Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekservaring opdoen

Een wezenlijk onderdeel van een academische opleiding is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoekservaring op te doen.

Je kunt onderzoekservaring opdoen door een onderzoeksstage te doen bij een instelling of bedrijf, of een onderzoek uit te voeren in opdracht van de Universiteit Leiden. Bekijk onder de facultaire en opleidingsinformatie hoe onderzoek doen in jouw opleiding wordt vormgegeven. Je kunt ook je studieadviseur vragen naar andere of extra mogelijkheden. 

Masterproject

Het masterproject vormt het sluitstuk van alle specialisaties van de masteropleiding Education and Child Studies. Doel van het masterproject is jou ervaring op te laten doen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek, waarbij de gehele empirische cyclus wordt doorlopen. Tijdens het masterproject doe je onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van één van de specialisaties binnen de masteropleiding. Je formuleert een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint je op de methodologische, ethische en praktische implicaties van zijn onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie, en legt deze stappen vast in een verslag. Het masterproject wordt afgesloten met een individuele scriptie (of thesis) en bovendien met een presentatie van je masterproject.

Wegwijzer masterproject

Het masterproject is een omvangrijk onderdeel van de masteropleiding (20 ects). Om je op de hoogte te stellen van alle informatie die nodig en nuttig is om het masterproject op en plezierige en succesvolle manier tot een goed einde te brengen heeft het Instituut Pedagogische Wetenschappen een speciale wegwijzer uitgebracht. Het verdient aanbeveling deze wegwijzer goed te lezen voordat je aan je masterproject begint.

Presentatie masterproject

De presentaties vinden fysiek plaats op het FSW, na aanmelding bij mevrouw Luykx krijg je hier meer informatie over.

Presentatiedata 

Aanmelden vóór

15-09-2022

04-09-2022

13-10-2022

02-10-2022

17-11-2022

06-11-2022

15-12-2022

04-12-2022

12-01-2023

01-01-2023

16-02-2023

05-02-2023

16-03-2023

05-03-2023

13-04-2023

02-04-2023

11-05-2023

30-04-2023

15-06-2023

04-06-2023

06-07-2023

25-06-2023

13-07-2023

02-07-2023

03-08-2023

16-07-2023

 

Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium is een digitale database van de bibliotheken van de Universiteit Leiden, waarin de scripties van afgestudeerde studenten van de universiteit worden opgenomen. Het uploaden van de scriptie in het Scriptierepositorium is een voorwaarde voor het afstuderen voor studenten van de masteropleiding Education and Child Studies. De aanvraag van het masterexamen wordt pas goedgekeurd op het moment dat de laatste definitieve, met een voldoende beoordeelde versie van je scriptie in het Scriptierepositorium moet je zelf doen. Hoe je dat doet kun je lezen in deze handleiding. 

LET OP Het cijfer voor je Masterscriptie wordt pas geregistreerd in uSis nadat je scriptie is geüpload in het Scriptierepositorium. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.