruimte van 15 tot 30 studiepunten (EC). Deze ruimte kun je onder andere gebruiken om een minor te volgen.

Aanpassingen vanwege coronavirus

Een minor is een goed alternatief voor bachelorstudenten die vanwege het coronavirus niet voor hun studie naar het buitenland kunnen. We proberen de minoren voor zoveel mogelijk studenten bereikbaar te maken door een aantal aanpassingen te doen.

Momenteel bekijken we of het mogelijk is om per minor meer plaatsen beschikbaar te stellen.

Via deze website en de updates op de website Studeren in tijden van corona houden we je op de hoogte.

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend, beredeneerd vakkenpakket. Het minoronderwijs is logisch qua opbouw en samenhang, met inleidende vakken gevolgd door een overzicht van de belangrijkste thema's in het vakgebied, zodat ook studenten die minder vertrouwd zijn met het vakgebied het onderwijs kunnen volgen.

Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Met een goed gekozen minor vul je je eigen opleiding aan met kennis, inzicht en vaardigheden, eventueel uit andere disciplines. Een minor kan je ook helpen om je voor te bereiden op een master.

Qua onderwijsniveau kun je een minor het best volgen in het derde jaar van je bachelor. Je moet een minor in ieder geval binnen een jaar afronden, omdat het aanbod jaarlijks wisselt.

Aanbod

Minoren in Leiden

De Universiteit Leiden biedt ca. 50 minoren aan:

Minoren aan TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken nauw met elkaar samen, ook op het gebied van minoronderwijs. Tijdens de aanmeldperiode voor Leidse studenten reserveren de TU Delft en de Erasmus Universiteit een derde van hun minorplaatsen voor studenten van de Universiteit Leiden. Net als een studieverblijf in het buitenland verrijkt een minor in Delft of Rotterdam je studie, je studentenleven én je cv.

Gezamenlijke minoren Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE)

De samenwerkende universiteiten bieden ook gezamenlijke minoren aan. Hierin word je begeleid door docenten van de betrokken universiteiten en werk je samen met studenten van verschillende opleidingen aan multidisciplinaire vraagstukken.

De gezamenlijke minoren in 2020-2021 zijn: 'African Dynamics', 'Frugal Innovation for Sustainable Global Development', 'Geo-resources for the future', 'Responsible Innovation', 'Security, Safety and Justice' en 'Smart and Shared Cities'.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Toelatingseisen

  • Je moet ingeschreven staan als bachelorstudent aan de Universiteit Leiden.
  • Het minoronderwijs mag niet overlappen met je reguliere studie.
  • Als je maar een deel van een minor wilt volgen, heb je toestemming van  de Examencommisie nodig.
  • Voor sommige minoren gelden aanvullende eisen, zoals een specifieke opleiding of selectieprocedure. Bekijk de eisen van Leidse minoren in de Studiegids. Bekijk voor minoren in Delft en Rotterdam de websites van TU Delft of Erasmus. In de toelatingsmatrix vind je ook een overzicht van de opleidingseisen van de minoren in Delft en Rotterdam.

Qua onderwijsniveau kun je een minor het best volgen in het derde jaar van je bachelor. Dit is echter geen eis, slechts een advies.

Aanmelden

Beperkt aantal plaatsen

Het aantal studenten dat kan deelnemen aan een minor is beperkt. Voor toewijzing van de plaatsen geldt first come, first served (behalve bij de selectieminoren*). Meld je dus op tijd aan.
Meld je ook weer af als je besluit een minor niet te volgen. Zo komt er weer een plaats vrij voor een ander.

Wanneer?

Selectieminoren*

TU Delft, Erasmus, LDE, Leiden

1 t/m 15 april

Overige minoren

TU Delft, Erasmus

1 t/m 31 mei

 

LDE

1 t/m 31 mei

 

Leiden

1 mei t/m 15 juli

* Een selectieminor is een minor waarvoor een selectieprocedure geldt. Of een minor een selectieminor is, lees je in de beschrijving in de Studiegids of op de websites van TU Delft en Erasmus.

Hoe?

Minoren bij de Universiteit Leiden

  • Je schrijft je in via uSis.*
  • De studieactiviteitcode die je daarvoor nodig hebt, vind je in de Studiegids.
  • Meld je via uSis weer af als je besluit een minor niet te volgen. Zo komt er een plaats vrij voor een ander.

*Uitzondering: Studenten van de bacheloropleidingen Klinische Technologie en Life Science & Technology schrijven zich in via Osiris.

Minoren bij TU Delft, Erasmus Universiteit en LDE-minoren

  • Je schrijft je in via uSis.*
  • De studieactiviteitcode die je daarvoor nodig hebt, vind je in de toelatingsmatrix (TU Delft/Erasmus) of door te zoeken op naam in uSis (LDE-minor).
  • Je mag slechts één aanmelding doen voor een minor bij de TU Delft, bij de Erasmus Universiteit Rotterdam of een van de gezamenlijke LDE-minoren.​

*Uitzondering: Studenten van de bacheloropleidingen Klinische Technologie en Life Science & Technology schrijven zich in via Osiris.

Let op: meerdere aanmeldingen automatisch geannuleerd!
Het is in uSis technisch wel mogelijk om meerdere aanmeldingen te doen voor LDE-minoren en minoren aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit, maar alleen de eerste aanmelding wordt in behandeling genomen. Zodra de aanmelddeadline verstreken is, worden alle aanmeldingen behalve de eerste automatisch geannuleerd. Zorg er dus voor dat op dat moment alleen de minor van jouw voorkeur in uSis staat.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van een minor? Neem contact op met de contactpersoon die in de Studiegids bij de minor vermeld staat.

Heb je andere vragen? Bekijk eerst de Veelgestelde vragen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Studielijn via studielijn@leidenuniv.nl of 071-527 11 11.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.