Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekservaring opdoen

Een wezenlijk onderdeel van een academische opleiding is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoekservaring op te doen.

Je kunt onderzoekservaring opdoen door een onderzoeksstage te doen bij een instelling of bedrijf, of een onderzoek uit te voeren in opdracht van de Universiteit Leiden. Bekijk onder de facultaire en opleidingsinformatie hoe onderzoek doen in jouw opleiding wordt vormgegeven. Je kunt ook je studieadviseur vragen naar andere of extra mogelijkheden. 

In de bacheloropleiding voer je in het tweede jaar het Oefenonderzoek uit en in het derde jaar sluit je deze opleiding af met het Bachelorproject, waarin je onderzoek verricht in het pedagogisch werkveld.

Download de Wegwijzer Bachelorproject

Bachelorproject

Tijdens het Bachelorproject werk je in teamverband aan vragen van organisaties uit het pedagogisch werkveld. De vragen zijn meestal praktisch van aard en wetenschappelijke reflectie is daarbij van groot belang. Het Bachelorproject heeft onder meer tot doel:

  • intensieve kennismaking met het onderzoeksterrein van de pedagoog;
  • het in een ondersteunende omgeving zelfstandig en in teamverband doorlopen van de empirische cyclus;
  • integratie van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de praktijk van het wetenschappelijk pedagogisch onderzoek;
  • de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de in de Bacheloropleiding geleerde kennis van en vaardigheden in methoden en technieken van onderzoek;
  • leren zelfstandig en in teamverband te functioneren in een project en ontwikkelen van een professionele houding.

Je richt je zowel individueel als in een team op de vertaling van de vraag uit de praktijk in een wetenschappelijk onderzoekbare vraag, verricht literatuuronderzoek, bezint je op de methodologische, ethische en praktische implicaties van je onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling en trekt vanuit wetenschappelijke basis conclusies. Hierover rapporteer je in een individueel verslag én in een adviesrapport voor de opdrachtgever dat je samen met je team schrijft.

Bij dit proces worden jij en je team begeleid door een docent van het instituut Pedagogische wetenschappen.

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie over het Bachelorproject ››

Het Bachelorproject wordt, behalve met een individuele rapportage, afgesloten met de presentatie van het adviesrapport aan de opdrachtgever. Het verzorgen van deze presentatie is voor alle studenten en teams verplicht en een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

De presentatie aan de opdrachtgever vindt medio juni plaats in het Poortgebouw. In twee sessies presenteren alle teams hun adviezen. Je hoort van tevoren of je team is ingedeeld in de ochtend- of middagsessie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.