Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekservaring opdoen

Een wezenlijk onderdeel van een academische opleiding is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoekservaring op te doen.

Je kunt onderzoekservaring opdoen door een onderzoeksstage te doen bij een instelling of bedrijf, of een onderzoek uit te voeren in opdracht van de Universiteit Leiden. Bekijk onder de facultaire en opleidingsinformatie hoe onderzoek doen in jouw opleiding wordt vormgegeven. Je kunt ook je studieadviseur vragen naar andere of extra mogelijkheden. 

1e jaars: Studie participatie credits

In het eerste studiejaar ervaar je hoe het is om te participeren in psychologisch onderzoek. Deze onderzoeken kun je vinden via het SONA systeem. In totaal verzamel je 16 credits. Deze credits zijn een verplicht onderdeel van het vak 'Tutoraat Academische Vaardigheden'.

NB: Maak géén eigen account aan voor het verzamelen van credits. Deze credits kunnen verloren gaan. Stuur een e-mail naar de SONA helpdesk wanneer je nog geen inloggegevens hebt ontvangen in uMail.

Honoursprogramma Psychologie

Voor studenten Psychologie met (zeer) goede studieresultaten is er naast het gewone onderwijsprogramma de mogelijkheid om deel te nemen aan een Honours Programme. Studenten solliciteren naar een plaats in dit bachelorprogramma, waarin studenten worden gemotiveerd en uitgedaagd hun talent optimaal te benutten.

3e jaars: Honours Research Bachelor Project Psychologie (HRBP)

In het derde studiejaar kun je in het Honours Programme een uitgebreider onderzoek doen voor je bachelorproject. Je doet dan een Honours Research Bachelor Project (HRBP). Je voert het onderzoek individueel uit gedurende het hele derde jaar. Aan het eindprodukt worden hogere eisen gesteld. Voor studenten is het een unieke kans om te kijken of zij een wetenschappelijke loopbaan ambiëren.

Meer info

Fenna Poletiek

Zie ook

Tab algemeen: Honours College 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.