Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekservaring opdoen

Een wezenlijk onderdeel van een academische opleiding is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoekservaring op te doen.

Je kunt onderzoekservaring opdoen door een onderzoeksstage te doen bij een instelling of bedrijf, of een onderzoek uit te voeren in opdracht van de Universiteit Leiden. Bekijk onder de facultaire en opleidingsinformatie hoe onderzoek doen in jouw opleiding wordt vormgegeven. Je kunt ook je studieadviseur vragen naar andere of extra mogelijkheden. 

Bachelorproject

Tijdens het bachelorproject doe je ervaring op met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek.

Het bachelorproject vormt de afsluiting van de bacheloropleiding. Het bachelorproject heeft onder meer tot doel:  

  • Intensieve kennismaking met het onderzoeksterrein van de pedagoog;
  • Het in een ondersteunende omgeving zelfstandig doorlopen van de empirische cyclus; 
  • Integratie van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Pedagogische Wetenschappen;
  • De verdere ontwikkeling en uitbreiding van de in de bacheloropleiding geleerde kennis van en vaardigheden in  methoden en technieken van onderzoek;
  • Leren zelfstandig en verantwoordelijk mee te functioneren in een project.

De praktijk van het wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het bachelorproject verricht je onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van een van de afstudeerrichtingen dan wel de combinatiestudie Academische Pabo.

Je richt je op een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint je op de methodologische, ethische en praktische implicaties van je onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie en legt deze stappen vast in een verslag.

Er worden projecten aangeboden binnen alle afstudeerrichtingen en vanuit alle onderzoeksgroepen van het instituut Pedagogische Wetenschappen.

Wegwijzer bachelorproject

Het bachelorproject is een omvangrijk onderdeel van de bacheloropleiding (15 ects). Om je op de hoogte te stellen van alle informatie die nodig en nuttig is om het bachelorproject op en plezierige en succesvolle manier tot een goed einde te brengen heeft het instituut Pedagogische Wetenschappen een speciale Wegwijzer Bachelorproject uitgebracht. Lees deze wegwijzer goed, voordat je aan je bachelorproject begint!

Bacheloratelier

Het Bacheloratelier is een faciliteit van het Instituut Pedagogische Wetenschappen waar je als (premaster) student Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo naast het reguliere onderwijs, ondersteuning kunt krijgen bij het schrijven van je bachelorscriptie.

Kijk voor openingstijden op de website van het Bacheloratelier

Posterpresentatie bachelorproject

Het bachelorproject wordt, behalve met je scriptie, afgesloten met een posterpresentatie. Het houden van deze presentatie is voor alle bachelorstudenten en studenten van de Academische Pabo verplicht en een voorwaarde om te kunnen afstuderen. In ongeveer 5 à 10 minuten presenteer je je onderzoek aan andere studenten en eventuele gasten.

Het formulier lever je in bij het OSC in op de begane grond.

De presentaties vinden plaats tijdens Postersymposia die meestal worden gehouden op donderdag (in juni en juli ook op woensdagen vrijdag), in principe van 11.00 tot 13.00 uur. De exacte duur hangt af van het aantal presentaties. Als je je hebt aangemeld, ontvang je per mail een uitnodiging.

Data posterpresentaties         
2018-2019
Aanmelden vóór
11-10-2018 21-09-2018
15-11-2018 26-10-2018
13-12-2018 23-11-2018
17-01-2019 04-01-2019
23-01-2019 (ACPA) 04-01-2019
14-02-2019 25-01-2019
21-03-2019 01-03-2019
18-04-2019 29-03-2019
16-05-2019 26-04-2019
17-05-2019 26-04-2019
19-06-2019 31-05-2019
20-06-2019 31-05-2019
21-06-2019 31-05-2019
18-07-2019 28-06-2019
19-07-2019 28-06-2019

Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium is een digitale database van de bibliotheken van de Universiteit Leiden, waarin de scripties van afgestudeerde studenten van de universiteit worden opgenomen. Het uploaden van de scriptie in het Scriptierepositorium is een voorwaarde voor het afstuderen voor studenten van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen  en voor studenten van de Academische Pabo en het premasterprogramma. 

Hiervoor vul je samen met je eerste en tweede begeleider een toestemmingsformulier in dat je eerste begeleider inlevert bij het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Het OSC uploadt je scriptie in het Scriptierepositorium.

Video-impressie postersymposium

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie