Universiteit Leiden

nl en

Online onderwijs en toetsen

Online toetsen

Digitaal toetsen kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld met een openboektentamen, een mondeling of essay. Bij deze toetsen kunnen de platforms Kaltura, Brightspace en de examenplatforms ANS en Remindo worden gebruikt.

Online proctoring (digitaal toezicht)

Als bovenstaande vormen van toetsen niet mogelijk zijn, kan je docent kiezen voor een toets met online proctoring. Dit wil zeggen dat er digitaal toezicht is tijdens de toets. Voor toetsen met digitaal toezicht maakt de universiteit gebruik van het systeem Proctorio.

Proctorio

In het kort maakt Proctorio het mogelijk toezicht te houden tijdens de toets via je webcam. Proctorio legt verschillende gegevens vast, waaronder beeld- en geluidsopnamen. Deze gegevens worden geanalyseerd door software van Proctorio. Wanneer het algoritme gedragingen waarneemt die zouden kunnen duiden op fraude dan wordt daarvan verslag opgemaakt. Alle gevallen worden vervolgens beoordeeld door medewerkers van de Universiteit Leiden.

Privacy

Als je deelneemt aan toetsen met digitaal toezicht is je privacy goed beschermd. We zorgen ervoor dat niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk en we zien erop toe dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan. Hoe we dat precies doen, kun je nalezen in de Proctorio privacyverklaring.

Bereid je goed voor

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.