Universiteit Leiden

nl en

Roosters

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding. Kun je je rooster niet vinden? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Facultaire jaarindeling

Jaarindeling Geesteswetenschappen voor het collegejaar 2018-2019.

Roosters 2018-2019

Eerste semester 
Collegerooster Kerncurriculum (2018-2019)
Tentamenrooster Kerncurriculum (2018-2019)
 

Tweede semester 
Collegerooster Kerncurriculum (2018-2019)
Tentamenrooster Kerncurriculum (2018-2019)
 

Eerste semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden
Tentamenrooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden

Tweede semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden

Eerste semester

Tweede semester

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Hier vind je de college- en examenroosters van je opleiding. Voor de roosters van het kerncurriculum of de minoren, zie het facultaire tabblad.

Collegerooster 2018-2019

In de roosters van de opleiding Engelse taal en cultuur vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

Eerste semester
English Language and Culture, BA1
English Language and Culture, BA2
English Language and Culture, BA3

Tweede semester
English Language and Culture, BA1
English Language and Culture, BA2
English Language and Culture, BA3

Tentamenroosters 2018-2019

 

Eerste semester
English Language and Culture, BA1
English Language and Culture, BA2
English Language and Culture, BA3

Tweede semester
English Language and Culture, BA1
English Language and Culture, BA2
English Language and Culture, BA3

Inschrijven via uSis

LET OP: Studenten schrijven zich voor de hoorcolleges en werkgroepen. Studenten hoeven zich dus niet in te schrijven voor tentamens of essays: de onderwijsadministratie schrijft studenten die geregistreerd staan voor de werkgroepen in voor de tentamens. Volg je een vak niet (meer), of juist wel maar ben je niet correct ingeschreven, neem dan contact op met de onderwijsadministratie (osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl).

De eindtentamens vinden plaats aan het einde van elk semester. Volg je de daggroep, dan maak je het dagtentamen. Volg je de avondgroep, maak je het avondtentamen. Mocht je een goede reden hebben waarom je als dagstudent aan een avondtentamen wilt deelnemen (zoals overlapping van tentamens), neem dan contact op met de studiecoördinator.

In uSis worden alleen eindcijfers opgenomen, voor de deelcijfers kun je terecht bij blackboard en/of de docent.

Deadlines

De Opleiding Engels hanteert strikte deadlines voor een aantal zaken, zoals inschrijven werkgroepen en tentamens, maar ook voor het inleveren van werkstukken, portfolio's en opdrachten. De deadlines worden opgenomen in de weekprogramma's van de cursussen. De docenten die voor hun cursus gebruik maken van blackboard zullen ook daar de deadlines voor het inleveren vermelden. 

Alleen met toestemming van de studiecoördinator is er een mogelijkheid om deze deadline te verschuiven.

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie