Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekservaring opdoen

Een wezenlijk onderdeel van een academische opleiding is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoekservaring op te doen.

Je kunt onderzoekservaring opdoen door een onderzoeksstage te doen bij een instelling of bedrijf, of een onderzoek uit te voeren in opdracht van de Universiteit Leiden. Bekijk onder de facultaire en opleidingsinformatie hoe onderzoek doen in jouw opleiding wordt vormgegeven. Je kunt ook je studieadviseur vragen naar andere of extra mogelijkheden. 

Masterproject

Het masterproject vormt het sluitstuk van alle specialisaties van de masteropleiding Education and Child Studies. Doel van het masterproject is jou ervaring op te laten doen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek, waarbij de gehele empirische cyclus wordt doorlopen. Tijdens het masterproject doe je onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van één van de specialisaties binnen de masteropleiding. Je formuleert een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint je op de methodologische, ethische en praktische implicaties van zijn onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie, en legt deze stappen vast in een verslag. Het masterproject wordt afgesloten met een individuele scriptie (of thesis) en bovendien met een presentatie van je masterproject.

Wegwijzer masterproject

Het masterproject is een omvangrijk onderdeel van de masteropleiding (20 ects). Om je op de hoogte te stellen van alle informatie die nodig en nuttig is om het masterproject op en plezierige en succesvolle manier tot een goed einde te brengen heeft het Instituut Pedagogische Wetenschappen een speciale wegwijzer uitgebracht. Het verdient aanbeveling deze wegwijzer goed te lezen voordat je aan je masterproject begint.

Presentatie masterproject

Het masterproject wordt, behalve met je scriptie, afgesloten met een powerpointpresentatie. Het houden van een presentatie is voor alle masterstudenten verplicht en een voorwaarde om te kunnen afstuderen. In ongeveer 10 minuten presenteer je je onderzoek aan andere masterstudenten en eventuele gasten.

In de handleiding masterpresentaties vind je verdere informatie. Je meldt je aan met het aanmeldingsformulier dat door je begeleider voor akkoord moet worden getekend. Het formulier lever je in bij het Onderwijs Servicecentrum. 

De presentaties vinden plaats tijdens symposia die worden gehouden op donderdagmiddagen, in principe van 14.00 tot 17.00 uur. De exacte duur hangt af van het aantal presentaties. Als je je hebt aangemeld ontvang je per mail een uitnodiging.

Presentatiedata 

Aanmelden vóór

12-09-2019

29-08-2019

10-10-2019

20-09-2019

14-11-2019

25-10-2019

12-12-2019

22-11-2019

16-01-2020

03-01-2020

13-02-2020

23-01-2020

19-03-2020

28-02-2020

16-04-2020

27-03-2020

14-05-2020

24-04-2020

18-06-2020

29-05-2020

09-07-2020

21-06-2020

16-07-2020

28-06-2020

06-08-2020

19-07-2020

Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium is een digitale database van de bibliotheken van de Universiteit Leiden, waarin de scripties van afgestudeerde studenten van de universiteit worden opgenomen. Het uploaden van de scriptie in het Scriptierepositorium is een voorwaarde voor het afstuderen voor studenten van de masteropleiding Education and Child Studies. De aanvraag van het masterexamen wordt pas goedgekeurd op het moment dat de laatste definitieve, met een voldoende beoordeelde versie van je scriptie in het Scriptierepositorium is opgenomen.

Hiervoor vul je samen met je eerste en tweede begeleider een toestemmingsformulier in dat je eerste begeleider inlevert bij het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Het OSC uploadt je scriptie in het Scriptierepositorium.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie